Skal du være involvert i flere selskaper og drive med aktivitet med ulik risiko? Et holdingselskap danner en beskyttende paraply over flere selskaper.

Kolleger som samarbeider foran laptop

Å samle alle eggene i én kurv er ikke bra. Derfor er det heller ikke bra å ha flere virksomhetstyper samlet i ett og samme selskap.

Rådet du vil få fra erfarne forretningsfolk er å skille ut hver aktivitet som et eget aksjeselskap. Som en paraply over disse har du et holdingselskap som eier aksjene. Hvis noe går galt og ett av selskapene mislykkes, unngår du med denne strukturen at en kollaps på ett område også velter deler av virksomheten som går godt økonomisk.

I tillegg vil du som ansatt i det konkursrammede selskapet kunne få utbetaling fra lønnsgarantifondet, noe du ikke kan få hvis du eier aksjene privat.

Eierselskapet i sikkerhet

Med et holdingselskap som paraply over dine ulike satsinger, vil du ha en effektiv modell for spredning av risiko, mens du som privatperson står på trygg avstand.

Ved hjelp av uttak til holdingselskapet kan du enkelt og skattefritt reinvestere overskudd fra selskapene i ett av de andre selskapene holdingselskapet er (med)eier i.

Og går datterselskapene veldig godt, vet du som før at holdingselskapet vil være godt å ha når utbytte og evt. salgsgevinst skal administreres.

Starte eget holdingselskap

Holdingselskaper må være aksjeselskap. Ansvarlige selskaper som ANS, DA, eller personlig selskap (ENK) kan ikke brukes. Hvis du vil starte ditt eget holdingselskap kan du bestille et her.

Når holdingselskapet er startet og har fått organisasjonsnummer, kan datterselskap(ene) stiftes. Kapital fra holdingselskapet kan brukes til å stifte ett eller flere nye selskaper. For hvert nye datterselskap som skal stiftes, må holdingselskapet ha minst kr 30 000 i aksjekapital. Både gjenstander (tinginnskudd) og penger kan brukes.

Gå til neste artikkel i denne serien: Skatteutjevning ved hjelp av konsernbidrag.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev