Samordnet registermelding er et felles meldingsskjema for sju statlige registre. Den brukes til å blant annet sende inn melding om nyetableringer, navneendring, endringer i styret, fusjon/fisjon, o.l.

samordna-registermelding

Det finnes forenklede varianter for f.eks. enkeltpersonforetak, og et tillegg for innmelding i MVA-registeret. Men aksjeselskaper må bruke hovedblanketten, som er på seks sider.

Starte-AS.no fyller ut Samordnet registermelding automatisk for deg.

Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev