Redaksjonen

Skal du skrive vedtekter til et aksjeselskap? Her er alt du trenger å vite om vedtekter til AS og et verktøy som gjør jobben for deg.

Når man skal opprette et aksjeselskap i Altinn, er det en mengde dokumenter myndighetene forventer at du skal sende dem. Vedtektene skal inngå i stiftelsesdokumentet, i tillegg til følgende vedlegg:

I denne artikkelen forklarer vi hva vedtekter er og hvordan du kan spare timevis på å bruke Starte-AS.no til å lage vedtekter og annen dokumentasjon som kreves for å starte bedrift.

Hva er vedtekter?

Før et aksjeselskap registreres i Brønnøysundregistrene, skal eierne bli enige om vedtektene.

Store Norske Leksikon definerer vedtekt som «en bestemmelse». Vedtektene er altså et sett med regler for hvordan bedriften skal drives.

Krav til vedtekter i AS

Aksjeloven stiller ingen begrensninger til hva som kan inngå i vedtektene, men setter et minstekrav for hva som skal være med.

Minstekravet til hva som skal omtales i vedtektene er som følger:

 1. Selskapets navn: Bedriftsnavnet skal være unikt. Les mer om navneregler for Aksjeselskaper.
 2. Selskapets formål: En beskrivelse av hva virksomheten gjør.
 3. Aksjekapitalens størrelse: Aksjekapitalen skal være minimum 30 000 kroner.
 4. Aksjens pålydende: Hvor mye hver aksje i selskapet er verdt.

Hvis selskapet ikke har som formål å gi eierne et økonomisk utbytte, skal vedtektene omtale hvordan overskuddet skal fordeles.

Hvordan lage vedtekter for AS

Noen velger å lage vedtekter, stiftelsesdokumentet, og andre relevante vedlegg selv.

Det er derimot ikke nødvendig.

Med Starte-AS.no kan du få hjelp til hele prosessen. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt registreringsskjema, som vi omgjør til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter.

Slik lager du alt du trenger av dokumentasjon og registrerer et AS med Starte-AS.no:

 1. Fyll ut dette skjemaet.
 2. Motta stiftelsesdokumenter på epost.
 3. Signer i Altinn når du får en epost som ber deg gjøre det.
 4. Sånn! Aksjeselskapet ditt er klart.
Start et aksjeselskap (AS) nå

Vedtekter kan endres

Mange tror at vedtektene er vanskelige å endre, men det stemmer egentlig ikke.

Det eneste du trenger å gjøre er å avholde en generalforsamling hvor to tredjedeler stemmer for endringene. Les mer om hvordan du endrer vedtekter.

Vedtekter aksjeselskap eksempel

Dette eksempelet viser hvordan vedtektene til selskapet ditt kan se ut:

SELSKAPETS VEDTEKTER

(jf. aksjelovens minstekrav til vedtekter § 2-2)

§ 1. Selskapets foretaksnavn er: EKSEMPELNAVN AS.

§ 2. Selskapet har sitt forretningskontor i DITT BOSTED kommune

§ 3. Selskapets virksomhet er SELSKAPETS FORMÅL og annet som naturlig faller sammen med dette.

§ 4. Aksjekapitalen er på kroner X, fordelt på Y aksjer, hver pålydende kroner Z.

Andre krav til stiftelsesdokumentet

I tillegg til vedtektenes minstekrav, sier aksjeloven § 2-3 at stiftelsesdokumentet skal inneholde følgende:

 • Stifternes navn og fødselsnummer
 • Antall aksjer som tegnes av stifterne
 • Aksjeinnskudd
 • Tidspunkt for aksjeinnskudd
 • Styremedlemmer
 • Revisor (om man skal ha det)

Vi håper at du gjør deg selv en tjeneste og starter AS med Starte-AS.no:


Registrer ditt AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!