Elisabeth Ulla Uksnøy

Nye forhold i selskapet kan gjøre at du må endre vedtektene. Men hva må til for at vedtektene i et aksjeselskap kan endres, og hvordan går du frem?

Vedtektene i et aksjeselskap sier hvilke rettigheter og plikter selskapsdeltakerne har. De er en del av stiftelsesdokumentene som du lager når du starter et AS. 

Det kan variere litt hvor omfattende vedtektene er, men de skal minst inneholde

  • navnet til bedriften
  • formålet med bedriften
  • hvor mye aksjekapital firmaet har
  • hvor mye hver aksje er verdt (pålydende verdi)

Les mer om stiftelsesdokumenter og hva du trenger for å starte en bedrift.

Hvorfor endre vedtektene i et aksjeselskap?

Du må som sagt lage vedtektene når du starter opp selskapet ditt. Det er selskapets egen «grunnlov», som aksjeloven sier at alle AS må ha. 

Noen ganger kan det tenkes at du må endre vedtektene underveis i driften. Det kan for eksempel være at selskapet endrer navn, at bedriften skal drive med noe annet enn det som står i vedtektene eller hvis aksjekapitalen endres. 

Noen selskaper har lengre vedtekter enn det som er minimumskravet, og da må de endre vedtektene hvis noe av det som står der endres. Det kan for eksempel være at selskapet ikke har brukt revisor tidligere, men nå får revisjonsplikt

Hvordan endre vedtektene i et aksjeselskap

Både styret og alle som eier aksjer i et aksjeselskap kan foreslå endringer av vedtektene. Når noen har foreslått en endring, må det tas opp i den ordinære generalforsamlingen. Det er det øverste styreorganet i et selskap.

LES OGSÅ: Vedtekter til aksjeselskap: Alt du må vite

For at en vedtekt skal kunne endres, må to tredjedel av generalforsamlingen stemme for endringene. De må også representere to tredjedel av aksjekapitalen som er til stede på generalforsamlingen. 

Hvis vedtektsendringene blir vedtatt i generalforsamlingen, må de skrives inn i vedtektsdokumentet til bedriften. 

Deretter skal du sende inn en kopi av vedtektsdokumentet til Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. Det gjør du via Samordnet registermelding i Altinn. I tillegg må du legge ved et referat fra generalforsamlingen som viser at de nye vedtektene er vedtatt av eierne. 

LES OGSÅ: Hva er Foretaksregisteret?

Det er gratis å endre vedtektene via Altinn, bortsett fra hvis bedriften skal endre navn eller sette ned aksjekapitalen. Se gjeldende priser.

Noen endringer i aksjekapital må i tillegg bekreftes av revisor, selv om selskapet ikke har revisjonsplikt. 

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!