I et aksjeselskap har ikke du som eier personlig ansvar dersom selskapet skulle få økonomiske problemer. Organisasjonsformen er en egen juridisk enhet, og anbefales for de som vil redusere sin egen risiko ved å drive næring.

I tillegg til mindre personlig risiko får også eierne muligheten til å ansette seg selv i AS-et, noe som gir bedre sosiale rettigheter enn tilsvarende for et enkeltpersonforetak. Vi tenker da på f.eks. dagpenger ved arbeidsledighet og like sykepengerettigheter som andre ansatte.

AS er den vanligste selskapstypen i Norge, og høsten 2015 var det rundt 278 000 AS i Norge i følge Brønnøysundregistrene sine tall. Dette tilsvarer 45 prosent av alle norske bedrifter.

Aksjeselskaper ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien, og tilsetter daglig leder, ofte kalt administrerende direktør.

Hvis selskapet går under, er det bare aksjekapitalen som går tapt. Eierne står altså ikke personlig ansvarlig for økonomien i firmaet, bortsett fra hvis det blir gjort grove feil eller noe kriminelt/straffbart.

For å starte et AS kreves det en aksjekapital på kr 30 000 kroner eller mer. Flere formaliakrav du bør vite om før du starter AS kan du lese om i denne artikkelen.

Tidligere var selskapsformen NUF et greit alternativ til AS, fordi det ikke krevde aksjekapital, og var billigere å komme i gang med. Men siden det nå ikke lenger er revisjonsplikt for små AS, og størrelsen på minste aksjekapital er blitt redusert, er NUF en utdatert selskapsform så lenge du skal drive forretninger innenfor Norges grenser.

LES OGSÅ: Dette er den ultimate guiden til å starte og drive AS

Starte-AS.no gir deg en rask og enkel måte å starte et AS på. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og tjenesten omgjør umiddelbart informasjonen til minst 15 sider lovmessige stiftelsesdokumenter. 

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev