Hanne Mørch

Har du et aksjeselskap som skal vokse kan det være lurt å etablere et holdingselskap, altså et selskap som eier aksjeselskapet ditt. Det fører til mer skattefleksibilitet og lavere risiko for deg.

Holdingselskap er ikke en egen selskapsform, men en betegnelse som brukes når et selskap eier aksjer i ett eller flere andre selskap. Holdingselskap leverer som regel ikke egne varer eller tjenester. Samlingen av mor- og datterselskaper kalles et konsern.

Som med andre organisasjonsformer fører holdingselskap med seg både fordeler og ulemper, men det er verdt å vurdere denne selskapsformen når du skal starte aksjeselskap.

Start holdingsselskap

LES OGSÅ: Slik starter og driver du et aksjeselskap

Ingen utbytteskatt når du overfører mellom selskap

Du kan utsette skattebetalingen med et holdingselskap – det vil si at du slipper å betale utbytteskatt så lenge du ikke tar ut overskudd til privat bruk. Overfører du penger fra det eide selskapet, driftsselskapet, til holdingselskapet betaler du kun tre prosent i skatt. Herfra kan du investere pengene i andre selskaper eller eiendom uten at utbytteskatten kreves.

Selger du aksjeselskapet ditt vil du på samme måte ikke umiddelbart skatte av gevinsten. Overskudd fra driftsselskapet påvirker heller ikke din private formue – du blir skattlagt på den beregnede verdien av aksjene i holdingselskapet.

Holdingselskap gir fleksibilitet for eiere

Holdingselskap gir aksjeselskap med flere eiere mer fleksibilitet. Alle eierne må nemlig ta utbytte samtidig. Uten holdingselskap fører det i praksis til at alle blir tvunget til å skatte på beløpet som tas ut.

Med holdingselskap kan en eier ta ut penger til privat bruk mens en annen lar summen stå i holdingselskapet eller bruker den til å investere i andre selskaper, eiendom eller lignende uten å da måtte betale utbytteskatt.

Mindre risiko ved konkurs

Holdingselskap skaper en buffer hvis et eller flere av selskapene går under. Går datterselskap konkurs blir nemlig ikke midlene i holdingselskapet regnet med. Konkursen sprer seg altså ikke til andre virksomheter, hvis du har det, eller til holdingselskapet, hvor pengene ligger.

Mulighet for skatteutjevning

Eier holdingselskapet ditt mer enn 90 prosent av datterselskapet kan du også utnytte konsernstrukturen i skattesituasjoner. Hvis et av selskapene går med underskudd og får en fremførbar skattefordel, mens et annet må betale skatt på overskudd, kan du balansere midlene i det ene selskapet mot det andre for å komme nærmere null i begge og betale mindre skatt.

Dette føres kun på skattemelding (selvangivelse), og du trenger ikke overføre penger eller endre regnskapene. Begge selskapene viser underskudd og overskudd som før, men i praksis vil du betale mindre skatt for det året.

Har du revisorplikt med holdingselskap?

Fra 2017 har holdingselskap sluppet revisjon så lenge konsernet som en helhet ikke møter kravene for revisorplikt.

Kravene er :

  • Driftsinntekter over fem millioner kroner
  • Balansesum over 20 millioner kroner
  • Ansatte utgjør mer enn ti årsverk.

Har du stor tro på ideen din, vil et holdingselskap gjøre at du lettere kan vokse, unngå risiko og etterhvert selge bedriften.

Skatt må betales i siste ledd

Eier du mindre enn 90 prosent av datterselskapet må du som sagt skatte på tre prosent av inntektene når du overfører fra driftselskap til holdingselskap. Gevinst fra aksjesalg må du ikke skatte på.

Selv om du ikke må betale utbytteskatt på utbytte så lenge det overføres til holdingselskapet betyr ikke det at skatteplikten forsvinner. Du må fortsatt betale personskatt når du til slutt tar ut lønn og utbytte. Fleksibiliteten du får med et holdingselskap skal oppfordre til investeringer som skaper flere arbeidsplasser og mer skattepliktig virksomhet.

På samme måte som du slipper å umiddelbart skatte på gevinsten og utbyttet ditt, får du ikke skattefradrag for tap på aksjeinvesteringer. Og går et datterselskap konkurs får ikke holdingselskapet fradrag.

Transaksjoner med nærstående

Alle transaksjoner du utfører mellom selskap du eier regnes som transaksjoner med nærstående parter, noe det er strenge regler for. Du må melde disse til Brønnøysundregistrene og de må godkjennes av en revisor, så sant de ikke kommer inn under noen av unntakene i aksjeloven § 3-8.

Er holdingselskap rett organisasjonform?

Det er viktig å foreta en grundig vurdering for å se om holdingselskap er en løsning for deg.

Du må betale for å registrere alle selskapene i Foretaksregisteret, føre flere regnskap, levere årsregnskap for alle selskapene og forholde deg til mer administrativ arbeid. Derfor er holdingstruktur som regel en fordel når du skal investere og vokse mye, ikke når du kun skal livnære deg.

Du slipper revisjon for holdingselskapet med mindre du møter visse krav, og det gjør at du sparer en del penger.

Det kan være dyrt å etablere holdingstruktur i ettertid. Da må du selge eiendeler fra deg selv til holdingselskapet, og det kan føre til skatteplikt. Du må også få salget godkjent av en revisor.

Hvordan starte holdingselskap?

Fordi holdingselskap er et aksjeselskap er det samme pris for å starte det som for å starte AS. Gjør du det på starte-AS.no er det helt gratis! Registreringsgebyr i Foretaksregisteret kommer i tillegg.

Opprett holdingselskap enkelt og raskt på starte-AS.no, og oppgi at formålet er å eie aksjer. Opprett deretter driftsselskap på samme måte med holdingselskapet som eier. Du kan bruke samme aksjekapital for å starte begge to.

Start holdingsselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev