Når du arbeider i aksjeselskapet ditt kan du velge å ta ut lønn eller utbytte – eller du kan la alt overskudd stå i bedriften. Vi ser på hva dette har å si for skatten din.

De fleste velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Skatteetaten har faktisk mulighet til å omgjøre utbytte til lønn hvis det bærer preg av å være betaling for utført arbeid, men dette blir ikke ofte praktisert fordi den samlede skattebyrden totalt sett er svært lik, uansett hvordan pengene tas ut fra selskapet.

Lønn og utbytte beskattes ulikt

Hvis selskapet betaler ut lønn blir skattebyrden utløst med det samme, ved at bedriften foretar et forskuddstrekk på en egen skattetrekkskonto, som betales inn til staten annenhver måned.

Hvis du velger å ta ut lønn, vil bedriften måtte betale arbeidsgiveravgift på toppen. Arbeidsgiveravgiften ligger på 14,1 prosent de fleste steder i landet.

Ved utbytte blir skatten utsatt til uttaket faktisk tas, men bedriften må betale selskapsskatt på hele overskuddet til selskapet, inkludert det du tar ut i utbytte.

Selskapsskatten på overskuddet er satt til 23 prosent i 2018, men det foreslåtte statsbudsjettet vil senke satsen til 22 prosent i 2019.

Hva er egentlig best?

Lønn og arbeidsgiveravgift er med på å redusere det skattepliktige overskuddet til bedriften. Bedriften får skattefradrag på pengene som utbetales til dette.

Det er også viktig å huske på at lønnsinntekt gir grunnlag for rettigheter hos Folketrygden,mens utbytte eller sparing av penger i foretaket ikke gir deg noen slike rettigheter.

Men skattesystemet er justert for at forskjellen på skatt mellom lønn og utbytte skal være minimal. Velger du å ta ut lønn jevnlig fordi det gir deg noen små fordeler får selskapet også mindre kapital, og velger du å ta ut utbytte får du færre trygderettigheter, fordi rettighetene er basert på lønnen din.

Regnskapsførere anbefaler gjerne å i alle fall ta ut lønn tilsvarende seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (6G) for å å ha maksimal dekning i tilfelle langtidssykdom. Sannsynligvis vil dette også gi det beste resultatet skattemessig.

Hvis du trenger råd om skatt kan Regnskapshjelp AS hjelpe deg.

Oppdatert med ny skattesats for 2018.

Kilde: Regnskapshjelp.no, Regjeringen.no, Skatteetaten

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no