Redaksjonen

Som ansatt i eget AS har du krav på samme rettigheter som en vanlig ansatt, men selskapet får også en del plikter som arbeidsgiver.

Har du startet eget aksjeselskap og lurer på om du bør bli ansatt? Som ansatt har du krav på sykepenger, dagpenger og minstefradrag m.m., men som eier av selskapet må du blant annet trekke og sette av skatt på en egen konto og betale arbeidsgiveravgift på lønnen din.

Vi ser på fordelene for deg og kravene til selskapet ditt når du blir ansatt i eget AS.

Skal du starte AS? Registrer AS med Starte-AS.no.

Fordeler som ansatt i eget AS

Er du ansatt, selv om det kun er i ditt eget aksjeselskap, har du blant annet krav på arbeidsledighetstrygd, sykepenger, uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing.

Retten til sykepenger og dagpenger fungerer som et sikkerhetsnett ved arbeidsledighet, sykdom eller oppdragstørke. Du har som ansatt krav på 100 prosent sykepenger fra dag en, men selskapet må dekke de første 16 dagene.

Som ansatt i eget AS har du krav på et minstefradrag, som skal dekke alle kostnader lønnsmottakere har i forbindelse med jobb. I 2023 er satsen på 46 prosent av lønnsinntekt. Hvis de faktiske kostnadene dine er høyere enn minstefradraget kan du få fradrag på disse i stedet, men de må dokumenteres.

Som ansatt i eget AS er det ikke noe krav til hva du tar ut i lønn, men pensjonen din vil baseres på hva du har hatt i inntekt, og sykepenger på lønnen de siste fire ukene før sykmeldingen.

Dagpenger kan du kun få om du har tjent minst 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp i fjor eller minst 3 G i løpet av de siste tre årene. Beløpet du får er basert på forrige års lønn, eller gjennomsnittet du har hatt de siste tre årene, hvis det er høyere.

Du kan også velge å ta ut utbytte fra selskapet istedenfor å ansette deg selv. Utbytte og lønn blir til slutt beskattet omtrent likt, men skatt på lønn betales på forhånd ved at selskapet trekker denne fra lønnsslippen din, mens utbytteskatt betales ved faktisk uttak.

Noen ganger kan det ene lønne seg mer enn det andre i forhold til skatt, men det er bare lønnsutbetaling som gir deg krav på linje med ansatte.

I motsetning til å ta ut utbytte eller la overskuddet stå i bedriften, vil det å betale lønn og arbeidsgiveravgift redusere overskuddet som selskapet ditt må skatte på. Bruker du hele eller deler av overskuddet på lønn og arbeidsgiveravgift betaler du ikke selskapsskatt på de pengene.

Plikter som arbeidsgiver

Når du har blitt ansatt får selskapet visse avgifts- og rapporteringsplikter. Er du den første ansatte må du sette deg inn i kravene til arbeidsgivere. Har du ansatte fra før vil de samme reglene gjelde for deg som for dem.

Du må:

  • betale ut lønn og sende lønnsslipp
  • sende inn a-melding innen den 5. hver måned, med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift
  • trekke skatt på en egen konto, og betale skatt og arbeidsgiveravgift til staten innen den 15. annenhver måned
  • sette opp yrkesskadeforsikring
  • utarbeide en HMS-plan
  • sende inn lønns- og trekkoppgave innen 31. januar hvert år
  • sette av feriepenger, kan gjerne gjøres på en egen konto

Kom i gang med lønnskjøring →.

Du trenger ikke opprette tjenestepensjonsordning med mindre du har andre ansatte i firmaet.

Arbeidsgiveravgiften må betales på lønn, overtid og feriepenger hver gang selskapet betaler deg. Satsen ligger på 14,1 prosent de fleste steder, men varier litt etter område eller næring. Se dine satser her.

Hvordan registrere deg selv som ansatt

Arbeider du i aksjeselskapet og har bestemt deg for at du vil bli ansatt må du gjøre følgende:

  1. Tegne en arbeidskontrakt som fastsetter lønn og arbeidstid.
  2. Rapporter arbeidsforholdet til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret via Altinn.
  3. Deretter må du forholde deg til reglene ovenfor.

Du kan se mer om hvordan du rapporterer ansettelsesforholdet her.

Start aksjeselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!