Redaksjonen

Også arbeidstakere som ikke er fast ansatte kan ha rett på sykepenger. Vi gir en oversikt over hvilke regler som gjelder når vikarer og tilkallingshjelper blir syke.

Det er ikke et krav om fast ansettelse for å ha rett på sykepenger. Hvis du som arbeidsgiver benytter deg av vikarer og tilkallingsvakter, har også de rett til sykepenger etter å ha arbeidet i bedriften i fire uker – altså det som kalles opptjeningstiden.

For at en medarbeider skal kunne benytte egenmelding må de ha vært ansatt i to måneder. Før det kan du som arbeidsgiver kreve legeerklæring når noen er borte fra jobb på grunn av sykdom. Hvis det går mer enn 14 dager mellom hver gang en vikar/tilkallingshjelp jobber i bedriften, må de starte ny opptjeningstid og jobbe i to måneder før egenmelding kan benyttes igjen.

Opptjeningstiden for sykepenger starter fra første arbeidsdag i bedriften. Dersom en ansatt/vikar har fravær uten gyldig grunn skal ikke fraværet regnes med i opptjeningsperioden.

Slik fungerer sykepenger for faste ansatte.

Avbrudd i arbeidsforhold

Retten til sykepenger for vikarer går tapt hvis det går mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag i en bedrift. Da starter tilkallingsvakten/vikaren opp med ny opptjening når neste arbeidsoppdrag begynner. En tilkallingsvakt må altså ha oppdrag minst én gang hver 14. dag for å ha rett til sykepenger. Det kan gå mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag hvis den ansatte/vikaren har en mer fast tilknytning til bedriften i form av turnus eller vaktordning.

Det er du som arbeidsgiver som dekker de 16 første dagene av sykepengene, deretter er det NAV som overtar ansvaret. For å ha rett til sykepenger fra NAV må arbeidstakeren har en inntekt som utgjør minst 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G).

Beregning av sykepenger

For å beregne hvor mye sykepenger en ansatt har rett til hos en arbeidsgiver, er det vanlig å gå ut fra gjennomsnittlig ukeinntekt. Vikarer og tilkallingsvakter har gjerne varierende arbeidsperioder og inntekter, og for dem kan et lengre og mer representativt tidsrom brukes for å få en mer riktig beregning av sykepengegrunnlaget.

Føre sykepenger i regnskapet

Sykepenger som selskapet betaler, altså de første 16 dagene av sykeperioden, rapporteres på a-meldingen og inkluderes sammen med lønnskjøringen i regnskapet. 

Med Conta kan du føre regnskap selv eller invitere regnskapsføreren din. Du får med gode rapporter og veivisere som gjør jobben din mye enklere.

Bruker du også Conta til faktureringen føres fakturaene automatisk i regnskapet.

For mer informasjon om arbeidstakeres rett til sykepenger, se NAVs hjemmesider.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev