Spørsmål og svar

Finner du ikke svar her? Send e-post til eller ring 21 09 51 70 (man-fre 8-16).

Hva koster det?

Se prissiden.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med Visa- eller Mastercard etter at du har fylt ut registreringsskjemaet.

Hva er kravene for å kunne starte AS med denne tjenesten?

Les denne artikkelen.

Hvordan er registreringsprosessen?

Les artikkelen «Slik virker det».

Hva inneholder pakken jeg kjøper?

Se liste over dokumentene i margen til høyre. I tillegg inneholder pakken kvalitetssikring fra Starte-AS.no sine erfarne medarbeidere før de tar jobben med å få selskapet registrert i Foretaksregisteret, og holde deg informert underveis. Les mer: «Slik virker det».

Jeg gjorde en feil, hva gjør jeg?

Hvis du ikke allerede har sendt inn bankbekreftelse til oss (på innbetalt aksjekapital) og vi har behandlet denne, kan du kontakte oss for å få endret opplysningene i dokumentene. Send en e-post til .

Kan vi bruke fysiske ting som aksjekapital?

Ja, dere kan bruke enten kun fysiske ting, eller en kombinasjon av penger og fysiske ting. Du finner et valg i bestillingsskjemaet der du kan legge inn eiendeler som maskiner, kjøretøyer e.l. Det er mulig å bruke både store og små ting så lenge de ikke har pant eller er belånt. Les forøvrig artikkelen om tingsinnskudd. Prisen på AS med tingsinnskudd er kr 9900 eks. mva.

For å bekrefte tingsinnskuddet må revisoren vår se bilder av gjenstanden(e), og ha en redegjørelse fra eierne, og evt. en verdivurdering hvis eiendelen er kjøpt for mer enn tre måneder siden. Dokumenter for dette kommer på e-post hvis du velger tingsinnskudd i bestillingsskjemaet.

Hvilke banker anbefaler dere?

Noen banker tar betalt for å attestere kapitalinnskuddet i Altinn, andre gjør det gratis, mens noen få fremdeles nekter å gjøre det i det hele tatt. Vi har laget en liste over bankene som signerer gratis i Altinn.

Kan jeg endre noe når registreringen er gjennomført?

Ja. Hvis vitale data om selskapet må endres kan du sende endringsmelding til Brønnøysund. Det er gratis, bortsett fra endring av selskapsnavn, som er gebyrbelagt. Endringsmeldingen sendes på blanketten «Samordnet registermelding», den samme som brukes for å registere et nytt selskap. Hvis f.eks. vedtektene skal endres litt, må de sendes inn på nytt via Altinn.

Må jeg skrive referater, holde generalforsamling, m.m.?

Vi har skrevet en egen artikkel om formalitetene i et AS, og hvorfor små selskaper slipper å være like nøye på det som de større.

Jeg har fått e-post om at jeg må signere i Altinn. Hva gjør jeg?

Det er ikke vanskelig: Følg oppskriften på denne siden.

Hvem skal signere i Altinn?

I samordna registermelding, punkt 27 ser du hvem som må signere. Alle i styret må signere, bortsett fra eventuelle varamedlemmer. Aksjonærer som ikke er med i styret trenger ikke å signere.

Kan utenlandske statsborgere eie et norsk AS?

Ja. Men de må søke om norsk D-nummer, som tilsvarer personnummer for nordmenn. Utenlandsk ID-nummer kan brukes i bestillingsskjemaet her hos Starte-AS.no. Men dette krever at skjema for anmodning om tildeling av D-nummer kan legges fram for Foretaksregisteret. For at de skal kunne rekvirere et D-nummer må de se original signatur på registreringspapirene og originalt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon, for eksempel pass, med stempel og underskrift av den som har tatt kopien. Godkjente instanser som kan bekrefte en kopi av legitimasjon er:

  • norsk offentlig myndighet
  • nordisk politimyndighet
  • norsk advokat
  • norsk statsautorisert/registrert revisor
  • norsk autorisert regnskapsfører
  • nordisk ambassade
  • utenlandsk enhet med notarialkompetanse

Jeg husker ikke innloggingen til Altinn!

Slik bestiller du nytt passord/PIN-koder.

Hvordan trekker jeg stiftelsesutgiftene fra aksjekapitalen?

Stiftelseskostnaden er korrekt oppstilt i åpningsbalanse-dokumentet som genereres automatisk når du sender inn bestillingsskjemaet. Aksjonærene kan dermed ta ut pengene fra selskapet når registreringen i Foretaksregisteret er et faktum. Transaksjonen er enkel: AS-et overfører penger til aksjeeiernes kontoer. Åpningsbalansen bokføres i AS-et sitt regnskap. Noe mer dokumentasjon er ikke nødvendig. Mer om temaet her.

Jeg fikk ingen kvittering/e-post fra dere?

Har du kikket i spam-mappen i innboksen din? Hvis du ikke finner noe, tar du kontakt med oss, så sender vi på nytt.

Hvor lang tid tar det fra jeg har bestilt til jeg får tilsendt selskapsdokumentene?

Når du har gjennomført bestillingen får du alle selskapsdokumentene på e-post, omgående.

Tar det lang tid før selskapet får organisasjonsnummer?

Når alle styrets medlemmer har signert i Altinn tar det fra én til fire virkedager før foretaket får tildelt organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Jeg har en PC, en maskin og noe annet utstyr, kan jeg bruke dette som aksjekapital?

Ja, det kan du, men den totale verdien på utsyret må være kr 30 000 eller mer. Når bestillingen er gjennomført må du sende oss kvittering og foto av gjenstandene, vår revisor vil da kunne bekrefte verdien på dem. Hvis utstyret er mer enn 3 måneder gammelt må du skaffe takst fra et kompetent firma som er eksperter på gjenstanden det gjelder. Eksempelvis en elektronikkbutikk, bilforhandler, e.l. I tillegg må du sende oss dokumentasjon på eierskapet og foto av gjenstanden(e). Vi har skjemaer du kan bruke, og informasjon kommer underveis i prosessen.

Kan styreleder og daglig leder være samme person?

Ja, det er veldig vanlig for små aksjeselskaper. Du trenger ikke å ha varamedlemmer eller andre styremedlemmer.

Kan en person som ikke er aksjonær være styremedlem?

Ja, det er ganske vanlig.

Jeg trenger en firmaattest for det nye AS-et mitt

Les artikkelen vår om hvordan du henter ut en firmaattest gratis fra Altinn.