Finner du ikke svar her? Send en e-post til starte@starte-as.no.

Hva koster det?

Det er gratis å bruke tjenesten fra Starte-AS.no. Du vil motta en faktura fra Brønnøysundregistrene for registrering i Foretaksregisteret.

Hva er kravene for å kunne starte AS med denne tjenesten?

Du må være over 18 år og ha et norsk personnummer eller D-nummer. Du må også ha en norsk adresse å registrere bedriften på, og en aksjekapital på minst 30 000 kroner. Les mer om kravene til å starte AS.

Hvordan er registreringsprosessen?

På Starte-AS er det enkelt å starte aksjeselskap. Vi gjør jobben for deg helt gratis. Slik bestiller du.

Hva inneholder pakken fra Starte-AS.no?

Dette får du med når du starter aksjeselskap på Starte-AS.no. I tillegg kvalitetssikrer vi infoen din. Slik bestiller du.

Jeg gjorde en feil, hva gjør jeg?

Hvis du ikke allerede har sendt inn bankbekreftelse til oss (på innbetalt aksjekapital) og vi har behandlet denne, kan du kontakte oss for å få endret opplysningene i dokumentene. Send en e-post til starte@starte-as.no.

Hvilke banker anbefaler dere?

Noen banker tar betalt for å attestere kapitalinnskuddet i Altinn, andre gjør det gratis, mens noen få fremdeles nekter å gjøre det i det hele tatt. Vi har laget en liste over bankene som signerer gratis i Altinn.

Kan jeg endre noe når registreringen er gjennomført?

Ja. Hvis viktig info om selskapet må endres kan du sende endringsmelding til Brønnøysundregistrene. Det er gratis, bortsett fra endring av selskapsnavn, som er gebyrbelagt. Endringsmeldingen sendes på blanketten «Samordnet registermelding», den samme som brukes for å registere et nytt selskap. Hvis for eksempel vedtektene skal endres litt, må de sendes inn på nytt via Altinn.

Må jeg skrive referater, holde generalforsamling, m.m.?

Vi har skrevet en egen artikkel om formalitetene i et AS, og hvorfor små selskaper slipper å være like nøye på det som de større.

Jeg har fått e-post om at jeg må signere i Altinn. Hva gjør jeg?

Det er ikke vanskelig: Følg oppskriften på denne siden.

Hvem skal signere i Altinn?

I samordna registermelding, punkt 27 ser du hvem som må signere. Alle i styret må signere, bortsett fra eventuelle varamedlemmer. Aksjonærer som ikke er med i styret trenger ikke å signere.

Kan utenlandske statsborgere eie et norsk AS?

Ja. Men de må søke om norsk D-nummer, som tilsvarer personnummer for nordmenn. Utenlandsk ID-nummer kan brukes i bestillingsskjemaet her hos Starte-AS.no. Men dette krever at skjema for anmodning om tildeling av D-nummer kan legges fram for Foretaksregisteret.

For at de skal kunne rekvirere et D-nummer må de se original signatur på registreringspapirene og originalt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon, for eksempel pass, med stempel og underskrift av den som har tatt kopien. Godkjente instanser som kan bekrefte en kopi av legitimasjon er norsk offentlig myndighet, nordisk politimyndighet, norsk advokat, norsk statsautorisert/registrert revisor, norsk autorisert regnskapsfører, nordisk ambassade eller utenlandsk enheter med notarialkompetanse.

Jeg fikk ikke bekreftelses-e-post fra dere?

Har du kikket i spam-mappen i innboksen din? Hvis du ikke finner noe, tar du kontakt med oss, så sender vi på nytt.

Hvor lang tid tar det fra jeg har bestilt til jeg får tilsendt selskapsdokumentene?

Når du har gjennomført bestillingen får du alle selskapsdokumentene på e-post, omgående.

Tar det lang tid før selskapet får organisasjonsnummer?

Når alle styrets medlemmer har signert i Altinn tar det fra én til fire virkedager før foretaket får tildelt organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Kan styreleder og daglig leder være samme person?

Ja, det er veldig vanlig for små aksjeselskaper. Du trenger ikke å ha varamedlemmer eller andre styremedlemmer.

Kan en person som ikke er aksjonær være styremedlem?

Ja, det er ganske vanlig.

Jeg trenger en firmaattest for det nye AS-et mitt

Les artikkelen vår om hvordan du henter ut en firmaattest gratis fra Altinn.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no