• Verdier for minst 30 000 kroner i penger og/eller gjenstander, til aksjekapital*.
 • Minst en eier, kan være en person eller et firma.
 • En styreleder over 18 år. Samme person kan være både eier og styreleder.
 • Norske personnummer eller D-nummer for styremedlemmer og andre rolleinnehavere i firmaet.
 • En norsk gateadresse, kan være privat eller et kontor (postadresse kan være i utlandet).
 • Godkjent legitimasjon til å åpne firmakonto i banken.
 • Et godkjent firmanavn.

Starte-AS.no kan brukes av deg som:

 • Vil starte AS raskt og uten hodebry.
 • Vil betale aksjekapitalen i penger.

Hvis du vil benytte tingsinnskudd kan du ta kontakt med en regnskapsfører i Conta, som hjelper mange små og mellomstore firma med regnskapene sine og som er eksperter i å tilpasse tjenestene til firmaet ditt.

Det er aksjeloven som regulerer hvordan et AS skal drives. Loven krever blant annet at:

 • selskapet avholder generalsforsamling og styremøte minst én gang i året
 • selskapet fører regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften
 • selskapet hvert år utarbeider et årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
 • selskapet holder aksjeeierboken løpende oppdatert, og sender inn Aksjonærregisteroppgaven hvert år
 • selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten
 • Utdeling av verdier fra selskapet bare skjer etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, og så videre

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med ditt helt eget AS

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos myndighetene.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!