Elisabeth Ulla Uksnøy

Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjene i et AS. Alle aksjonærer skal være registrert, og opplysningene oppdateres både hos selskapet og i offentlige registre dersom aksjer bytter eier.

Når du starter et aksjeselskap må du opprette en aksjeeierbok. Den forteller hvem som eier aksjene i selskapet og hvor stort eierskap hver aksjonær er. 

Aksjeeierboken er et vedlegg til stiftelsesdokumentet, og skal sendes inn til Brønnøysund sammen med de andre stiftelsesdokumentene.

Hva skal en aksjeeierbok inneholde?

I aksjeeierboken skal alle aksjeeiere oppføres med fødselsdato, eller D-nummer for utenlandske aksjeeiere. Hvis eieren er et foretak må organisasjonsnummer oppgis.

En aksjeeierbok skal inneholde

 • navn på aksjeeier
 • fødselsdato, d-nummer eller organisasjonsnummer
 • adresse
 • antall aksjer
 • aksjenummer (fra-til)
 • aksjeklasse
 • dato aksjonæren ble lagt til i aksjeeierboken
 • dato aksjene ble solgt
 • eventuelle merknader (som pant i aksjer el.l.)

Styret har ansvar for å oppdatere aksjeeierboken hvis noen av aksjene i selskapet bytter eiere, nye aksjonærer kommer til eller hvis aksjene pantsettes. 

For små AS med få eiere holder det med en enkel opplisting på papir av eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. 

I store AS og ASA (allmennaksjeselskaper, altså børsnoterte selskaper) føres aksjeeieropplysningene digitalt, knyttet opp mot for eksempel børshandel. En digital aksjebok gjør det enklere å kalle inn alle eiere til generalforsamling, og å holde person- og firmaopplysninger ajour.

Hvordan lage aksjeeierbok?

Du kan sette opp aksjeeierbok som et vanlig dokument selv, eller så kan du få den ferdig generert:

 1. Send inn skjemaet på Starte-AS.no →.
 2. Få aksjeeierbok, stiftelsesdokumenter og vedtekter på e-post.
 3. Conta ordner registreringen av selskapet.

Hvor finner jeg aksjeeierbok?

Aksjeeierboken skal oppbevares trygt og sikkert på forretningsstedet til selskapet ditt. De fleste velger å oppbevare den digitalt. 

I tillegg finnes alle opplysninger om aksjeeierne i aksjonærregisteret. Aksjonærregisteret oppdateres kun én gang i året. Informasjonen du finner der kan dermed være utdatert. 

Aksjeeierbok mal

En aksjeeierbok trenger ikke å ha en spesiell utforming så lenge den inneholder all informasjonen som kreves. Du kan helt fint liste opp aksjonærene i et dokument du lager selv. 

Når du starter et aksjeselskap gjennom Starte-AS.no, får du med aksjeeierbok som en del av stiftelsesdokumentene. Start AS nå →.

Du kan også finne en mal på nettsidene til Altinn.

Er aksjeeierboken offentlig?

Ja, en aksjeeierbok er offentlig. Hvem som helst kan få tilgang til opplysninger om aksjeeiere ved, for eksempel, å søke om innsyn i aksjonærregisteret

Opplysningene blir tilgjengelig i mai måned etter siste inntektsår. For eksempel: Aksjeeierne for inntektsåret 2023 blir tilgjengelig i aksjonærregisteret i mai 2024. 

Kan man se hvem som eier aksjer?

Oversikten over hvem som eier aksjer i norske selskaper er offentlig tilgjengelig informasjon. Du kan derfor når som helst søke på nettet og finne ut hvem som eier aksjer. 

Det offentlige registeret for dette er aksjonærregisteret, men det er også mulig å finne den samme oversikten på for eksempel proff.no. Vær obs på at informasjonen kan være utdatert, siden aksjonærregisteret vanligvis kun oppdateres én gang i året. 

Endre aksjeeierbok

Hvis aksjene skifter eier, skal styret oppdatere aksjeeierboken. Den nye eieren skal varsle selskapet og dokumentere kjøpet av aksjene. 

Styret fører deretter opp den nye eieren i aksjeeierboken, men dato for endringen. Den nye eieren får melding om endringen sammen med en kopi av aksjebeviset. 

Endringer i bedriften sin aksjeeierbok meldes også i aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar hvert år. 

Se alle frister for aksjeselskap

Start AS

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!