Dette er frister som gjelder for aksjeselskap, i tillegg til en forklaring av hva du må gjøre og nyttige ressurser for bedriftseiere.

Skal du starte aksjeselskap? Start opp gratis og enkelt med Starte-AS!

Start aksjeselskap

Leveringsfrister for aksjeselskap i 2024

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle aksjeselskap. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Aksjeselskapet mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jan

  Levere Aksjonærregisteroppgaven.

Februar

 • 1 Feb

  Søke om årlig innlevering av MVA-meldingen.

 • 1 Feb

  Sende årlig sammendrag til ansatte.

 • 5 Feb

  Levere a-melding.

 • 12 Feb
 • 15 Feb

  Betale forskuddsskatt.

Mars

April

Mai

 • 6 Mai

  Levere a-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Mai

  Levere skattemelding og næringsspesifikasjon.
  Slik leverer du.

 • 31 Mai

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

 • 5 Aug

  Levere a-melding.

September

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

NB! Hvis fristen faller i en helg eller på en helligdag blir den utsatt til første virkedag.

Start aksjeselskap


Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven inneholder informasjon om alle aksjonærene i selskapet, og hvordan aksjene er fordelt.

Den skal leveres én gang i året, og informasjonen der brukes til å fylle ut Aksjeoppgaven, som alle aksjonærer må se over og levere sammen med skattemeldingen.

Forskuddsskatt

Aksjeselskap betaler forskuddsskatt på overskuddet sitt året etter inntektsåret. Det vil si at AS betaler skatt for 2023 i 2024. Skatten skal betales i to bolker før skattemeldingen og næringsoppgaven skal leveres.

Hvis du ser at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd med samme frist som skattemelding og næringsoppgave. Da slipper du restskatt med renter på høsten. 

Du betaler også skatt på det du tar ut som utbytte eller som lønn hvis du har ansatt deg selv.

Skattemelding og næringsspesifikasjon

En av de viktige frister for aksjeselskap er fristen for skattemelding. Som eier av et aksjeselskap må du levere en privat skattemelding (selvangivelse) og så en egen skattemelding for aksjeselskapet. Fristen er året etter inntektsåret det gjelder. Alle AS må levere næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen.

Dette må gjøres via et årsoppgjørssystem.

Årsregnskap

Alle AS må levere årsregnskap til et offentlig register én gang i året. Årsregnskapet utformes på en litt annen måte enn det vanlige regnskapet som du bruker til å levere skattemeldingen. 

Det er fordi årsregnskapet ikke skal brukes til å beregne skatt, men presentere et mest mulig nøyaktig bilde av bedriften din.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig, slik at banker, investorer, kunder og potensielle ansatte kan se hvordan det går med bedriften.

Årsregnskapet må signeres og godkjennes av generalforsamlingen én måned før fristen.

MVA-melding

Alle bedrifter som tjener mer enn 50 000 kroner på tolv måneder, må melde seg inn i Merverdiavgiftsregisteret. Når du er registrert må du kreve inn merverdiavgift på fakturaene du sender ut til kunder.

Du kan også få igjen MVA som du betaler på kjøp til bedriften. Det gjør du ved å sende inn MVA-melding til myndighetene annenhver måned med info om hvor mye MVA du har betalt og krevd inn.

Har du betalt mer enn du har krevd inn får du penger igjen og motsatt. Hvis du må betale MVA er fristen den samme som for å levere MVA-meldingen.

Noen bransjer leverer kun MVA-melding én gang i året, mens andre kan søke om årlig innlevering hvis de møter visse krav.

Ansatte

Hvis du har ansatte, inkludert deg selv, får du ekstra frister for aksjeselskap i løpet av året.

Hver måned må du kjøre lønn og trekke skatt fra lønna. Skattetrekket skal settes inn på en egen konto. Du må sende de ansatte en lønnsslipp med informasjon om lønnskjøringen.

Du må også levere A-melding til myndighetene hver måned, med info om ansettelsesforholdet, blant annet hvor mye du har utbetalt i lønn, trukket i skatt og betalt i arbeidsgiveravgift.

Annenhver måned må du betale inn skatten du har trukket av fra de ansattes lønn og arbeidsgiveravgiften. Satsen for arbeidsgiveravgift avhenger av hvor i landet du driver.

De ansatte har også krav på et årlig sammendrag over alt som er utbetalt, betalt inn til staten, satt av til feriepenger og så videre.

Se alle Conta-webinarer

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!