Dame som starter egen bedrift
Redaksjonen

Skal du starte bedrift? Vi har hjulpet tusenvis av gründere å etablere selskap. Her er en stegvis guide for hvordan du kan starte din egen bedrift.

Stadig flere av oss drømmer om å starte egen bedrift: Vi ønsker å ta kontroll over vår egen arbeidshverdag og ser opp til gründere som lykkes.

Samtidig er det enklere å starte bedrift enn noen gang. Kravene er betydelig lavere og tilgangen på støtteordninger og annen finansiering gode.

Men det er noe som stopper oss – vi synes det er skummelt og vanskelig!

Kjenner du deg igjen?

I denne artikkelen diskuterer vi stegene for å starte bedrift. Vi forteller deg alt du må tenke på før, under og etter du har startet din egen bedrift.


Starte bedrift – dette må du vite

La oss starte med å forklare hva som skal til for å etablere en vellykket bedrift i korte trekk. Vi forklarer hvert steg i større detalj nedenfor.

Det første du bør gjøre er å finne ut hva bedriften skal gjøre og konkretisere ideen ved å diskutere den med bekjente og se på lignende konsepter i utlandet. Kanskje ideen din kan bli enda bedre?

Videre bør du gjennomføre en markedsundersøkelse som tester interessen for produktet, samt kartlegger konkurransen i markedet. Dette tar deg videre til utforming av forretningsplanen, som skal fortelle hva bedriften skal tilby og hvordan virksomheten skal finansieres.

Når du har sørget for at bedriften har tilstrekkelig med kapital, kan du registrere virksomheten i Brønnøysundregistrene.

Se hvordan du registerer et aksjeselskap med Starte-AS.no:

Start AS nå →

Etter dette må du utvikle produktet og lage et team som kan ta det ut til markedet. Du må også finne et lokale som både ansatte, kunder og leverandører trives med.

Til slutt går vi gjennom vi salg og hvordan du kan lykkes med jevn inntektsvekst. Blant annet trekker vi frem inbound markedsføring, som innebærer at kundene kommer til deg – fremfor at du tar kontakt med dem!

  Steg 1: Lag en god forretningsidé

  Alle bedrifter starter med en idé. Hvis du allerede har en, så er du allerede kommet langt! Da kan fortsette til neste steg eller videreutvikle ideen ved å sjekke ut tipsene under.

  Her noen tips til hvordan du finner og utvikler en god forretningsidé:

  1. Start med deg selv: Den enkleste måten å finne en god forretningside på er gjennom dine egne erfaringer. En dag opplever du kanskje at det er et problem som ingen har løst. Kan du lage et produkt eller en tjeneste som løser denne utfordringen? Velg et problem som du har gode forutsetninger til å løse.
  2. Lytt til andre: Hvis du synes det er vanskelig å komme opp med en idé blant dine egne erfaringer, kan du se på utfordringer til kollegaer, kunder, venner og familie. Du bør også sjekke ut spørsmål i grupper på sosiale medier, samt tilbakemeldinger kunder har lagt igjen på bedrifter i nærområdet ditt. Kanskje det er vanskelig å finne et verksted til elsparkesykler? Eller kanskje det er vanskelig å finne en nattåpen restaurant med takeaway? Noter alle problemene du kommer over og sjekk om utfordringen faktisk er uløst.
  3. Brainstorm løsninger: Noen problemer har opplagte løsninger, mens andre er mer utfordrende å løse. Da kan det være smart å invitere en gruppe mennesker til idédugnad. Jo flere løsninger som dere kommer opp med, desto bedre er det. Husk at ingen ideer er for dumme!
  4. Se til utlandet: Selv om løsningen ikke er kjent for deg eller tilgjengelig på det norske markedet, kan det være at noen i utlandet som har løst utfordringen. Selv Askeladden & CO (kjent for konsepter som Dr.dropin, Cutters og Squeeze) henter inspirasjon i utlandet. Deres siste nettbutikk er blant annet inspirert av kinesiske Pinduoduo.

  Når du har utarbeidet et utkast til forretningsideen, kan du teste den mot denne sjekklisten for utforming av forretningsideer.

  Steg 2: Undersøk markedet

  Grunnen til at bedrifter gjør markedsundersøkelser, er å lære mer om hva som får kunder til å handle varer og tjenester i markedet du ønsker å gå inn i.

  Har markedet utfordringer du kan løse? Og, vil forretningsideen din skape mer verdi for pengene enn konkurrentenes løsninger?

  Disse spørsmålene bør du finne et svar på:

  • Hvor stort er markedet?
  • Hvilke konkurrenter (direkte og indirekte) er det?
  • Hvordan er interessen for din foreslåtte løsning?
  • Løser produktet problemet på en god måte?
  • Hvilke endringer ønsker målgruppen i din tiltenkte løsning?
  • Hva er kundegruppen villig til å betale?
  • Hva er sannsynligheten for at noen kopierer din forretningsidé?

  Poenget med de overnevnte spørsmålene er å konkludere med hvordan produktet eller tjenesten se ut, samt å få viktige inputs til utarbeidelse av forretningsplanen.

  Dersom produktet for eksempel er enkelt å kopiere, er det kanskje viktigere å ta markedsandeler raskt (noe som ofte koster mer penger) enn om barrierene for å kopiere løsningen hadde vært høyere.

  Steg 3: Ta deg av alt det juridiske

  Bedriftsnavn, registrering i Brønnøysundregistrene, og lisenser. Det er mye som skal på plass for å lykkes med å starte egen bedrift.

  Noe av det folk først legger merke til er navnet på bedriften – derfor er det ekstra viktig at du bruker tid på å finne et bra selskapsnavn.

  Velg et navn til bedriften

  I noen sammenhenger kan det være smart å velge et beskrivende selskapsnavn, slik at man slipper å bruke tid og ressurser på å forklare hva virksomheten gjør. For eksempel er det ingen tvil om hva Oslo Elektroservice jobber med. Det samme kan vi si for Nordisk Renhold og Flyttevask Oslo.

  Likevel velger ofte større foretak abstrakte navn som Oda, Google, Apple og Amazon. Det gir dem større fleksibilitet om dem skal inn i nye markeder, samtidig som det er enklere å beskytte med tanke på varemerkebeskyttelse, domene o.l. En annen fordel med abstrakte merkenavn er at dem ofte er enklere å huske og skiller seg ut fra mengden.

  I Norge er det også regler for hvilke selskapsnavn man kan velge:

  • Det skal inkludere minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
  • Det kan ikke være nøyaktig likt som allerede registrerte navn
  • Det skal ikke være «villede eller vekke forargelse»

  Bruk Navnesok.no til å sjekke om navnet du ønsker er ledig som domenenavn, foretaksnavn og registrert varemerke.

  Registrer virksomheten i Brønnøysundregistrene

  Etter at du har funnet et navn, kan du registrere bedriften i Brønnøysundregistrene.

  Du kan velge mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

  I et enkeltpersonforetak er innehaveren som har det endelige ansvaret når bedriften skylder penger. Det vil si at kreditorer kan ta hus og eiendeler i pant. Derfor anbefaler vi dette kun til deg som skal starte firma ved siden av jobb, eller jobbe som selvstendig næringsdrivende.

  Hvis du ønsker å starte enkeltpersonforetak, kan du gjøre det på enkeltpersonforetak.no.

  Å velge Aksjeselskap (AS) når du skal starte egen bedrift er et tydelig tegn overfor banker, investorer, ansatte og kunder at du har tro på ideen din og er villig til å gå inn med de pengene og det administrative arbeidet som trengs.

  Fordi privat- og bedriftsøkonomi ikke er knyttet sammen slik som med ENK, er AS også et tryggere valg hvis du har ambisjoner om å vokse, for eksempel hvis du skal ha én eller flere ansatte eller få inn investorer.

  Fordeler med AS:

  • Det er tryggere å starte AS enn andre typer bedrift. Hvis selskapet ditt skylder penger eller går konkurs sier aksjeloven at det er selskapet som er ansvarlig, så lenge ikke du eller andre eiere/styremedlemmer har gjort grove feil.
  • Alle AS må betale 22 prosent skatt av overskuddet. I tillegg skatter du som privatperson på penger du tar ut fra bedriften, enten som utbytte eller som lønn. Det vil si at hvis du lar overskuddet stå i bedriften for å investere i ansatte/utstyr/varelager og så videre utsetter du mye av skatten til senere.
  • Du har mulighet til å ansette deg selv, og hvis du tar ut lønn har du krav på sosiale goder på lik linje med vanlige ansatte.

  Les mer om fordeler og ulemper med aksjeselskap.

  Du har gjerne hørt ordet stiftelsesdokument nevnt i samme setning som aksjeselskap. Det er papirer som aksjeloven krever at du sender inn til myndighetene for å starte AS. Den gode nyheten er at disse fylles ut for deg hvis du bruker starte-as.no til å opprette AS.

  Slik registrerer du en bedrift i Brønnøysundregistrene:

  1. Fyll ut dette skjemaet.
  2. Motta stiftelsesdokumenter på e-post.
  3. Signer i Altinn når du mottar en e-post som ber deg gjøre det.
  4. Sånn! Selskapet ditt er klart.
  Start et aksjeselskap (AS) nå

  Søk om tillatelsene du trenger

  Ulike bransjer trenger ulike lisenser og tillatelser.

  Hvis du for eksempel skal starte et elektrofirma må du være registrert i Elvirksomhetsregisteret og ha et HMS-kort. Nattklubber og andre utesteder trenger skjenkeløyve.

  Finn ut hvilke tillatelser du trenger i Altinn.

  Steg 4: Lag en forretningsplan

  Når du skal starte egen bedrift bør du ha en forretningsmodell. Målet med en forretningsmodell er å ha det svart på hvitt hva du skal drive med, hvem du skal selge til og hvordan du skal tjene penger.

  Du bør også lage en forretningsplan. Du trenger ikke lage en 50 sider lang forretningsplan. Faktisk tror vi at banker og andre som skal lese den setter pris på at du er kort og konsis.

  Dette er ting du bør inkludere i forretningsplanen din (vi har også laget en stegvis guide du kan følge):

  • Problemet bedriften din vil løse
  • Produktet eller tjenesten som løser problemet
  • En liste over markedene til produktet eller tjenesten din
  • En SWOT-analyse som viser styrker og svakheter.
  • Et forslag til hvordan bedriften skal finansieres
  • Et budsjett over de første 12 månedene

  Slik lager du et budsjett til bedriften

  Et budsjett er en oversikt over hva bedriften din forventer å tjene og bruke i løpet av en periode, som regel ett år. I budsjettet ser du om det er lønnsomt å drive AS slik du har tenkt.

  Gjennom året kan du sammenligne regnskapet med budsjettet ditt for å sjekke at du er på rett kurs.

  Det er to budsjetter som er viktige: resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett – last ned mal fra Altinn) og likviditetsbudsjett (Last ned mal fra Altinn).

  Resultatbudsjettet setter opp inntekter og kostnader for hele året. Det er vanlig å sette opp budsjettet slik at det enkelt kan sammenlignes med resultatrapporten i regnskapet ditt.

  Budsjettet deles derfor gjerne inn i:

  • inntekt
  • varekostnader
  • lønnskostnader
  • andre kostnader

  Dette er 5 tips til å lage et godt budsjett.

  Steg 5: Sørg for at bedriften har nok penger

  Myndighetene stiller krav til aksjekapital fordi selskapet ditt skal ha nok penger til å dekke kostnadene sine. Du trenger minst 30 000 kroner for å starte AS.

  Tall fra SSB viser at cirka 50 prosent av nyetablerte norske bedrifter overlever det første året.

  Noe av det som skiller vinnerne fra taperne er tilgangen på kapital.

  Hvis selskapet ditt går tom for penger, har det ikke livets rett – derfor er det viktig at «krigskassen» er stor nok ved oppstår. De siste årene har det kommet en rekke nye produkter, portaler og offentlige ordninger som bidrar med finansiering til oppstartsbedrifter.

  Du kan finne en liste over støtteordninger for nyetablerte bedrifter her.

  I tillegg er det viktig at du snakker med en bank om muligheter for bedriftslån og andre kreditter. Hvis banken ikke har anledning til å hjelpe deg, kan du be om finansiering fra:

  • Venner og familie
  • Folkefinansieringstjenester
  • Engleinvestorer
  • Andre tilbydere av bedriftslån

  Før du tar opp lån med høye renter er det viktig at du etablerer rutiner for god likviditet. For eksempel er det viktig at du sender saker til inkasso når kundene ikke betaler i tide, slik at du får pengene så raskt som mulig. Flere tips finner du i dette blogginnlegget på Conta.no.

  Steg 6: Utvikle produktet eller tjenesten din

  Ingenting er bedre enn å bringe en forretningsidé ut i live. Den eneste utfordring er at det også kan være ekstremt vanskelig.

  Fremgangsmåten for å bygge en tjeneste vs. et produkt er naturligvis ulik, men en fellesnevner er at du må sørge for at bedriften har riktig kompetanse.

  La oss forklare dette med et eksempel:

  Du skal utvikle en app som lar folk bestille taxi på tvers av drosjeselskaper. Da må du lære deg å utvikle apper, eller finne en kollega med den tekniske kompetansen du trenger for å lage første versjon av appen.

  Dersom du har tegnet en veske, som du ønsker å selge til butikkjeder, må du få hjelp av helt andre ressurser for å lage produktet. Da må du komme i kontakt med en produsent (kanskje en utenlandsk leverandør?) og sette deg inn i reglene knyttet til import av varer fra utlandet.

  For at lanseringen skal bli en suksess, er det viktig at kvaliteten på produktet er bra (selv om det kanskje er en minimumsversjon av det endelige målet). Ikke ta snarveier som går på bekostning av kvalitet – finn heller nyvinninger som gjør at du kan skape mer verdi til en lavere kostnad.

  Her er andre tips til vellykket produktutvikling:

  1. Gjør jobben selv. Det er ditt produkt og du bør lede prosessen med å lage det. Hvis du må sette ut jobben – sørg for jevnlig dialog (selv om du kanskje krever litt mas fra din side).
  2. Unngå å forelske deg i løsningen. Hvis noen kommer med et forslag som kan gjøre produktet ditt bedre, så bør du lytte og evaluere rådet fremfor å avvise det med en gang.
  3. Tenk risiko. Ikke gjør deg avhengig av noen. Sørg for at forretningen din stopper opp dersom du skulle miste en leverandør, kunde eller ansatt. Selv om det kanskje er enklere (og rimeligere!) å samle ting på ett sted, er det tryggere å jobbe med flere partnere.
  4. Feire viktige milepæler. Alle som er involverte i utviklingen av et produkt liker ros, fest og moro. Vi tror at gjennomføringen blir bedre om alle involverte føler at de er en del av reisen.
  5. Hold kostnadene nede. Husk at bedriften må være lønnsom for å fortsette utviklingen av selskapet.

  Hvis du skal jobbe som selvstendig næringsdrivende og tilby konsulenttjenester er fremgangsmåten annerledes. Da må du utvikle en nettside som selger deg og dine tjenester, eller delta i anbudstjenester som Folq og Flexify. Flere tips finner du i dette innlegget hos Starte-AS.

  Steg 7: Bygg et vekstdrevet team

  Bedriftens suksess avhenger av teamet og strukturen i selskapet.

  For å ta bedriften ut til markedet trenger du et godt team. Data viser nemlig at selvstendig næringsdrivende bruker 3,6 ganger mer tid på å komme seg ut av oppstartsfasen enn team. Et godt team kan også vise til 2,9 ganger høyere kundevekst enn «ubalanserte team».

  Utgangspunktet for å bygge et team bør være deg.

  Hva er du god på, og hvilken kompetanse må du få inn i teamet? Uansett hva du trenger, bør de nye teammedlemmene være handlingskraftige mennesker som får jobben gjort.

  Du bør også bygge en struktur i selskapet som den kan bringe videre med seg etter oppstartsfasen. Skriv ned alle avdelingene du vil trenge for å lykkes med å bringe visjonen ut i live.

  Her er noen eksempler:

  • Salg og markedsføring
  • Produktdesign og produktutvikling
  • Regnskap og økonomi
  • Forskning og utvikling
  • Kundeservice
  • HR

  I kampen om å finne de beste talentene, er det smart å benytte seg av nettverk. Kanskje du kjenner noen som kan fylle rollene? Andre ressurser som bør være villige til å hjelpe deg er investorer og partnere.

  Husk at deltidsjobber kanskje er nok i starten, og at ikke alle nødvendigvis skal være fulltidsansatte.

  Her er noen tips til å rekruttere de beste kandidatene:

  • Vær synlig på sosiale medier: Alle som vurderer å søke jobb i selskapet ditt vil sjekke det ut i sosiale medier. Her bør du ha en kul profil som viser alle de spennende tingene selskapet gjør, samtidig som du presenterer bedriftens ansatte på en god måte. Slik lager du en enkel strategi for sosiale medier.
  • Skryt av selskapets kultur: Kanskje du kan vise til en flat struktur med fleksibel arbeidshverdag? Eller et hierarki med muligheter for å vokse raskt? Uansett hvordan selskapet ditt ser ut, er det noe som er attraktivt for visse grupper mennesker.
  • Vær tydelig på hva du søker etter: Du kan ikke forvente at mulige ansatte løper ned dørene uten at dere forteller hva dere er på jakt etter. Lag gode stillingsannonser som selger bedriften din på en god måte og som forteller hvem du ønsker skal jobbe for deg.
  • Lag en employer branding-strategi: I mange bransjer er det vanskelig å finne folk. Lag en strategi for hvordan du skal få folk til å ha lyst til å jobbe for deg. Les mer om employer branding.

  Hvis det er spessielle stillinger du ikke klarer å rekruttere ansatte til selv, kan du også vurdere å bruke et rekrutteringsbyrå. Da kan det være smart å velge en partner med spesialistkompetanse innen fagområdet du trenger kandidater til. Noen byråer har for eksempel spesialisert seg på sykepleiere, mens andre er gode på økonomi.

  Steg 8: Finn det perfekte lokalet

  Selv om stadig flere bedrifter har en 100 % ekstern arbeidsstyrke og hjemmekontor en eller flere dager i uka er blitt den nye normalen, trives de fleste av oss med å ha et fast arbeidssted.

  Å finne det perfekte lokalet er spesielt viktig om man skal starte butikk, restaurant eller annen næring i forbrukermarkedet. Da må du sette deg inn i målgruppens handlemønstre og hvor de pleier å bevege seg.

  Her er noen gode råd til å finne lokaler:

  1. Ikke glem budsjettet. Noen lokasjoner vil nærmest garantert skape flere salg enn andre, men er den relative økningen i omsetningen faktisk høyere enn merkostnadene knyttet til leie av lokalet?
  2. Husk brandet. Det er viktig at området du skal selge produktet ditt i, samsvarer med verdiene til brandet. For eksempel er det trolig dumt å plassere en butikk som selger kontormøbler i et eksklusivt handelsområde for klær. Plasser deg i et område hvor det er etterspørsel etter ditt produkt.
  3. Tenk på leverandørene. Sørg for at du velger et område hvor leverandørene dine allerede har en kjørerute. Da blir transporten rimeligere og mer effektiv.
  4. Husk parkering og kollektivtransport. Hvis du selger tunge ting, er det viktig at lokalet har gode parkeringsmuligheter. Dersom du selger små og lette ting (eller tilbyr en tjeneste) er ikke parkering like viktig. Da er kanskje kollektivmuligheter viktigere.
  5. Se etter et sted hvor det er enkelt å rekruttere ansatte. Å finne flinke ansatte er viktig for at virksomheten skal lykkes over tid. Derfor er det viktig at du velger et område de ansatte ønsker å jobbe.

  Husk å ikke begrense deg til sentrum og kompesentre. Du kan også finne lokaler ved boligfelt, flyplasser, kontorområder – eller kanskje til og med gjennom popup-utsalg på arrangementer?

  Litt om popup-butikker

  En popup-butikk er et utsalgssted som kun er oppe i en begrenset periode.

  Trenden startet med nettbutikker og influensere som ønsket å skape blest om sine produkter. Flere nye merker starter også popup-butikker (eller popup-restauranter) for å teste markedet før eventuell lansering av fysiske butikker.

  Gjennom å starte en popup-butikk, får selskapet anledning til å bli kjent med kundene på en annen måte enn på nett, samtidig som de kan trigge flere salg per dag enn andre butikker, fordi kjøperne vet at butikken snart forsvinner (noe som skaper en følelse av knapphet – FOMO).

  I kjøpesentre med ledige lokaler er det også mulig å gjøre et «skup» på leie av lokaler i perioder hvor kjøpesenteret er på jakt etter nye leietakere.

  Steg 9: Skap nye inntektskilder og få flere kunder

  Uten inntekter er det kjedelig å drive bedrift. For å løfte salget i bedriften din, er det viktig at du skaper salgsmuligheter (eller leads som selgere ofte kaller det).

  Mange bedrifter har hårete vekstmål. En essensiell måte å øke omsetningen på, er ved å skape en jevn strøm av leads. Leads er personer som kan være villige til å kjøpe dine produkter eller tjenester. Du finne disse personene på flere måter, men sannsynligheten for salg er høyest om du får kunden til å kontakte deg.

  Inbound marketing er en markedsføringsmetode som innebærer å bli funnet av målgruppen når de selv gjør research. Man kan si at det er det motsatte av å annonsere bredt (på TV for eksempel), da målet kun er å bli oppdaget når kunden trenger produktet ditt, noe som er mer kostnadseffektivt.

  La oss si at du for eksempel har en restaurant med takterrasse i Oslo. Da bør restauranten din være synlig i Google når folk søker på «restaurant med takterasse» eller «beste restaurant i Oslo».

  Dette kan du få til ved å lage en nettside med blogg på for eksempel Wix.com.

  Her er andre tips for å få flere leads:

  • Be om kundeanbefalinger og start en vervekampanje: Gjør kunder klar over hvor høyt du verdsetter dem og be dem om å anbefale bedriften til en eller flere venner. Du kan også incentivisere kunder til anbefale selskapet ditt gjennom vervekampanjer. Et godt eksempel på et slikt program, lommer fra lagringstjenesten Dropbox. Dropbox doblet antall brukere hver tredje måned etter at de lanserte sitt verveprogram. Programmet fungerte slik at brukere fikk 500 MB gratis lagringsplass for hver venn de vervet inn i tjeneste (inntil 16 GB).
  • Be om omtale fra influensere: Blant kundene i din målgruppe, finnes det trolig noen forbilder som er felles for mange av dem. Kanskje du kan få disse innflytelsesrike menneskene til å dele en omtale om ditt produkt, tjeneste eller bedrift? Du har ingenting å tape på å prøve! Og, husk at mindre influensere ofte ikke krever betaling, så lenge de får en hyggelig opplevelse å skrive om – win win!
  • Arranger webinarer og workshops: Blogger og artikler er enveistype kommunikasjonskanaler: Du skriver og andre leser. I et webinar er dynamikken annerledes: Her kan du forklare ting nærmere og svare på brukernes spørsmål. Du får også anledning til å vise hvordan produktet/tjenesten din kan løse utfordringer knyttet til temaet du holder webinar om. Derfor anbefaler vi at du jevnlig inviterer mulige kunder til webinarer, og kanskje bruker noen kroner på annonsering Facebook eller lignende for å få bedre spredning av innleggene som promoterer arrangementene.
  • Lanser et nyhetsbrev: Tidligere denne måneden så jeg en plakat i byen med en QR-kode. QR-koden ledet til et ukentlig nyhetsbrev om hva som skjer i Oslo neste helg. Hvem som står bak, vet jeg ikke, men jeg meldte meg på og nyhetsbrevet er kjempebra! Og høyst trolig er flere av innehaverens egne arrangementer med i nyhetsbrevene. Kanskje du kan lage et lignende konsept?

  Derfor er e-postmarkedsføring så verdifult

  En god kundeliste kan være en uvurderlig ressurs. Spesielt hvis du har et bra system for utsendelse av nyhetsbrev og automatisering av velkomsteposter og andre meldinger.

  I motsetning til annonsering, der du stadig må betale for å nå ut til de samme kundene, er e-postlistene dine din egen eiendom. Det betyr at du kan kommunisere med kundene dine så ofte du ønsker, uten å måtte betale ekstra for det.

  Derfor er det viktig at du er tidlig ute med å samle kontaktinformasjonen til både potensielle kunder og eksisterende kunder gjennom nyhetsbrevlister, webinarer og andre inbound-aktiviteter.

  Blant norske bedrifter Mailmojo et populært verktøy for e-postmarkedsføring. Mailmojo tilbyr en enkel og effektiv mailplattform som kan enkelt kobles til din bedrifts systemer, og den sikrer trygg lagring i Norge i samsvar med GDPR-retningslinjene.

  Her er noen måter du kan bruke e-post for å skape verdi i ditt selskap:

  1. Øke gjentatte kjøp fra eksisterende kunder: Send eksklusive tilbud til kunder som tidligere har benyttet tjenestene dine for å stimulere til nye samarbeid.
  2. Oppfordre kunder til å fullføre handlingen: Hvis kunder har mottatt et tilbud uten å svare, eller har forlatt henvendelsen sin, kan du bruke Mailmojo til å sende en påminnelse om at tilbudet fortsatt er gyldig eller at muligheten er åpen.
  3. Vinne tilbake tidligere kunder: Send en e-post til kunder som ikke har benyttet regnskapstjenestene dine på en stund og frist dem tilbake med en personlig rabattkode eller tilpassede tilbud.
  4. Oppnå positive omtaler: Send en e-post til dine mest engasjerte kunder og be om en positiv tilbakemelding på plattformer som Google eller Facebook for å bygge tillit og omdømme.
  5. Bygg sterke kunderelasjoner: Send e-poster som gir kundene et positivt inntrykk av ditt regnskapsbyrå. Dette kan inkludere julehilsener, gratis råd og tips som er relevante for deres virksomhet, interessante nyheter og mer.

  Prøv Mailmojo gratis.

  Hva koster det å starte bedrift?

  Det er gratis å opprette AS på Starte-AS.no. Vi hjelper deg med registreringen og gir deg ferdig utfylte stiftelsesdokumenter.

  Alle aksjeselskap registreres i Foretaksregisteret når de opprettes. Brønnøysundregistrene tar et gebyr for denne registreringen. Sjekk gjeldende satser.

  Du mottar faktura fra Brønnøysundregistrene i posten på den adressen du oppgir på når du starter AS på starte-as.no.

  Hvor lang tid tar det?

  Jobben vi gjør for deg tar et par arbeidsdager. Før vi kan gå videre, må du sende oss bekreftelse fra banken din på at du har opprettet en bedriftskonto og satt inn egenkapitalen på minst 30 000 kroner.

  Deretter får du en e-post fra oss, og logger deg inn i Altinn for å signere og sende informasjonen over til Brønnøysundregistrene.

  Behandlingstiden deres varierer, og ligger som regel mellom én og fire uker. Se oppdatert tid hos Brønnøysundregistrene.

  Vipps så har du et aksjeselskap! Du finner firmaattesten på Altinn – når du viser den til banken låser de opp bedriftskontoen din.

  Aksjeselskapet må være ferdig registrert før du kan begynne å ta på deg oppdrag.

  Må jeg føre regnskap?

  Alle aksjeselskap må føre regnskap. Det kalles bokføringsplikt og reguleres av bokføringsloven.

  Bokføringsloven krever at:

  • regnskapet føres i et ordentlig system slik at du har mulighet til å rapportere om bedriften din, og myndighetene kan se over regnskapet ditt hvis de ønsker det
  • alt som skjer i bedriften føres i regnskapet, og dokumenteres med en kvittering, faktura eller lignende som er enkelt å finne frem til
  • regnskapet er oppdatert slik at du når fristene som gjelder aksjeselskapet, og senest hver fjerde måned
  • regnskapsdokumentasjon oppbevares i minst fem år. Papirdokumentasjon må være sikret for tyveri, brann eller vannskader, mens digitale dokumenter må være sikkerhetskopiert

  Skal du føre regnskap i Excel eller i regnskapsprogram?

  Vil du føre regnskap selv? Les denne guiden til regnskapsføring så er du i gang!

  I tillegg har alle aksjeselskap regnskapsplikt, som vil si at de må sette opp og sende inn årsregnskap innen 31. juli hvert år. Det reguleres av regnskapsloven.


  Kom i gang med egen bedrift:

  Start et aksjeselskap (AS) nå


  Ofte stilte spørsmål


  Hva er AS?

  Et aksjeselskap er en type bedrift som skiller mellom eierne og selskapet. Selskapet er selv ansvarlig for pengene det skylder, og for å betale skatt og levere skattemelding til myndighetene. Eierne går inn med aksjekapital og kjøper aksjer i selskapet. De risikerer kun å miste pengene de har gått inn med.

  Hva er aksjer?

  Et aksjeselskap består av en viss mengde aksjer med samme verdi. Mengden og verdien bestemmes når selskapet starter. Aksjene kan fordeles fritt mellom eierne. Alle som eier aksjer har rett til å være med og stemme når det skal tas beslutninger om selskapet. Hvis du starter alene eier du alle aksjene i selskapet.

  Hvordan starte AS?

  Det er enkelt å starte AS på starte-AS.no. Da fyller du ut et enkelt skjema som gjøres om til alle stiftelsesdokumentene som myndighetene krever at du sender inn.

  Enkeltmannsforetak eller AS?

  Det er tryggere å starte aksjeselskap hvis du har tenkt å satse eller skal ha ansatte. Det er fordi du ikke står personlig ansvarlig. Du har også mulighet til å ansette deg selv og få samme goder som andre ansatte. I tillegg kan du utsette deler av skattleggingen hvis du ikke tar ut pengene fra bedriften. Men AS har mye ansvar, og derfor stiller myndighetene flere krav til hvordan de drives.

  Hva er et holdingselskap?

  Et holdingselskap er det samme som et aksjeselskap, men har som eneste rolle å eie andre selskap. Det er fordeler ved å starte et holdingselskap som eier aksjeselskapet ditt, blant annet er det mindre risikabelt, og du kan utsette skattleggingen. Men husk at også holdingselskapet ditt må føre regnskap og følge de administrative kravene i aksjeloven.

  Trenger jeg aksjekapital?

  Ja, du må ha minst 30 000 kroner i aksjekapital for å kunne starte et aksjeselskap. Det er fordi det skal være nok penger i bedriften til at den kan dekke forpliktelsene sine.

  Må jeg føre regnskap i AS?

  Ja, alle aksjeselskap må føre regnskap etter bokføringsloven. AS må også sette opp og sende inn årsregnskap til myndighetene hvert år. 

  Hva er generalforsamling?

  Generalforsamlingen er den øverste ledelsen i selskapet og består av alle som eier aksjer. Generalforsamlingen må møtes før 30. juni hvert år for å godkjenne årsregnskapet. Alle aksjonærene har rett til å møte og stemme. Generalforsamlingen velger styret.

  Hva er styre?

  Styret er valgt av generalforsamlingen. Styret må møtes minst én gang i året for å diskutere årsregnskapet. De kan også ansette en daglig leder, men det er ikke noe krav til det. Hvis du driver alene er du som regel styreleder og eneste styremedlem.

  94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

  Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
  Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!