Elisabeth Ulla Uksnøy

Når du nettopp har startet AS bør du legge en plan for hvordan du skal drive bedriften din. Bruk dette eksempelet som en mal for en god forretningsplan. 

Hvis du eller de du driver bedriften sammen med har laget en forretningsidé, er dere allerede godt i gang med en forretningsplan for virksomheten. Nå er det på tide å tenke litt mer langsiktig og detaljert, slik at du får et godt grunnlag til å ta gode valg for bedriften din. 

En forretningsplan er viktig for å se hvilke muligheter og utfordringer du kan møte på i oppstarten og i driften av et firma, og kan gi deg svaret på hvordan du kan løse dem. 

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument som gir deg full oversikt over hva en bedrift skal gjøre nå og i fremtiden. Den er en styringsplan for hvordan planene skal gjennomføres, hvordan bedriften skal skaffe finansiering, hva pengene skal brukes på, hvem som er involvert og hvordan bedriften skal styres. 

Planen bør være så konkret som mulig, men samtidig bør du gjøre endringer og tilpasse den hvis virksomheten forandrer seg. 

Forretningsplanen vises gjerne frem til banker, investorer og andre samarbeidspartnere når du skal søke lån eller selge aksjer, men er mest av alt et styringsdokument for deg som driver bedriften. 

Forretningsplan mal

Er du klar til å komme i gang? Her får du en mal som du kan bruke når du skal lage din egen forretningsplan.

Hva skal være med i en forretningsplan? Du bør inkludere dette:

 1. Forretningsidé (et sammendrag av planen).
 2. Forretningsmodell (hva du skal selge og hvordan bedriften skal tjene penger).
 3. En analyse av markedet.
 4. Budsjetter.
 5. Investeringsplaner.
 6. Fremdriftsplan for oppstartsperioden.
 7. Organiseringen i selskapet.

Kom i gang med en mal for forretningsplan:

1. Lag en forretningsidé

Før du går i detalj med budsjetter og konkrete markedsaktiviteter, bør du ha en forretningsidé. Det er en mini-versjon av forretningsplanen din, som sier hva du skal selge, hvem du skal selge det til og hvordan bedriften skal tjene penger. 

Forretningsidéen lages før du starter bedriften og gir en indikasjon på hva du skal drive med, så den er dermed god å ha som utgangspunkt for en mer detaljert plan. 

Les hvordan du lager en god forretningsidé

2. Lag en forretningsmodell

I neste runde av planen, setter du opp en forretningsmodell. Forretningsmodellen er en viktig del av en forretningsplan og forklarer konkret hva du skal gjøre for at bedriften skal tjene penger. 

Den bør svare på disse spørsmålene:

 • Hvilke tjenester eller varer skal du selge? 
 • Hvem er kunden din?
 • Hvem er potensielle konkurrenter eller samarbeidspartnere?
 • Hva skiller produktet ditt fra konkurrentene sitt?
 • Hvorfor skal kundene handle fra deg?
 • Hvordan skal du produsere produktet ditt?
 • Hvordan skal du selge varene eller tjenestene dine? Skal du for eksempel ha en fysisk butikk eller nettside?
 • Hvordan skal du ta betalt? Trenger du et kassasystem eller et fakturaprogram?
 • Hvordan skal du levere eller distribuere produktet ditt?

Hvis du setter opp forretningsmodellen i oppstarten av selskapet blir det også enklere å planlegge hva du trenger av varer, tjenester og kompetanse etter hvert som bedriften utvikler seg. 

En enkel måte å lage en forretningsmodell er å bruke “Business Model Canvas”. Det er en mal på kun én A4-side utviklet av Alexander Osterwalder, som hjelper deg med å kartlegge hvordan virksomheten skal driftes. Slik ser den ut:

Last ned en gratis mal for forretningsmodell her.

3. Sjekk markedet og finn konkurrentene dine

Neste steg til en god forrentingsplan er å få en god oversikt over markedet du skal selge produktet i og hvilke mulige konkurrenter som finnes. 

Når du lager en oversikt over markedet ditt, kan det være nyttig å ta en bakgrunnssjekk både for å se hvilke lignende bedrifter som er i drift nå og om bedrifter i samme bransje har blitt avviklet de siste årene. Det kan gi en indikasjon på hva som fungerer og ikke i markedet du nå skal inn i. Du kan finne statistikker over bedrifter og bransjer hos for eksempel Statistisk Sentralbyrå. 

Du bør selvsagt også ha med en beskrivelse av markedet:

 • geografisk område
 • størrelse
 • idealkunde/målgruppe

Videre i forretningsplanen beskriver du hvordan du skal bli en del av markedet og hvordan du skal nå idealkunden din. For å gjøre det, bør du også ha en god oversikt over styrkene og svakhetene til både din egen bedrift og konkurrentene dine. Hva er forskjellene og likhetene deres? Hvordan kan du bruke det til din fordel? En SWOT-analyse som forklarer styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene til firmaet ditt kan hjelpe deg godt på vei. 

Når du har oversikt over marked og konkurrenter, bør du lage en markedsplan for hvordan du skal nå ut til kundene dine. Hvilke aktiviteter skal du gjøre? Når skal du gjennomføre dem? Hvilke plattformer skal du bruke?

4. Lag en plan for økonomien

Økonomi og budsjetter er en viktig del av en forretningsplan. Tro det eller ei, uten penger på konto, er det veldig vanskelig å drive en bedrift. Budsjettene kan godt endres underveis. Når du har drevet en stund er det enklere å se hvor skoen trykker og dermed enklere å budsjettere. 

Forretningsplanen bør inneholde tre budsjetter: resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett), investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Resultatbudsjett

I resultatbudsjettet setter du utgifter opp mot inntekter. Da finner du svaret på om du kommer til å gå i underskudd eller overskudd i budsjettperioden din, som ofte er ett kalenderår. 

Resultatbudsjettet forteller deg verdiskapningen til bedriften din, om den tjener penger eller ikke. Du kan også bruke resultatet til å finne ut omtrent hvor mye bedriften skal skatte. 

Slik lager du et resultatbudsjett

Investeringsbudsjett

Et investeringsbudsjett er en oversikt over hva du tenker å investere de nærmeste årene. Det trenger ikke å være så komplisert: En oversikt over det du ønsker å investere i, hva det vil koste og hvordan du skal finansiere det er mer enn godt nok. 

Investeringer kan være alt fra aksjer i andre selskaper til anleggsmaskiner som gjør arbeidet mer effektivt, eller til og med flere ansatte. Felles for alle investeringer er at de har som mål å hjelpe bedriften å øke omsetningen.

De fleste store kjøp og investeringer skal avskrives i regnskapet. Det kan derfor også være lurt å ta med hvor mange år det du tenker å kjøpe skal vare.  

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet viser deg hvor mye penger du vil ha på konto til en hver periode. Du setter opp planlagte innbetalinger og utbetalinger hver måned, og kan dermed følge med på når pengene faktisk skal bevege seg mellom kontoer. 

Budsjettet viser betalingsevnen og likviditeten til bedriften. Det kan være lurt å følge med på dette for å vite når det lønner seg å gjøre investeringer og når du eventuelt må skaffe mer kapital for å ha råd til det du skal betale. 

Slik lager du et likviditetsbudsjett.

Les også:

5. Finn ut hvordan bedriften skal finansieres

Når budsjettene er noenlunde klare, er det enklere å se hvor mye penger bedriften trenger for å nå målene du har satt. Er det nok med egenkapitalen du starter med? Skal bedriften startes sammen med flere slik at det blir mulighet for større egenkapital? Kan du, og eventuelt de andre eierne, klare dere uten lønn i en periode? Eller skal du skaffe eksterne investorer? 

Lag en plan for hvordan du skal skaffe investeringer for å finansiere bedriften i startfasen. Noen bransjer tjener penger på egenhånd ganske raskt, mens andre for eksempel trenger penger til å produsere produkter før de i det hele tatt kan tjene en krone. 

Det finnes flere måter å få økonomisk støtte i oppstarten av et aksjeselskap. Sjekk gjerne ut muligheter som støtteordningene til Innovasjon Norge, kommunale næringsfond i fylket ditt eller crowdfunding. 

6. Lag en fremdriftsplan for oppstartsperioden

Forretningsplanen bør også inneholde en fremdriftsplan for den første tiden. Fremdriftsplanen beskriver

 • hva som skal gjøres i etableringsfasen
 • hva som er hensikten med det som skal gjøres
 • hvordan oppgavene skal gjennomføres
 • hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene

Når du har en bestemt plan på fremdriften i oppstartsperioden til selskapet, er det lettere å huske alle arbeidsoppgavene som må gjøres og å vite hvem du skal forholde deg til om de forskjellige arbeidsoppgavene. Det gir også en indikasjon på om dere må ansette flere for å få det til å gå rundt. 

7. Beskriv hvordan selskapet er organisert

Selv om dere ikke nødvendigvis er så mange som jobber i aksjeselskapet til å begynne med, kanskje det til og med kun er du, skal forretningsplanen inneholde en beskrivelse av hvordan selskapet er organisert og hvem som har de forskjellige rollene. 

Husk at forretningsplanen er et levende dokument som endres og vokser i takt med firmaet. Du oppdaterer dermed organisasjonsinformasjonen etterhvert som virksomheten får flere ansatte og roller. 

Lag en oversikt over

 • organisasjonsform
 • eiere
 • ansatte, roller og bemanning
 • styret
 • samarbeidspartnere, støttespillere og mentorer
 • lokalisering for driften og styringen av bedriften

Les mer om rollene i et aksjeselskap

En forretningsplan er ikke skrevet i stein

Og der har du en fiks, ferdig forretningsplan! Husk at forretningsplanen først og fremst skal være et dokument som gjør det så enkelt som mulig for deg å drive et firma. Denne malen er et eksempel på hvordan du kan sette opp en forretningsplan og du trenger ikke å følge den til punkt og prikke. Det beste er å tilpasse den til bedriften din og målene dine. 

Ingen måter å drive bedrift på er helt like, det er jo det som er så spennende med det! 

Det er også lurt å være åpen for å gjøre endringer i planen hvis ting ikke går som du tenker, eller hvis du finner løsninger som er bedre enn det du planla i utgangspunktet. Lykke til! 

Trenger du flere tips til hvordan starte og drive et AS? Ta en titt på disse artiklene:

Ofte stilte spørsmål

Hva skal være med i en forretningsplan?

– Forretningsidé (et sammendrag av planen).
– Forretningsmodell (hva du skal selge og hvordan bedriften skal tjene penger).
– En analyse av markedet.
– Budsjetter.
– Investeringsplaner.
– Fremdriftsplan for oppstartsperioden.
– Organiseringen i selskapet.

Hva er en forretningsidé eksempel?

En forretningsidé er en kort og presis beskrivelse av hva selskapet ditt skal tjene penger på. Den inneholder gjerne en forklaring på hva bedriften din skal selge, hva som er unikt med dens vare eller tjeneste og hvorfor en kunde skal velge dette fremfor konkurrentene.  

Hva skal en forretningsmodell inneholde?

En forretningsmodell forklarer konkret hva du skal gjøre for at bedriften skal tjene penger. 

Forretningsmodellen bør inneholde
– hvilke tjenester eller produkter du skal selge
– hvem kunden din er
– potensielle konkurrenter/samarbeidspartnere
– hva som skiller produktet/tjenesten din fra lignende på markedet
– hvorfor kundene skal handle fra deg
– produksjon av produktet
– hvordan du skal selge produktet
– hvordan du skal ta betalt
– eventuelt levering og distribuering av produktet

Hva kjennetegner en god forretningsplan?

En god forretningsplan gir deg, banker eller andre samarbeidspartnere en forklaring på bedriften din, hva du leverer og hvilket marked du skal inn i.

Hva er forskjellen på forretningsmodell og forretningsplan?

Mens en forretningsidé forklarer hva du skal gjøre i bedriften, er forretningsplanen en styringsplan for hvordan planene skal gjennomføres, hvordan bedriften skal skaffe finansiering, hva pengene skal brukes på, hvem som er involvert og hvordan bedriften skal styres. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!