Artikler

Feriepenger utbetales i stedet for lønn når de ansatte tar ferie. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sette av feriepenger i året før ferien.

Artikler

Det finnes mange måter å skaffe kapital når du skal starte en bedrift. En av dem er å starte firma med investor.

Artikler

Hvis dere er i stand til å føre et korrekt regnskap selv, trenger dere ikke å sette ut regnskapsføringen til et regnskapsbyrå.

Artikler

Dette er minstekravene for å starte et AS:

Artikler

Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor.

Artikler

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

Artikler

Aksjeselskap kan få skattefradrag på de aller fleste varer og tjenester de kjøper. Vi ser på fradragsreglene som gjelder for de vanligste kostnadene i et AS.

Artikler

Flere faktorer virker inn på hvordan, og når, aksjeeiere kan selge aksjene sine i selskaper som ikke er på børs.

Artikler

Norske aksjeselskap må minst én gang i året informere myndighetene om kapital og eierskap i firmaet. Aksjonærregisteroppgaven kan leveres når som helst, men senest den 31. januar det påfølgende året. 

Artikler

Du har kanskje hørt eller lest om hylleselskap, men ikke skjønt helt hva det er eller hvem det er for? Hylleselskap er en mulighet når du skal starte bedrift som vi forklarer nærmere i denne artikkelen. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no