Likviditet

Når du skal starte aksjeselskap må du sørge for at du har nok aksjekapital. Dette er fallgruvene du kan møte med for liten kapital.

Likviditet

Tallet på aksjeselskaper som stiftes med høyere aksjekapital enn minstekravet på 30 000 kroner er synkende. Statistikk fra Starte-AS.no viser en nedgang på nær 11 prosent første halvår i år, i forhold til samme periode i fjor.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no