Skatt

Aksjeselskap kan få skattefradrag på de aller fleste varer og tjenester de kjøper. Vi ser på fradragsreglene som gjelder for de vanligste kostnadene i et AS.

Skatt

Startet aksjeselskap og lurer på hvordan skatt fungerer? Dette er hvordan du rapporterer og betaler skatt i et AS.

Skatt

Skatteetaten tillater nå at NUF fusjoneres skattefritt med AS. Verdiene fra NUF-et tas med inn i AS-et, og avtaler og kontrakter overføres på en enklere måte.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no