Redaksjonen

Aksjeselskap kan få skattefradrag på de aller fleste varer og tjenester de kjøper. Vi ser på fradragsreglene som gjelder for de vanligste kostnadene i et AS.

Før vi kan se på skattefradrag må vi se på hvordan skatt fungerer for AS.

Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt på alt overskudd, året etter inntektsåret (se alle fristene for bedriften din). 

Endelig skatt beregnes når firmaet leverer skattemelding (selvangivelse) og næringsspesifikasjon (tidligere Næringsoppgave 2) i slutten av mai.

Når skatteoppgjøret kommer på høsten får du vite om beregningen stemte og firmaet får da enten penger igjen eller må betale mer skatt.

En ting som er viktig å huske på, er at myndighetene gir norske bedrifter skattefradrag på kostnader. Enkelt sagt, vil det si at firmaet ditt ikke skal skatte på inntekt som blir brukt til å kjøpe varer og tjenester som hjelper firmaet å produsere mer inntekt.

Det er vinn-vinn for firmaet og for staten.

For å få fradrag på skatten må du føre alle kostnadene i regnskapet, og du må legge ved kvitteringer og fakturaer som viser hva bedriften har kjøpt. Ofte er det også lurt å skrive på forklaring – det gjør det enklere hvis Skatteetaten skal se over regnskapet ditt.

Slik fører du kvitteringer i regnskapet.

Skattefradrag for oppstartskostnader

Du kan få skattefradrag allerede i oppstarten. Det kan være alt fra kostnader som registreringsgebyret fra Brønnøysundregistrene til hjelp fra advokat eller regnskapsfører og revisorgodkjenning hvis du bruker eiendeler som deler av aksjekapitalen (tingsinnskudd).

Oppstartskostnader bokføres på konto 7798 i regnskapet.

Les mer om oppstartskostnader.

LES OGSÅ: Dette er den ultimate guiden til å komme i gang med AS

Bruk av bil 

Det er tre alternativ for bruk av bil i AS, med forskjellige rettigheter på fradrag.

Bruker du den private bilen din på jobb, får du fradrag basert på hvor mange kilometer du kjører. I 2023 er den skattefrie satsen på 3,50 per kilometer. Statens sats er 4,48 kroner per kilometer, men alt over 3,50 kroner er skattepliktig. Du får ikke fradrag for kostnader som bensin, reparasjon og så videre.

Bruk av privat bil rapporteres i a-meldingen fra lønnssystemet ditt. Da bokføres fradraget automatisk på konto 7100 i regnskapet.

Hvis selskapet eier en firmabil får du fradrag for alle kostnader, inkludert kjøpsprisen. Den må avskrives hvert år. Eksempel på andre kostnader er bompenger, parkering, fergekostnader og så videre.

Det bokføres på forskjellige kontoer:

 • 7000 for drivstoff
 • 7020 for vedlikehold (inkludert renhold, dekk o.l.)
 • 7040 for forsikring og avgifter

Hvis firmaet eier en varebil med grønne skilt får du de samme skattefradragene, og du får i tillegg MVA-fradrag. Slik fungerer MVA-fradrag.

Fordi du også har mulighet til å kjøre bilen på fritiden, må du legge til et fast beløp til personinntekten din og skatte på det som privatperson hvert år. Dette rapporteres også gjennom a-meldingen fra lønnssystemet.

Selve innberetningen av bil skal bokføres på konto 5200, men det beregnes også skatt, arbeidsgiveravgift og annet som skal føres. Lønnssystemet lager et konteringssammendrag og bokfører dette på riktig konto automatisk.

Les mer om forskjellen på privatbil og næringsbil i aksjeselskap →.

Kontorkostnader/hjemmekontor

Aksjeselskap kan ikke få det samme standardfradraget som ENK for hjemmekontor, men du kan få fradrag på leie av kontor.

Det bokføres på konto 6300.

Det gjelder også hvis du leier kontor i din egen bolig, men da må du bruke markedspris og markedsvilkår i leiekontrakten. Lokalet må kunne leies ut til andre, og det kreves som regel at det har en egen inngang og egne sanitærfasiliteter. 

Mobil, internett, bredbånd

Du kan få skattefradrag for mobiltelefon, fasttelefon og internett. Hvis du også bruker utstyret privat, må du legge 4 392 kroner til personinntekten din og skatte på det som privatperson. 

Det vil si at hvis aksjeselskapet bruker 20 000 kroner på det som kalles EK-tjenester, slipper firmaet å skatte på de 20 000 kronene. Som ansatt må du skatte på 4 392 kroner ekstra og bedriften må betale arbeidsgiveravgift på pengene.

Selve fakturaen bokføres på konto 6900. Innberetning av fri telefon sendes via a-melding og dokumenteres ved at det bokføres på konto 5210.

Pensjon, forsikring og sykepenger

Du er nødt til å ha en pensjonsordning i bedriften din hvis aksjeselskapet: 

 • har mer enn en ansatt (som ikke er eier) og som jobber minst 75 prosent
 • har 2 ansatte som jobber minst 75 prosent, uansett om de er eiere eller ikke

Minimum innbetaling er 2 prosent, maks 7 prosent av årslønn (innbetalinger over 7 prosent må de ansatte skatte av). Bedriften kan få skattefradrag på all pensjon, inkludert gebyr og lignende kostnader. 

Pensjon bokføres på konto 5945 i regnskapet.

Les mer om pensjon i AS.

Alle AS må tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine. Det gjelder også hvis du er eneste ansatt i eget AS. Aksjeselskapet kan få fradrag for forsikringen. 

Forsikringen bokføres på konto 5920.

Sykepenger rapporteres sammen med lønn, og bedriften får fradrag på penger som går med til sykepenger sånn som med vanlig lønn.

Møter og gaver

Du kan få fradrag for møter med kunder, så lenge det møter visse krav:

 • Møtet må være knyttet til bedriften.
 • Det må skje i forretningstiden eller i forbindelse med forhandlinger eller varedemonstrasjoner.
 • Det må være på arbeidsstedet eller, hvis arbeidsplassen ikke har kantine, på en rimelig serveringsplass i nærheten.
 • Det kan ikke serveres brennevin.
 • Det kan ikke koste mer enn 468 kroner per person.

Du kan ikke få MVA-fradrag for møter.

Du kan få fradrag for gaver slik som blomster, konfekt og så videre, så lenge det koster under 270 kroner. Du får MVA-fradrag for gaver inntil 100 kroner.

Møter som er innenfor kravene, skal bokføres på konto 7350. Har du møter som ikke går innenfor kravene, kan bokføres de på konto 7360.

Kurs

Du kan få skattefradrag for kurs, så lenge det er relevant spesialisering for bedriften din. Du kan ikke få fradrag for grunnutdanning, slik som fagbrev eller en bachelorgrad.

Kurs bokføres på konto 6860.

Et grensetilfelle kan være sertifikat klasse B. Hvis du er eneste ansatte (altså eier og ansatt), bør du tenke på om det er noe firmaet ville dekket for andre ansatte. 

Aviser og bøker

Du kan få fradrag for aviser som er relatert til virksomheten og som sendes til firmaets kontor. Du kan få fradrag for nødvendige bøker så lenge de er tilgjengelige for alle som jobber i bedriften.

Aviser og bøker bokføres på konto 6840.

Klær

Når det gjelder klær, får du kun fradrag så lenge klærne bare er egnet til bruk på jobb. Det vil si at du ikke kan få fradrag på en dress eller en kjole. Verneutstyr, uniform og lignende er innenfor.

Arbeidsklær bokføres på konto 6570.

Velferdstiltak

Du kan få fradrag for velferdstiltak så lenge tiltaket gjelder for en stor andel ansatte som ikke er i familie med deg. Alle i bedriften må få tilbud om å være med og tiltaket må gjennomføres sammen.

Velferdstiltak bokføres på konto 5990.

Det vil, for eksempel, si at medlemsskap på treningssenter ikke er fradragsberettiget, men leie av treningsrom til bedriftsidrett er, slik som leie av en fotballbane. 

Gaver til ansatte 

Du kan få fradrag for gaver til ansatte så lenge det er en generell ordning i bedriften, og ikke et enkelttilfelle. Det vil si at fradraget gjelder ting som julegaver, bryllupsgaver, jubileumsgaver og så videre.

Hvis en ansatt får gaver for mer enn 2000 kroner per år må de skatte på de overstigende beløpet, men aksjeselskapet ditt får uansett skattefradrag.

Gaver til ansatte som er innenfor reglene, bokføres på konto 5900. Hvis de ikke er det, bokføres det på konto 5905.

Les også: Dette er reglene for gaver til ansatte.

Reise

Du kan få skattefradrag for reiser så lenge de er knyttet til bedriften, la oss si du skal på en konferanse eller et møte med en kunde. 

Du må ta vare på kvitteringer og skrive på hvem som var med på turen og hva formålet var. Det letteste er å lage en reiseregning som forklarer dette og legge ved i regnskapet sammen med alle kvitteringene. Da slipper du å skrive forklaring på hver enkelt kvittering.

Du kan forlenge en jobbreise for å ta noen dagers ferie. Firmaet får fortsatt skattefradrag på reiseutgiftene til og fra stedet. Du trekker deretter fra kostnadene for hotell, mat og sånn for de dagene du hadde ferie.  

Reisekostnader bokføres på konto 7140.

Programvare

Du kan få fradrag for programvare slik som Photoshop, MailChimp eller et regnskapsprogram så lenge det er bestilt i navnet til firmaet. 

Husk at hvis programvaren er kjøpt av en utenlandsk bedrift må du selv plusse på MVA når du bokfører kjøpet (du skal ikke betale MVA til utenlandske selskap), føre kjøpet med MVA-kode 86 og betale merverdiavgiften til staten.

Programvare som du leier eller abonnerer på bokføres på konto 6420. Kjøper du programvaren, bokføres det på konto 6552.

Veldedighet

Når en bedrift sponser en veldedig organisasjon går det et skattemessig skille mellom sponsormidler som har til hensikt å brukes til ren reklame for bedriften, og midler som er ment å hjelpe mottakerorganisasjonen til å jobbe med sitt veldedige formål.

Et eksempel på det førstnevnte er at bedriften får logoen sin i tidsskrifter som organisasjonen utgir, eller på hjemmesiden. Dette gir rett til fradrag etter skatteloven § 6-1. All annen sponsing blir betraktet som gaver, og er dermed ikke fradragsberettiget.

Hvis det ikke spesifiseres i sponsoravtalen hvilken del som er til reklame for sponsoren, og hvilken sum som er en ren gave, kan dette dette bli avgjort skjønnsmessig av skattemyndighetene ved bokettersyn, basert på hva markedsverdien er.

Gaver under 12 000 kr vil allikevel kunne kvalifisere for fullt skattefradrag. Her finnes det visse vilkår som beskrives i skatteloven § 6-50. Vilkårene gjelder organisasjonen som er mottaker av midlene.

 • Organisasjonen må ha et nasjonalt omfang i sine formål og aktiviteter, og vedtekter som gjør disse tydelige.
 • Det er krav til at organisasjonen skal føre et samlet regnskap over sine gaver. Hvis gavene samlet sett overstiger 10 000 kr i året må regnskapet revisorgodkjennes.
 • Organisasjonen må være oppført i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Gaver til veldedighet som er fradragsberettiget skal bokføres på konto 7420. Velger du å gi gaver selv om det ikke gir skattemessig fradrag, skal det bokføres på konto 7430.

Konsulent

Du kan få fradrag for alle konsulentkostnader, bare sørg for å få med firmanavnet på kvitteringene/fakturaene. Det gjelder hjelp fra regnskapsfører, advokat, revisor, økonomirådgiver og så videre.

Konsulentkostnader bokføres på en konto som starter på 67. Kostnader knyttet spesifikt til regnskapsfører kan bokføres på konto 6705.

LES OGSÅ: Starte konsulentselskap i 5 enkle steg

Skattefradrag for private utlegg

Du kan føre kjøp i regnskapet selv om du har lagt ut på vegne av bedriften. Da må du passe på å skrive forklaring på hver kvittering.

Deretter fører du kjøpet som vanlig, men bruker regnskapskonto «2915 Gjeld til eiere» i stedet for «1920 Bankkontoen til bedriften».

Les mer om hvordan du fører kvitteringer i regnskapet.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!