Et holdingselskap er et eierselskap eller morselskap som i hovedsak ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen.

Holdingselskaper driver vanligvis ikke egen verdiskapning i form av produksjon eller tjenesteytelser.

Start holdingsselskap

Paraplyselskap

Holdingselskaper gir eierne en god måte å kontrollere ett eller flere selskaper på, under en og samme paraply. Risikoen for at et firma river med seg de andre i et konglomerat dersom det går konkurs er lavere når et holdingselskap danner en buffer mellom selskapene, og mellom aksjeeierne og selskapet.

Et personlig holdingselskap er eid av bare én person, og er en populær måte for blant annet TV-kjendiser, artister og investorer å ha eierskap i andre selskaper.

Personlig holdingselskap

For at et firma skal kunne kalles morselskap, må det ha mer enn 50 prosent av aksjene i datterselskapet. Helheten kalles da for et konsern.

Et personlig holdingselskap kan også ha langt lavere eierandeler. Hvis f.eks. fire likeverdige forretningspartnere går sammen om å starte et AS, og lar hvert sitt holdingselskap eie aksjene, vil hvert av de fire holdingselskapene kontrollere 25 prosent av aksjene (og 25 prosent av stemmene på generalforsamlingen).

Hvis driftselskapet blir mye verdt i fremtiden, påvirker ikke dette automatisk eiernes private formue. Holdingselskapet danner en buffer. Det er ligningsverdien av aksjene i holdingselskapet eieren blir skattlagt for, ikke aksjeverdien av aksjene i driftsselskapet.

Les om fordeler med holdingselskap.

De fleste holdingselskaper som opprettes er aksjeselskap. Også selskapsformen NUF er brukbar. Ansvarlige selskaper (ANS og DA) er ikke egnet, fordi eierne her blir skattlagt privat for overskuddet hvert år. Det er altså ikke mulig å utsette skattleggingen slik man kan med et upersonlig selskap som holdingselskap. Et AS er en upersonlig selskapsform.

Hvis en av eierne gjennom holdingselskapet sitt får kontroll over mer enn halvparten av stemmene på generalforsamlingen i selskapet det eies aksjer i, noe som vanligvis betyr at holdingselskapet eier mer enn 50 prosent av aksjene, blir dette et morselskap som automatisk blir revisjonspliktig.

Noen ganger kan en eier ha mer enn 50 prosent av aksjene uten å ha bestemmende innflytelse. Dette skjer gjerne når aksjonæren eier såkalte B-aksjer, som gir lav eller ingen stemmerett på generalforsamlingen.

Hvis du vil starte ditt eget holdingselskap kan du bruke Starte-AS.no, en nettjeneste som er spesialisert på å starte norske aksjeselskaper på en enkel og rask måte.

Start holdingsselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no