Marte Vasbotten

Eiere av alle holdingselskap skal levere inn årsregnskap på vegne av bedriften. Sammen med næringsspesifikasjon og skattemelding utgjør dette selskapets årsoppgjør.  

Et årsregnskap er offentlig tilgjengelig og skal vise hvordan det går med selskapet ditt. Alle holdingselskap må lage årsregnskap og levere det til Regnskapsregisteret som en del av årsoppgjøret. Når du skal drive med årsoppgjøret leverer du skattemelding og næringsspesifikasjon først.

Les også: Hvordan levere skattemelding for holdingselskap

Tallene som legger grunnlaget for skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskapet finner du i regnskapet ditt. Det er derfor viktig at du sørger for å bokføre alt riktig i regnskapet ditt.  

Målet med årsregnskap er å ha en oversikt over relevant informasjon om selskapets økonomi og utvikling, slik at den som ser informasjonen kan bruke den til å ta gode beslutninger. Dette kan for eksempel være investorer, potensielle arbeidstakere og banker.

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. 

Omsetter du for mer enn 6 millioner, har en balansesum over 23 millioner eller ansatte som utgjør mer enn 10 årsverk, må en revisor godkjenne årsregnskapet. 

Hva skal årsregnskapet inneholde? 

Et årsregnskap er mer utfyllende enn et vanlig regnskap. Et komplett årsregnskap skal inneholde 

Når skal årsregnskapet leveres? 

Årsregnskapet skal leveres inn til Regnskapsregisteret innen 31. juli hvert år, og generalforsamlingen i selskapet må godkjenne senest 30 juni.

Holdingselskap er et aksjeselskap, og skal derfor følge de samme fristene som vanlige AS. Se alle fristene her

Start holdingselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!