Redaksjonen

Både nye og etablerte bedrifter kan dra nytte av et godt budsjett. Her er noen tips til budsjettet for neste år.

Et budsjett er et av de viktigste styringsverktøyene for bedriften din. Det gjør deg mer bevisst på hvor skoen trykker, slik at du vet når og hvor du må ta grep for å holde bedriften flytende.

Tall fra SSB viser at kun 28,4 prosent av alle etablerte foretak fortsatt er aktive etter fem år. Av totalt 46 910 foretak er dette antallet som overlevde fra år til år:

Statistikk over bedrifters overlevelse

Et budsjett hjelper deg å planlegge og utføre justeringer over de neste tolv månedene slik at du har bedre kontroll på økonomien i firmaet ditt. Du får blant annet svar på om du må redusere kostnader, få inn penger raskere eller øke fortjenesten på varene dine.

Enten det er første gang du lager et budsjett eller du skal lage et nytt budsjett for neste år kan disse tipsene hjelpe deg på vei.

LES OGSÅ: Slik starter og driver du ditt eget AS

1. Lag driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Et driftsbudsjett, også kalt resultatbudsjett, viser inntekter og utgifter over en periode, vanligvis ett år. Med et driftsbudsjett kan du se om du vil gå med overskudd eller underskudd.

Hvis du har drevet en stund, er fjorårets tall gode å ha for å sette opp neste års budsjett. Er bedriften ny kan du lage budsjett ut ifra:

  • hva det koster å produsere hver vare/utføre hver tjeneste
  • indirekte kostnader, slik som leie av lokaler, regnskapstjenester, utstyr, markedsføring o.l.
  • hvilken pris du skal ta

I motsetning til driftsbudsjettet, som viser det endelige resultatet, tar likviditetsbudsjettet for seg pengestrømmen inn og ut av bedriften din. Det viser om du har penger til å dekke kostnader etter hvert som de dukker opp.

Et likviditetsbudsjett hjelper dermed både nye og etablerte gründere å vite om de må ta opp lån, finne investorer eller redusere kostnader.

Du kan finne mal til driftsbudsjett og mal til likviditetsbudsjett på Altinn.

2. Bruk priskalkyler

Når du skal sette opp budsjett må du vite hvilken pris du vil ta for varene eller tjenestene dine. Prisen finner du ved å sette opp en priskalkyle.

For å lage en kalkyle tar du kostnadene forbundet med produktet og plusser på det du ønsker i fortjeneste. Det kalles gjerne avanse, og det er ikke uvanlig at den er så høy som 300 prosent.

Har du mange varer blir dette fort mye arbeid. Da er det vanlig å lage det som heter en bidragskalkyle. Da tar du varekostnad + avanse. Avansen må ta både indirekte kostnader og fortjeneste med i beregningen.

Tar du timebetalt kan du regne ut timeprisen din med en timepriskalkulator.

Husk å fornye kalkylene dine regelmessig etter hvert som kostnadene dine stiger og prisene øker i bransjen generelt.

3. Få hjelp om du er usikker

Det koster å få hjelp med budsjettering, men et korrekt budsjett er verdt mye mer enn et budsjett som ikke reflekterer virkeligheten. Er du usikker på hvordan du setter opp budsjettet eller beregner kostnader er det lurt å spørre om hjelp.

De fleste som eier bedrift har også mange oppgaver å sjonglere. Ved å sette bort budsjettarbeidet får du mer tid til andre oppgaver.

Du kan få god hjelp av en regnskapsfører. I forkant bør du sette opp noen mål for bedriften din, og ta en gjennomgang på administrasjonskostnader, utgifter i forbindelse med ansatte og hvilket utstyr du trenger å kjøpe inn.

4. Vurder risikoene

Har du vurdert risikoene bedriften din står overfor? Det kan være endringer i markedet eller i lovverket som omfatter bransjen din, økning i antall ansatte eller en ny markedsføringsstrategi.

Ved å analysere konkurrentene dine vil du også ha et klarere bilde av det kommende året. Spesielt viktig er det å vite om konkurrentene dine hever eller senker prisen, og om de kommer med nye varer eller tjenester.

Risikoanalyse er noe av det du bør ha satt opp når du laget en forretningsmodell og forretningsplan, men det er lurt å jevnlig oppdatere analysen, spesielt før du går i gang med å lage et nytt budsjett.

Du kan laste ned en gratis mal for forretningsmodell og se eksempel her.

5. Vær realistisk

Budsjettet skal hjelpe deg å styre bedriften i riktig retning, og det hjelper ikke å ha et styringsverktøy uten grunnlag i virkeligheten. Lag derfor ikke budsjett med mål om å imponere aksjonærer, investorer, banker eller lignende.

Når du lager budsjett lønner det seg faktisk å være litt pessimistisk – å budsjettere med høyere kostnader og lavere inntekter enn det du tror du kommer til å ha.

Har du drevet en stund kan du se på hva du har tjent før, og ta høyde for å selge litt mindre enn du håper på. Husk å regne med noen uventede kostnader, slik som sykefravær, tap på fordringer, erstatning av utstyr eller lignende.

Sammen med regnskap er budsjett et av de viktigste verktøyene dine, og du bør derfor sørge for at du setter av tid til det før utgangen av året.

Vi håper disse fem tipsene hjelper deg når du skal sette opp budsjett for neste år.

Lykke til!

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!