Regnskap

Eiere av alle holdingselskap skal levere inn årsregnskap på vegne av bedriften. Sammen med næringsoppgave og skattemelding utgjør dette selskapets årsoppgjør.  

Starte firma

Det er mye du må sette deg inn i når du skal starte byggefirma. Finn ut hvilken selskapsform du bør velge og hva du må tenke på i oppstarten.

Starte firma

Hvis du ønsker å kjøpe og leie ut eiendom, kan du gjøre dette som en privat investering eller gjennom et eiendomsselskap. 

Starte firma

Hvis du vil investere er det i grove trekk to måter å gjøre det på. Du kan enten investere som privatperson eller så kan du investere gjennom et eget investeringsselskap. 

Skal du starte AS?

Vi har samlet alt du trenger å vite i en og samme artikkel om hvordan starte og drive ditt eget AS.

Starte firma

Ønsker du å gjøre om enkeltpersonforetaket ditt til et aksjeselskap? Vi forklarer hvordan og hva du må tenke på når du har fått ny foretaksform. 

Skatt

Alle holdingselskap må levere inn skattemelding hvert år. Sammen med Næringsoppgave 2 og årsregnskap utgjør dette selskapets årsoppgjør.

Starte firma

Vi forklarer forskjellen på de to foretaksformene NUF og AS, og hvorfor det er lurt å velge AS. 

Drift av AS

Nye forhold i selskapet kan gjøre at du må endre vedtektene. Men hva må til for at vedtektene i et aksjeselskap kan endres, og hvordan går du frem?

Drift av AS

Alle bedrifter har en visjon, enten det er en visjon de har definert skriftlig eller om det er en tanke om hvordan bedriften skal være. Vi ser nærmere på hva en visjon er, og hvordan du lager en. 

Starte firma

Da Brian Jeffery West ble permittert trengte han noe å fylle dagene med. Løsningen ble å endelig satse og gjøre fulltidsjobb ut av hobbyen sin i selskapet WestWerk AS.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no