Lønn og ansatte

Ansatte har rett på sykepenger hvis de blir syk og får sykemelding, også hvis du er ansatt i eget AS.

Regnskap

Når på året du registrerer et selskap, avgjør når du må levere ditt første årsregnskap. Slik fungerer årsregnskap for et nystiftet selskap. 

Drift av AS

Kapitalnedsettelse betyr å minske aksjekapitalen i et AS. Det kan du gjøre hvis selskapet har mer enn 30 000 kroner i aksjekapital.

Drift av AS

Kapitalinnskudd i aksjeselskap er penger som blir satt inn i selskapet. Slik kan du gjøre innskudd i selskapet ditt.

Skal du starte AS?

Vi har samlet alt du trenger å vite i en og samme artikkel om hvordan starte og drive ditt eget AS.

Starte firma

Et ideelt aksjeselskap er ikke en egen selskapsform, men et AS som velger å la overskuddet i bedriften gå til ideelle formål i stedet for til eierne. 

Drift av AS

Aksjeeiere har førsterett til å kjøpe aksjer som skal selges i selskapet. Slik fungerer forkjøpsrett av aksjer. 

Drift av AS

Aksjeselskap (holdingselskap) som har investeringer i andre aksjeselskaper er fritatt for skatt ved utbytte og salg av aksjer. Slik fungerer fritaksmetoden. 

Starte firma

Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjene i et AS. Alle aksjonærer skal være registrert, og opplysningene oppdateres både hos selskapet og i offentlige registre dersom aksjer bytter eier.

Drift av AS

Når du vil øke aksjekapitalen i selskapet ditt, må du gjennomføre en emisjon. Det finnes flere metoder for emisjon og kapitalforhøyelse. 

Artikler

Vil du bli din egen sjef? En gründer er noen som satser sine egne penger og sin egen tid på å gjøre sine idéer til virkelighet.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!