Lønn og ansatte

Alle aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn. I tillegg må de sende a-melding, spare pensjon og betale arbeidsgiveravgift. Vi går gjennom hva selskap med ansatte må huske på.

Lønn og ansatte

Feriepenger utbetales i stedet for lønn når de ansatte tar ferie. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sette av feriepenger i året før ferien.

Lønn og ansatte

Er ansatte syk eller skadet i mer enn 16 dager, er det staten som tar over ansvaret for å betale ut sykepenger. Dokumentasjonskravet er likt for både korte og lengre sykemeldinger. Dette er kravene for sykepenger.

Lønn og ansatte

Vi forklarer kravene til pensjonsordning og hvilke skattefradrag du kan få på pensjonen din.

Lønn og ansatte

Også arbeidstakere som ikke er fast ansatte kan ha rett på sykepenger. Vi gir en oversikt over hvilke regler som gjelder når vikarer og tilkallingshjelper blir syke. Det er ikke et krav om fast ansettelse for å ha rett på sykepenger. Hvis du som arbeidsgiver benytter deg av vikarer og tilkallingsvakter, har også de rett […]

Lønn og ansatte

Ansetter du deg selv i aksjeselskapet ditt har du krav på samme rettigheter som en vanlig ansatt, men selskapet får også en del plikter som arbeidsgiver.

Lønn og ansatte

Som arbeidsgiver har du den økonomiske risikoen når du forskutterer sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Du risikerer å tape det du har lagt ut hvis ikke alle skjema er levert innen fristen. Når en ansatt blir sykemeldt, er det du som arbeidsgiver som betaler sykepenger de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Hvis sykemeldingen varer lenger […]

Lønn og ansatte

Som ansatt i eget selskap kan du få dekket kostnader til synsundersøkelse og databriller. For deg som privatperson er dette skattefritt. Det er arbeidsmiljølovens forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (§14-4) som krever at ansatte som jobber foran en skjerm skal ha tilbud om synsundersøkelse og eventuelt arbeidsbriller hvis de trenger det. Skatteetaten gir derfor arbeidsgiver rett […]

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no