Lønn og ansatte

Ansatte har rett på sykepenger hvis de blir syk og får sykemelding, også hvis du er ansatt i eget AS.

Lønn og ansatte

Når du skal velge lønnssystem bør du se på hvilke behov bedriften din har. Vi mener dette er det beste lønnssystemet for aksjeselskap i 2024.

Lønn og ansatte

Hva må du som arbeidsgiver gjøre når en ansatt skal ut i foreldrepermisjon? Hvordan fungerer det egentlig? Og hva har en arbeidstaker rett på? La oss ta en nærmere titt på foreldrepermisjon.

Lønn og ansatte

Når du arbeider i aksjeselskapet ditt kan du velge å ta ut lønn eller utbytte – eller du kan la alt overskudd stå i bedriften. Vi ser på hva dette har å si for skatten din.

Lønn og ansatte

Alle aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn. I tillegg må de sende a-melding, spare pensjon og betale arbeidsgiveravgift. Vi går gjennom hva selskap med ansatte må huske på.

Lønn og ansatte

Feriepenger utbetales i stedet for lønn når de ansatte tar ferie. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sette av feriepenger i året før ferien.

Lønn og ansatte

Er ansatte syk eller skadet i mer enn 16 dager, er det staten som tar over ansvaret for å betale ut sykepenger. Dokumentasjonskravet er likt for både korte og lengre sykemeldinger. Dette er kravene for sykepenger.

Lønn og ansatte

Hva må du tenke på rundt ansettelser i et aksjeselskap? Vi går gjennom fremgangsmåter, rapporteringsplikter og kostnader forbundet med å ansette noen.

Lønn og ansatte

Vi forklarer kravene til pensjonsordning og hvilke skattefradrag du kan få på pensjon i et aksjeselskap.

Lønn og ansatte

Også arbeidstakere som ikke er fast ansatte kan ha rett på sykepenger. Vi gir en oversikt over hvilke regler som gjelder når vikarer og tilkallingshjelper blir syke.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!