Redaksjonen

Vi forklarer kravene til pensjonsordning og hvilke skattefradrag du kan få på pensjon i et aksjeselskap.

Ansatt i eget AS, eller vurderer å ansette deg selv? Du trenger ikke opprette pensjonsordning med mindre du har andre ansatte i firmaet.

Men du bør selvfølgelig spare til egen pensjon, enten du gjør det privat eller ved å opprette en ordning i bedriften din. 

Disse aksjeselskapene må ha pensjonsordning

Visse aksjeselskap er nødt til å opprette en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Det gjelder aksjeselskap med:

  • to arbeidstakere i minst 75% stilling, eller
  • minst én arbeidstaker som ikke er eier i foretaket, og som har minst 75% stilling, eller
  • ansatte som utgjør minst to årsverk, og hvor hver ansatt har minst 20% stilling

Da oppretter bedriften gjerne det som kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som vil si at arbeidsgiveren setter inn en viss prosentandel av de ansattes lønn hvert år. Innskuddet må væres minst 2 prosent av lønn opp til 12 G. 

Sjekk grunnbeløpet i folketrygden.

Alle ansatte over 13 år, som arbeider 20 prosent eller mer i løpet av et år, må være dekket av ordningen.

Som arbeidsgiver må du også dekke alle kostnadene forbundet med pensjon i ditt aksjeselskap, slik som administrasjonskostnader og innskuddsfritak, som er en forsikring som sikrer sparingen for ansatte som blir uføre.

Ansvaret gjelder så lenge den ansatte jobber i bedriften din.

Slik kan du selv spare til pensjon

Det er ingen krav til pensjon i aksjeselskap uten ansatte, eller med eier som eneste ansatt.

Du kan velge at bedriften din oppretter en pensjonsordning. Bedriften kan sette av mellom to og sju prosent av lønnen din til pensjon.

Hvert år, sparer myndigheten til alderspensjonen din i folketrygden basert på lønn opp til 7,1G (grunnbeløp). 18,1 prosent av lønnen din opp til denne grensen blir satt av.

Hvis du trekker fra pensjon fra lønna di og dermed får mindre utbetalt i lønn, vil også pensjonen som staten sparer for deg bli mindre.

Slik fungerer alderspensjon i folketrygden.

Avhengig av hvor mye du tar ut i lønn, og hvor mye du har i samlet skattbar inntekt, kan det altså være verdt å ta en titt på privat sparing, enten i en egen pensjonsordning eller i fond.

Beregn din pensjon med NAV sin pensjonskalkulator eller logg deg inn på Din Pensjon.

Pensjon for aksjeselskap i regnskapet ditt

Hvis du oppretter en pensjonsordning i bedriften, enten som et lovkrav eller for å dekke deg selv som eier og eneste ansatt, skal kostnaden føres som debet i regnskapet på konto 5945 Pensjonskostnad for ansatte, og kredit på leverandøren du kjøper fra.

Bedriften din må betale alle kostnader knyttet til pensjon, inkludert gebyrer og lignende. Det skal beregnes, rapporteres og betales arbeidsgiveravgift på kostnaden, siden pensjon er noe de ansatte mottar.

Alle pensjonsinnskudd skal også føres som debet på 5251 Innberettet pensjon og kredit 5290 Motkonto for gruppe 52, slik at det går inn og ut av og regnskapet. Det gjøres for å beregne arbeidsgiveravgift på innskuddet.

Du kan føre regnskap selv med Conta sitt regnskapsprogram. Det er gratis å prøve de første 30 dagene. Når du bruker regnskapsprogrammet kan du også lage ubegrenset med fakturaer.

Du får med ferdig utfylt MVA-melding, gratis mobilapp for å ta bilde av kvitteringene dine og gode veivisere som hjelper deg med bokføringen.

Bruker du i tillegg integrasjonen med lønnsprogrammet, kan du kjøre lønn, sende a-melding og sende lønnsslipper fra samme system. Lønnskjøringen, inkludert pensjonspremien, bokføres i regnskapet med et par klikk.

Se hvor enkelt det er med regnskapsføring og fakturering i Conta:

Hvis du trenger hjelp med regnskapet, kan du enkelt finne en regnskapsfører som kan hjelpe deg rett i tjenesten.

Prøv Regnskap gratis i 30 dager.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!