Marte Vasbotten

Selv om aksjeloven har strenge regler for hvordan et AS skal styres og drives, er det likevel til en viss grad opp til eierne hvordan de vil gjøre det.

Er bedriften din et aksjeselskap (AS), er det noen formaliteter, krav og regler bedriften må følge. Det er blant annet krav om at det skal avholdes generalforsamling og styremøte, og at det skal skrives referater (protokoller) fra disse møtene. 

Innkallelse til ekstraordinære og ordinære styremøter skal sendes ut til bestemte frister. Ifølge aksjeloven skal styret i AS som bare har én aksjonær sørge for at alle avtaler mellom eieren og selskapet er skriftlige.

Det er også krav om at styret skal behandle og godkjenne årsregnskapet. Hvis det er flere styremedlemmer, er det nok at to av dere signerer protokollene. Alle skal få mulighet til å komme med skriftlig merknader som blir tatt inn i referatet. 

Hva kreves av et AS?

Er du helt i startgropen, har du kanskje lest at det er litt flere formaliteter når du skal starte aksjeselskap også.

Hva kreves av et AS?

  • Minimum 30 000 kroner i aksjekapital.
  • Minst én eier, enten en person (med norsk personnummer eller d-nummer) eller et firma.
  • En styreleder over 18 år. Dette kan også være eieren.
  • En firmaadresse i Norge.
  • Godkjent legitimasjon til å åpne firmakonto i banken.
  • Et godkjent firmanavn.

Start aksjeselskap

Teori og praksis

La oss være ærlige, hva som skjer i teorien og i praksis er ikke alltid det samme. I praksis vil ingen sjekke at styremøter og andre formaliteter faktisk blir avholdt. I et mindre AS med for eksempel to aksjonærer som driver sammen, holder det at dere snakker sammen over en kopp kaffe og produserer den nødvendige dokumentasjonen. 

Det kan gjøres så enkelt som at en av dere skriver forslag til et referat, og den andre parten signerer. Blir dere spurt om dokumentasjon, har dere det som trengs.  

Det er lurt å ha dokumenter signert og i formell orden i tilfelle det skulle oppstå uenigheter internt i selskapet. Formaliakravene er derfor minst like mye en trygghet for de som er involvert i selskapet, som for det offentlige. 

Ved generalforsamling er det vanlig med et fysisk møte. Det er også fullt mulig å gjennomføre et møte over Skype eller lignende videotjenester. 

Avgjørelser på flere nivå

Når du driver aksjeselskap må du vite at det finnes ulike avgjørelser som skal tas på ulike nivå i organisasjonen. Generalforsamlingen har enkelte oppgaver, og gir styret fullmakter til å bestemme enkelte andre ting. Daglig leder har igjen sine fullmakter igjen, fra styret. 

For større bedrifter med aksjonærer som ikke er aktive i den daglige driften, er det viktig at det er ryddig med innkallelser innen riktige tidsfrister, at avstemninger blir gjennomført riktig og etter satte formaliteter. I et mindre AS med en eller to aksjonærer, vil kanskje praksisen være litt annerledes. 

Det er likevel viktig å være klar over formalitetene som er i et AS. Jo større vekst selskapet har, jo viktigere er det at du som eier har satt deg inn i hva som kreves. 

LES OGSÅ: Slik kan du starte og drive ditt helt eget AS

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!