Jostein Hakestad

Norske aksjeselskap må minst én gang i året levere aksjonærregisteroppgave for å informere myndighetene om kapital og eierskap i firmaet. Den kan leveres når som helst, men senest den 31. januar det påfølgende året. 

Aksjonærregisteroppgaven informerer myndighetene om hvem som eier aksjer i firmaet. Skatteetaten bruker så de innsendte opplysningene for å sende ut «Aksje- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til alle personer som eier aksjer i firmaet. 

Dette gjør det også mulig for Skatteetaten å forhåndsutfylle disse opplysningene i skattemeldingen (selvangivelsen) til aksjonærene.

Hvordan levere aksjonærregisteroppgave?

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema med opplysninger om AS-et (RF-1086) og et vedleggsskjema for hver enkelt aksjonær (RF-1088).

I forkant av fristen, som regel i desember året før, vil du få en ferdig utfylt mal av Skatteetaten basert på ASet din aksjonærregisteroppgave året før. Hvis det ikke er noen endringer, kan du sende inn oppgaven som den er. Har bedriften derimot nye aksjonærer eller forholdet i eierskapet har endret seg, må du passe på å gjøre endringene som trengs før du sender inn.

Hvis det er første året aksjeselskapet er i drift, du ikke motta en ferdig utfylt mal fra Skatteetaten. Da må du selv logge inn i Altinn og hente fram skjemaet.

Oppgaven leverer du via Altinn.no

Hva skjer om du ikke leverer? 

Ingen levering eller mangelfull levering får konsekvenser for både selskapet og eierne. 

For firmaet betyr det dagbøter på ett rettsgebyr, det vil si 1 223 kroner i (2022), fra en dato som Skatteetaten bestemmer og informerer firmaet om hvis de ikke leverer.

Om AS-et ikke har levert fjorårets oppgave (for eksempel for 2020 med frist 31.januar 2021) betyr det også at de ikke kan levere årets oppgave (den som gjelder 2021 med frist 31.januar 2022). 

Men manglende levering påvirker også aksjonærene, og kan føre til at:

  • opplysninger om eierskap i firmaet ikke blir registrert offentlig
  • eierne ikke får aksje- og egenkapitalbevis
  • eierne ikke kan levere selvangivelsen med stilltiende samtykke, slik mange vanligvis kan
  • eierne får straffeskatt som følge av mangelfullt utfylt selvangivelse hvis de leverer med stilltiende samtykke og informasjon om aksjer ikke er med.

NB! Pass også på at aksjeeierboken til AS-et ditt alltid er oppdatert! Merk også at selskaper som er avviklet i løpet av 2022, må levere innen fristen.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!