Drift av AS

Selv om aksjeloven har strenge regler for hvordan et AS skal styres og drives, er det likevel til en viss grad opp til eierne hvordan de vil gjøre det.

Drift av AS

Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet. Her møtes alle aksjonærene (eierne) for å ta overordnede avgjørelser for selskapets fremtidige virksomhet.

Drift av AS

Dette er reglene du må vite for å permittere deg selv eller ansatte i ditt eget AS. 

Drift av AS

Det finnes flere regler å forholde seg til når du skal bruke bil i bedriften din. Du kan også få skattefradrag for bruk av bil. Vi tar en nærmere titt på hva du trenger å vite om bil i aksjeselskap. 

Drift av AS

Nye forhold i selskapet kan gjøre at du må endre vedtektene. Men hva må til for at vedtektene i et aksjeselskap kan endres, og hvordan går du frem?

Drift av AS

Alle bedrifter har en visjon, enten det er en visjon de har definert skriftlig eller om det er en tanke om hvordan bedriften skal være. Vi ser nærmere på hva en visjon er, og hvordan du lager en. 

Drift av AS

Signaturrett betyr enkelt og greit hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Drift av AS

Når et aksjeselskap vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor.

Drift av AS

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Drift av AS

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no