Drift av AS

Signaturrett betyr enkelt og greit hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Drift av AS

Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor.

Drift av AS

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Drift av AS

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

Drift av AS

Når du skal selge aksjeselskapet ditt er det en rekke ting du bør tenke på i forkant. Listen under her gir 10 tips til deg som skal selge bedriften din.

Drift av AS

Stortinget har vedtatt endringer som skal gjøre aksjeloven enklere å følge. Dette er de viktigste endringene for deg som skal starte eller driver aksjeselskap.

Drift av AS

Driver du aksjeselskap må du sørge for å få gjort alt før det nye regnskapsåret. Har du kontroll på disse fem oppgavene?

Drift av AS

Regjeringen ga i august 2018 ut en rapport om arbeidet som til nå er gjort for å redusere byråkrati og gjøre det enklere å drive AS, og arbeidet som fortsatt gjenstår. Blant annet står NAV for tur.

Drift av AS

I tillegg til Starte-AS.no tilbyr vi også enkel fakturering, skreddersydd regnskapsføring og mye mer som kan gi firmaet ditt en god start.

Drift av AS

Flere faktorer virker inn på hvordan, og når, aksjeeiere kan selge aksjene sine i selskaper som ikke er på børs.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no