Drift av AS

Kapitalnedsettelse betyr å minske aksjekapitalen i et AS. Det kan du gjøre hvis selskapet har mer enn 30 000 kroner i aksjekapital.

Drift av AS

Kapitalinnskudd i aksjeselskap er penger som blir satt inn i selskapet. Slik kan du gjøre innskudd i selskapet ditt.

Drift av AS

Aksjeeiere har førsterett til å kjøpe aksjer som skal selges i selskapet. Slik fungerer forkjøpsrett av aksjer. 

Drift av AS

Aksjeselskap (holdingselskap) som har investeringer i andre aksjeselskaper er fritatt for skatt ved utbytte og salg av aksjer. Slik fungerer fritaksmetoden. 

Drift av AS

Når du vil øke aksjekapitalen i selskapet ditt, må du gjennomføre en emisjon. Det finnes flere metoder for emisjon og kapitalforhøyelse. 

Drift av AS

Selv om aksjeloven har strenge regler for hvordan et AS skal styres og drives, er det likevel til en viss grad opp til eierne hvordan de vil gjøre det.

Drift av AS

Generalforsamling er aksjeselskapets øverste myndighet. Her møtes alle aksjonærene (eierne) for å ta overordnede avgjørelser for selskapets fremtidige virksomhet.

Drift av AS

Dette er reglene du må vite for å permittere deg selv eller ansatte i ditt eget AS. 

Drift av AS

Det finnes flere regler å forholde seg til når du skal bruke bil i bedriften din. Du kan også få skattefradrag for bruk av bil. Vi tar en nærmere titt på hva du trenger å vite om bil i aksjeselskap. 

Drift av AS

Nye forhold i selskapet kan gjøre at du må endre vedtektene. Men hva må til for at vedtektene i et aksjeselskap kan endres, og hvordan går du frem?

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!