Drift av AS

Nye forhold i selskapet kan gjøre at du må endre vedtektene. Men hva må til for at vedtektene i et aksjeselskap kan endres, og hvordan går du frem?

Drift av AS

Alle bedrifter har en visjon, enten det er en visjon de har definert skriftlig eller om det er en tanke om hvordan bedriften skal være. Vi ser nærmere på hva en visjon er, og hvordan du lager en. 

Drift av AS

Signaturrett betyr enkelt og greit hvem som skal ha myndighet til å opptre, og til å skrive under, på vegne av selskapet.

Drift av AS

Når firmaet vokser skal det ikke så mye til før det ikke lenger er fritatt fra kravet om revisjonsplikt. Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor.

Drift av AS

I korte trekk: AS er selskapsformen som bør foretrekkes av deg som skal ha næringsvirksomhet som hovedinntektskilde. Driver du næring i tillegg til fast stilling i et annet firma er som oftest enkeltpersonforetak (ENK) godt nok.

Drift av AS

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

Drift av AS

Flere faktorer virker inn på hvordan, og når, aksjeeiere kan selge aksjene sine i selskaper som ikke er på børs.

Drift av AS

Når du skal selge aksjeselskapet ditt er det en rekke ting du bør tenke på i forkant. Listen under her gir 10 tips til deg som skal selge bedriften din.

Drift av AS

Selv mindre bedrifter med bare én ansatt må ha sitt eget HMS-system. Med sunn fornuft kan de fleste lage sitt eget internkontrollsystem.

Drift av AS

Hvis styret eller eierne av en eller annen grunn finner ut at de skal legge ned driften av et aksjeselskap, må intensjonen om å legge ned meldes til myndighetene seks uker i forveien.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no