Drift av AS

Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år. Du må sjekke at den stemmer.

Drift av AS

Når du skal selge aksjeselskapet ditt er det en rekke ting du bør tenke på i forkant. Listen under her gir 10 tips til deg som skal selge bedriften din.

Drift av AS

Stortinget har vedtatt endringer som skal gjøre aksjeloven enklere å følge. Dette er de viktigste endringene for deg som skal starte eller driver aksjeselskap.

Drift av AS

Det nærmer seg nyttår. Driver du aksjeselskap må du sørge for å få gjort alt før det nye regnskapsåret. Er du ferdig med disse fem oppgavene?

Drift av AS

Regjeringen ga i august ut en rapport om arbeidet som til nå er gjort for å redusere byråkrati og gjøre det enklere å drive bedrift, og arbeidet som fortsatt gjenstår. Blant annet står NAV for tur.

Drift av AS

I tillegg til Starte-AS.no tilbyr vi også gratis fakturering, skreddersydd regnskapsføring og mye mer som kan gi firmaet ditt en god start.

Drift av AS

Flere faktorer virker inn på hvordan, og når, aksjeeiere kan selge aksjene sine i selskaper som ikke er på børs.

Drift av AS

Arbeidsdepartementet har gitt pålegg om at kontrollen med ID-kort i byggebransjen skal skjerpes for NUF-selskaper. AS slipper unna kontrolltiltakene.

Drift av AS

Av alle foretakene som blir etablert, er aksjeselskapene de mest levedyktige. Over 45 prosent av AS-ene var fortsatt i drift etter fem år, mens under 23 prosent av enkeltpersonforetakene hadde overlevd.

Drift av AS

Seks av ti norske selskaper har bare en eneste eier. Det viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no