Elisabeth Ulla Uksnøy

Aksjeeiere har førsterett til å kjøpe aksjer som skal selges i selskapet. Slik fungerer forkjøpsrett av aksjer. 

Eier du aksjer i et AS? Aksjelovens § 4-19 gir aksjonærene rett til å overta en aksje som er i ferd med å skifte eier, eller allerede har skiftet eier.

Dette kalles forkjøpsrett av aksjer. 

Hva er forkjøpsrett på aksjer?

Ved forkjøpsrett har du en lov- eller kontraktfestet rett til å kjøpe en eiendel. For aksjonærer (aksjeeiere) gjelder forkjøpsrett av aksjer, som betyr at du har rett til å kjøpe aksjer som andre aksjonærer i selskapet skal selge. 

Dette reguleres av Aksjelovens § 4-19.

Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, når annet ikke er bestemt ved lov. Som aksjonær kan du kreve forkjøpsrett overfor alle aksjekjøpere, unntatt en tidligere eiers personlige nærstående (verge el. l.) eller nær slektning.

For å kreve forkjøpsrett, må du gjøre krav på alle aksjene samlet. Du kan ikke kjøpe kun en andel av aksjene som skal overdras. 

Når du starter et aksjeselskap bestemmer du fordelingen av aksjene. Hvis du starter AS alene, kan du eie alle aksjene selv! 

Vedtektene bestemmer

Selv om aksjeloven sier at aksjeeiere har forkjøpsrett, er det mulig å avtale seg vekk fra lovparagrafen. 

Når du starter et aksjeselskap står du fritt til å skrive i vedtektene at forkjøpsretten ikke gjelder i selskapet ditt. Vedtektene overstyrer beslutningen om forkjøpsrett i aksjeloven. 

Hvordan benytte forkjøpsrett av aksjer?

Ønsker du å benytte deg av forkjøpsretten, må du sende en skriftlig melding til selskapet senest to måneder etter det har blitt kjent at en aksjonær skal kvitte seg med aksjene. 

Alle eierne har like rettigheter til å fremme krav om forkjøpsrett. Hvis flere av eierne er interesserte i å kjøpe aksjene, skal de fordeles i forhold til hvor mange aksjer hver av eierne har i selskapet fra før. Aksjer som av en eller annen grunn ikke kan fordeles likt etter bestemmelsene i aksjeloven, skal fordeles ved loddtrekning.

Kan styret nekte overdragelse av aksjer?

Når du har forkjøpsrett av aksjer kan ikke styret nekte overdragelse av aksjer. Med mindre det er fastslått noe annet i vedtektene til selskapet. 

Du lager vedtektene på stiftelsesmøtet før du starter aksjeselskapet. 

Kan man bli tvunget til å selge aksjer?

Retten til å eie aksjer er i utgangspunktet ikke mulig å si opp. Likevel finnes det spesielle tilfeller hvor styret kan tvinge aksjonærer til å selge aksjer. Dette kalles tvangsutløsning. 

Selskapet kan kreve at en aksjonær selger aksjene sine hvis aksjonæren vesentlig krenker selskapsforholdet eller opplever en alvorlig uenighet i hvordan selskapet skal drives over lengre tid. 

Styret kan foreslå tvangssalg av aksjer, men det er generalforsamlingen som tar den endelige beslutningen. 

Det er ikke vanlig at en aksjeeier blir tvunget til å selge aksjer, men det kan skje hvis konflikten blir veldig stor. Noen selskaper har også avtalt kriterier og konsekvenser i aksjonæravtalen, som, for eksempel, gjør at de kan kreve at aksjonærer må selge aksjene sine hvis de ikke oppfyller kravene.

Kan man selge aksjer til hvilken pris man vil?

Prisen på aksjer beregnes normalt ut fra markedsverdi. Derfor er det i utgangspunktet selger og kjøper som selv kommer frem til hva aksjene skal koste, basert på hva de er villige til å kjøpe og selge for. 

Aksjelovens § 3-8 begrenser dette noe for nærstående parter. 

Avtale om salg av aksjer mal

Det finnes ingen spesifikk mal for avtale om salg av aksjer, men det er noen ting avtalen må inneholde:

  • Hvem som har solgt og kjøpt aksjer. 
  • Hvilke aksjer som overføres. 
  • Hva aksjene koster. 

Når overføringen av aksjene er gjennomført, skal aksjeeierboken oppdateres med den nye eieren. Det gjelder uansett om det er en ny eier, eller om en eksisterende eier har brukt forkjøpsrett ved salg av aksjer. 

Kjøp og salg av aksjer skal også meldes i aksjonærregisteroppgaven ved neste innsending, innen 31. januar. 

Se alle frister for aksjeselskap

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!