Når dere samles for å starte et aksjeselskap sammen, kalles det et stiftelsesmøte. Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige.

Skal du starte aksjeselskap? Når du og eventuelle medeiere møtes for å starte selskapet, har dere et stiftelsesmøte.

Hva er et stiftelsesmøte?

På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks. hva selskapet skal drive med, regler for firmaet fremover, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart.

Grunnleggerne bestemmer også hvem som skal sitte i styret, være styreleder og daglig leder, og hvor mange aksjer hver av deltakerne skal ha.

Hva skal stå i et stiftelsesdokument?

Referatet fra stiftelsesmøtet, ofte kalt «protokollen», skal signeres av alle grunnleggerne, og sendes inn til Brønnøysundregistrene sammen med en rekke vedlegg. Starte-AS sin stiftelsesmøteprotokoll inneholder alle punktene som kreves for at stiftelsen skal bli godkjent.

Stiftelsesdokumentene består som regel av

Når du starter selskap via Starte-AS.no, slipper du å lage stiftelsesdokumenter. Du får tilsendt alle på e-post etter du har sendt inn registreringen for firmaet.

Hvis selskapet skal ha tingsinnskudd, skal stiftelsesdokumentene også inneholde

Hvem skal signere stiftelsesdokument?

Alle som har aksjer i selskapet skal signere stiftelsesdokumentene.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!