Når dere samles for å starte et aksjeselskap sammen, kalles det et stiftelsesmøte. Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige.

På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks hvor det skal ha hovedkontor, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart.

stiftelsesmote

Grunnleggerne bestemmer også hvem som skal sitte i styret, være styreleder og daglig leder, og hvor mange aksjer hver av deltakerne skal ha. Nytt fra 1. juli 2013 er at stifterne også kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte uten at generalforsamlingen kobles inn.

Referatet fra styremøtet, ofte kalt «protokollen», skal signeres av alle grunnleggerne, og sendes inn til Brønnøysundregistrene sammen med en rekke vedlegg. Starte-AS sin stiftelsesmøteprotokoll inneholder alle punktene som kreves for at stiftelsen skal bli godkjent.

Her på Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike dokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev