Aksjekapitalen trenger ikke å bestå bare av penger, den kan også skytes inn i form av gjenstander. På fagspråket kalles dette «tingsinnskudd».

Ved tingsinnskudd tilføres selskapet verdien av en eller flere eiendeler, i stedet for eller i tillegg til penger. Det kan for eksempel være utstyr til selskapets produksjon eller administrasjon, eller annen eiendel som er nyttig for bedriften, f.eks en bil.

Les også: Hva er tingsinnskudd?

I henhold til aksjeloven er det krav til at tingsinnskuddet både har en reell verdi, og at selskapet har et reellt behov for det. En datamaskin er et eksempel på en gjenstand som har en reell plass i enhver virksomhet, uansett bransje. Ting som brukes til tingsinnskudd kan ikke ha pant på seg, og må derfor være ferdig nedbetalt hvis de var lånefinansiert.

Verdien på gjenstanden(e) må dokumenteres overfor staten, og overfor en revisor, som skal bekrefte taksten.

Hvis gjenstanden ikke er eldre enn tre måneder gammel, er kan det holde å legge fram en faktura eller kvittering fra selgeren.

Hvis gjenstanden er eldre enn tre måneder, må verdien dokumenteres av en profesjonell aktør. Dette kan f.eks. være en bilforhandler eller en butikk som er spesialisert på datautstyr, avhengig av hva slags gjenstand det gjelder. Det er ingen nedre grense for verdien på tingene, så lenge de er relevante for firmadriften. Det må også legges fram en redegjørelse fra eierne, og gjerne foto av gjenstandene som skal tas inn i selskapet.

I tillegg kan det kreves en bekreftelse på eierskap som du må hente inn fra politiet, autorisert revisor, autorisert regnskapsfører eller autorisert takstmann, eller få signert av tre uavhengige vitner (personer).

Tenk over dette før du starter med tingsinnskudd

Før du velger å starte AS med tingsinnskudd i stedet for kontanter, bør du vurdere om det kan bli dyrere enn å faktisk skaffe 30 000 kroner i aksjekapital.

Ofte kan det blir dyrt å få en revisor til å godkjenne tingsinskuddet, så med mindre du har eiendeler av stor verdi, lønner det seg som regel å heller spare opp til aksjekapitalen. Bedriften trenger som regel kapital i oppstarten, så det kan være lurt å ha kontanter tilgjengelig.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev