Aksjekapitalen trenger ikke å bestå bare av penger, den kan også skytes inn i form av gjenstander. På fagspråket kalles dette «tingsinnskudd».

Ved tingsinnskudd tilføres selskapet verdien av en eller flere eiendeler, i stedet for eller i tillegg til penger. Det kan for eksempel være utstyr til selskapets produksjon eller administrasjon, eller annen eiendel som er nyttig for bedriften, f.eks en bil.

Les også: Hva er tingsinnskudd?

I henhold til aksjeloven er det krav til at tingsinnskuddet både har en reell verdi, og at selskapet har et reellt behov for det. En datamaskin er et eksempel på en gjenstand som har en reell plass i enhver virksomhet, uansett bransje. Ting som brukes til tingsinnskudd kan ikke ha pant på seg, og må derfor være ferdig nedbetalt hvis de var lånefinansiert.

Hvordan dokumentere verdien av tingsinnskudd

Verdien på gjenstanden(e) må dokumenteres overfor staten, og overfor en revisor, som skal bekrefte taksten.

Hvis gjenstanden er eldre enn 3 måneder:

Her må du hente inn en takst fra en profesjonell aktør, fortrinnsvis en forhandler av samme type gjenstand som skal takseres. Et verditakstskjema fylles ut med hvilke gjenstander som skal brukes som tingsinnskudd, og få forhandleren til å attestere for bruktverdien akkurat nå.

Vi gjør oppmerksom på at Starte-AS.no kun lar deg starte AS med kontanter, ikke tingsinnskudd.

Det er viktig at den profesjonelle aktøren driver i en bransje som er relevant for objektet. Eksempler:

  • Bil – Bilforhandler
  • PC – Elektronikkforhandler, for eksempel Elkjøp, Expert, osv.
  • Kontorpult – Møbelforhandler

Hvis gjenstanden er yngre enn 3 måneder:

Her er det fremdeles mulig å bruke salgsdokumentet du fikk da du kjøpte tingen. Dette kan være kvittering eller faktura som inneholder (minimum) dato, organisasjonsnummer og kjøpesum. Har du mistet salgsdokumentasjonen, kan du be selger om en kopi.

NB! Gjenstander som brukes som tingsinnskudd kan ikke ha pant/lån tilknyttet seg.

Tenk over dette før du starter med tingsinnskudd

Før du velger å starte AS med tingsinnskudd i stedet for kontanter, bør du vurdere om det kan bli dyrere enn å faktisk skaffe 30 000 kroner i aksjekapital.

Ofte kan det blir dyrt å få en revisor til å godkjenne tingsinskuddet, så med mindre du har eiendeler av stor verdi, lønner det seg som regel å heller spare opp til aksjekapitalen. Bedriften trenger som regel kapital i oppstarten, så det kan være lurt å ha kontanter tilgjengelig.

Hva er redegjørelse av tingsinnskudd av stifterne?

Når AS stiftes med annet enn penger som verdi for aksjene, sier aksjeloven § 2-6 at stifterne eller styret må gi en redegjørelse av tingen(e) som skal inngå som eiendel(er) i aksjeselskapet.

Dette må komme fram i redegjørelsen:

  • Bakgrunn for redegjørelsen.
  • Beskrivelse av avtalen og transaksjonen ved overføringen.
  • Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta.
  • Erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.
  • Stifterne skal sørge for at redegjørelsen blir utarbeidet.
  • Redegjørelsen skal være bekreftet av statsautorisert revisor.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!