Aksjekapitalen trenger ikke å bestå bare av penger, den kan også skytes inn i form av gjenstander. På fagspråket kalles dette «tingsinnskudd».

Ved tingsinnskudd tilføres selskapet verdien av en eller flere eiendeler, i stedet for eller i tillegg til penger. Det kan for eksempel være utstyr til selskapets produksjon eller administrasjon, eller annen eiendel som er nyttig for bedriften, f.eks en bil.

I henhold til aksjeloven er det krav til at tingsinnskuddet både har en reell verdi, og at selskapet har et reellt behov for det. En datamaskin er et eksempel på en gjenstand som har en reell plass i enhver virksomhet, uansett bransje. Ting som brukes til tingsinnskudd kan ikke ha pant på seg, og må derfor være ferdig nedbetalt hvis de var lånefinansiert.

Verdien på gjenstanden(e) må dokumenteres overfor staten, og overfor Starte-AS.no sin revisor, som skal bekrefte taksten. Revisorbekreftelsen er inkludert i standardprisen.

Hvis gjenstanden ikke er eldre enn tre måneder gammel, er det nok å legge fram en faktura/kvittering fra selgeren.

Hvis gjenstanden er eldre enn tre måneder, må verdien dokumenteres av en profesjonell aktør. Dette kan f.eks. være en bilforhandler eller en butikk som er spesialisert på datautstyr. Det er ingen nedre grense for verdien på tingene, så lenge de er relevante for firmadriften. Det må også legges fram en redegjørelse fra eierne, samt foto av gjenstandene som skal tas inn i selskapet. Redegjørelsen er et enkelt skjema dere får fra Starte-AS.no, og dette sendes til oss på e-post sammen med fotoene.

I tillegg kreves en bekreftelse på eierskap du må hente inn fra politiet, autorisert revisor, autorisert regnskapsfører eller autorisert takstmann, eller få signert av tre uavhengige vitner (personer). Også dette dokumentet får du fra oss. Hvis gjenstanden er et kjøretøy eller eiendom, henter vi inn den nødvendige dokumentasjonen selv.

Autoriserte takstmenn kan du finne her, hos NITO.no

Vi gjør oppmerksom på at Starte-AS.no kun lar deg starte AS med kontanter, ikke tingsinnskudd.

På starte-as.no får du gratis hjelp til å registrere AS. Alt du gjør er å fylle ut det lettfattelige bestillingsskjemaet – vi gjør om svarene dine til minst 14 sider med lovpålagte stiftelsesdokumenter, slik at du slipper. Dokumentene inneholder alt som trengs for å få det nye aksjeselskapet registrert hos myndighetene.


94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no