Bestill

Starte-AS-pakken inneholder dette:

  • Alle nødvendige dokumenter umiddelbart ferdig utfylt
  • Firmaekspertene våre registrerer selskapet i Foretaksregisteret
  • Eventuelle revisorbekreftelser av tingsinnskudd og åpningsbalanse
Du betaler kun kr 1988,- eks. mva.

Pris for aksjeselskaper med tingsinnskudd er kr 9900,- eks. mva.

Trinn 1: Selskapets navn

Sjekk nå

Trinn 2: Selskapsinformasjon

Det er ikke noe krav at selskapet har eget kontor. Det er mulig å bruke en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.

Besøksadresse
Postnummer
Sted
Kommune

» Er postadressen ulik besøksadressen?

Mobilnummeret ditt
E-postadressen din
Bekreft e-postadresse

Skal aksjekapitalen bestå av penger, eller fysiske ting?Lavere aksjekapital enn kr 30 000 blir ikke godkjent. Du står fritt til å bruke en høyere sum.

Sum aksjekapital

Trinn 3: Selskapets formål

Staten krever en nøyaktig beskrivelse av selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. «rådgiving», ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Beskrivelse

Trinn 4: Selskapets eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner som har fylt 18 år og firmaer kan stå som eiere. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha D-nummer, eller legge fram original, attestert kopi av utenlandsk legitimasjon. Hvis firmaaksjonær er et norsk AS som ikke har fått organisasjonsnummer enda, skrives «Selskap under stiftelse» i feltet for organisasjonsnummer. Legg til flere aksjonærer ved å klikke på lenkene nedenfor.

Legg til person   |   Legg til firma

Trinn 5: Aksjefordeling

Her velger du hvor mange aksjer hver aksjonær skal ha. Du kan fritt endre forslagene. Summene regnes ut automatisk.

Aksjer totalt
1000 stk.
Pris per aksje
30,00 kroner
Total aksjekapital fordelt:
kroner

Trinn 6: Styre og daglig leder

Det er valgfritt om AS-et skal ha en daglig leder. En eventuell daglig leder må ha fylt 18 år og være bosatt i Norge.


Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere styremedlemmer og/eller varamedlemmer. Både aksjonærer og eksterne personer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Styreleder

Fullt navn
Personnr./D-nr. For utenlandsk styreleder uten D-nummer: Bruk hjemlandets ID-nummer
Nasjonalitet
Adresse
Postnummer
Poststed
Land

Legg til flere styremedlemmer   |   Legg til flere varamedlemmer

Trinn 7: Signaturrett

Hvem skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet? For firmaer med bare én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For firmaer med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.
*) I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signeringer gjøres i Altinn.

Visa-Mastercard Kr 1988,- eks. mva.

Du blir nå sendt til vår sikre kortbetalingsløsning. For å registrere AS-et i Foretaksregisteret må firmaet betale et registreringsgebyr på etterskudd til det offentlige. Se gebyrsatsene

Til betaling