Åpningsbalanse er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet ved oppstart.

Tidligere måtte dette dokumentet være bekreftet av revisor, men denne ordningen ble endret med virkning fra 1. juli 2013 hvis kapitalinnskuddet gjøres med kun penger. For tingsinnskudd eller blandingsinnskudd ting/penger, gjelder fremdeles regelen om at dokumentet må stemples av revisor.

Hvis deler av aksjekapitalen din skal være tingsinnskudd, kontakt en av regnskapspartner i Conta for å få hjelp til å starte AS-et ditt!

Åpningsbalanse er kortfattet og enkel for selskaper som kun har penger som aksjekapital, og stiftelsesutgifter som gjeld, når det blir etablert.

Dersom det skal tas inn gjenstander, eiendom, el.l. som en del av aksjekapitalen, såkalt tingsinnskudd, blir revisoren sin jobb mer omfattende. I slike tilfeller må eiendelene må takseres korrekt, slik at revisoren kan bekrefte hvor mye aksjekapital som er tilført selskapet ved oppstart.

Se også artikkelen om revisorbekreftelse ved oppstart.

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev