Åpningsbalanse er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet ved oppstart.

Åpningsbalanse viser enkelt og greit verdiene du har i selskapet når du starter opp. Det gjelder

  • eiendeler
  • egenkapital
  • gjeld

Banken, en regnskapsfører eller en revisor må godkjenne at pengene som står i åpningsbalansen faktisk står på konto. Velger du bankkonto i registreringsprosessen på Starte-AS.no, vil partneren vår, Sparebanken Møre, sende en bankbekreftelse til oss om dette.

Skal du starte AS med tingsinnskudd, må åpningsbalansen godkjennes av en revisor. Mer om det lenger nede i artikkelen!

Hva skal være med i en åpningsbalanse?

Åpningsbalanse er kortfattet og enkel for selskaper som kun har penger som aksjekapital. Da er det kun aksjekapitalen på minimum 30 000 kroner som skal stå i åpningsbalansen.

Har du andre eiendeler, egenkapital eller gjeld, skal dette også oppgis.

Hvordan ser en åpningsbalanse ut? Det er rett og slett en enkel opplisting av eiendelene, egenkapitalen og gjelden – sortert etter hvor det er plassert i balansen i et regnskap, inkludert hvor mye hver er verdt.

Hvordan føre en åpningsbalanse

Åpningsbalansen skal bokføres i regnskapet til firmaet ditt.

For å føre inn åpningsbalansen i Conta sitt regnskapsprogram gjør du slik. Gå til menyen og velg BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > og klikk på REGISTRER BILAG. 

Aksjekapitalen bokføres slik:

+ 30 000 kroner på konto «1920 Bankkonto» (debet)

– 30 000 kroner på konto «2000 Aksjekapital» (kredit)

Dokumentet for åpningsbalanse i stiftelsesdokumentene skal lastes opp som vedlegg.

Se vår steg-for-steg-guide til å bokføre aksjekapital og tingsinnskudd.

Hvordan sette opp inngående balanse?

Noen blander åpningsbalanse med inngående balanse. Nystiftede AS skal føre åpningsbalanse, mens selskaper som har ført regnskap i et annet regnskapsprogram (eller regneark), skal føre inngående balanse.

Conta har en egen veileder for å legge inn inngående balanse som du kan følge i oppstarten.

Du kan også få hjelp via video:

Åpningsbalanse med tingsinnskudd

Dersom det skal tas inn gjenstander, eiendom, el.l. som en del av aksjekapitalen, såkalt tingsinnskudd, må åpningsbalansen godkjennes av en revisor. I slike tilfeller må eiendelene må takseres korrekt, slik at revisoren kan bekrefte hvor mye aksjekapital som er tilført selskapet ved oppstart.

Se også artikkelen om revisorbekreftelse ved oppstart.

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!