Må vi ha det?

Svar: Nei, ikke hvis kapitalinnskuddet er kun i penger.

Fra 1. juli 2013 ble det ikke lenger påkrevd med revisorbekreftelse av åpningsbalansen, bortsett fra tilfeller der stifterne ønsker å ha med fysiske gjenstander som aksjekapital, såkalt tingsinnskudd. Da må revisor bekrefte åpningsbalansen og bekrefte taksten på tingene samt en redegjørelse fra eierne.

Hvis du ønsker å starte AS med tingsinnskudd, kontakt en regnskapsfører.

Tidligere måtte revisor også bekrefte innskudd av aksjekapital, men dette kan nå banken gjøre hvis innskuddet gjøres i penger. Når du bestiller fra Starte-AS.no er alt som trengs dokumenter inkludert i prisen.

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!