Revisorbekreftelse

Må vi ha det?

Svar: Nei, ikke hvis kapitalinnskuddet er kun i penger.

Fra 1. juli 2013 ble det ikke lenger påkrevd med revisorbekreftelse av åpningsbalansen, bortsett fra tilfeller der stifterne ønsker å ha med fysiske gjenstander som aksjekapital, såkalt tingsinnskudd. Da må revisor bekrefte åpningsbalansen og bekrefte taksten på tingene samt en redegjørelse fra eierne. Starte-AS.no tilbyr en komplett pakke med tingsinnskudd.

Tidligere måtte revisor også bekrefte innskudd av aksjekapital, men dette kan nå banken gjøre hvis innskuddet gjøres i penger. Når du bestiller fra Starte-AS.no er alt som trengs dokumenter inkludert i prisen.

Starte-AS.no sin statsautoriserte revisor leverer alle de nødvendige bekreftelsene ved tingsinnskudd, og signerer elektronisk under registreringsprosessen. Prisen du betaler er blant landets laveste, og utgiften blir automatisk med i den godkjente åpningsbalansen. På den måten kan aksjonærene få tilbakebetalt penger direkte fra aksjekapitalen når selskapet er ferdig registrert.

Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter. Disse inneholder alt som trengs for å få det nye AS-et registrert hos staten.

Klikk her for å starte AS nå »»

«« Tilbake til oversikten