Marte Vasbotten

Det finnes flere regler å forholde seg til når du skal bruke bil i bedriften din. Du kan også få skattefradrag for bruk av bil. Vi tar en nærmere titt på hva du trenger å vite om bil i aksjeselskap. 

Mange bruker bil i arbeidshverdagen. Noen mer enn andre. En håndverker vil kanskje ha en varebil med grønne skilter, mens en designer vil kanskje kun bruke privatbilen for jobb når det trengs. Uansett hvordan du bruker bil i selskapet ditt, har du rett på fradrag.

Den generelle fradragsregelen er at du kan få fradrag for alle kostnader som er relatert til firma. Dette dokumenteres ofte med kjøpsdokumenter som faktura eller kvittering. For reisekostnader med bil, så brukes ofte kjørebok for å dokumentere hvem som har kjørt, hvor langt, hvilke utgifter det har vært underveis og formålet med reisen. 

Uansett om du bruker privatbil eller firmabil i løpet av arbeidsdagen, skal du bruke en kjørebok for å dokumentere kjøringen. Firmabil er en bil eid av bedriften din. 

Fradrag på privat bil 

Hvis du bruker din private bil på jobb, får du fradrag basert på hvor mange kilometer du kjører. Skattefri sats for 2024 er på 3,50 kroner per kilometer. I utgangspunktet står du fritt til å velge satsen du vil, men velger du mer enn 3,50 kroner så er du skattepliktig på det som er mer enn 3,50 og det skal betales arbeidsgiveravgift på det. 

Med privatbil får du ikke fradrag på bensin, reparasjon og lignende. Men på reiser knyttet til firma, kan du få fradrag på kostnader som bompenger, parkering, fergekostnader og lignende.

Kjøring med privatbil skal også bli lagt ved a-meldingen hver måned, selv om det ikke er skatte- eller avgiftspliktig (det vil si 3,50 kr per km).

Fradrag på firmabil 

Har selskapet ditt en firmabil får du fradrag for alle kostnader. Dette gjelder også kjøpsprisen, som må avskrives hvert år. Du får også fradrag på kostnader som bompenger, parkering, fergekostnader og så videre. Bruk av firmabil skal rapporteres i a-meldingen hver måned med et fast beløp per måned, basert på bilens verdi. 

Er det en firmabil som kan brukes av arbeidstaker privat, så kalles dette fri bil. Dette regnes da som en skattemessig naturalytelse. Bilen kan eies av firma eller være leaset. Brukes bilen til mindre privatbruk enn ti dager i året, er det ikke skattepliktig. Utover dette skal denne goden skattes av. Se hvordan du regner ut skatt på fri bil


Fradrag på varebil med grønne skilter

Har selskapet ditt en varebil med grønne skilt har du samme fradragene som på en firmabil, men du får også MVA-fradrag. Slik fungerer MVA-fradrag

NB! Siden du også kan kjøre en firmabil på fritiden, må du legge til et fast beløp på lønnen og lønnsslippen din, og skatte på det som privatperson hver måned. Har du derimot en elektronisk kjørebok kan du velge å skatte av faktisk kjøring. Med elektronisk kjørebok er det mulighet for skattefradrag per kilometer.

SE OGSÅ: Starte transportfirma i 7 enkle steg

Start AS nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!