Elisabeth Ulla Uksnøy

Når du vil øke aksjekapitalen i selskapet ditt, må du gjennomføre en emisjon. Det finnes flere metoder for emisjon og kapitalforhøyelse. 

For å starte et aksjeselskap, trenger du minimum 30 000 kroner i aksjekapital. 

For mange mindre selskaper er dette nok. Andre ønsker etter hvert å øke aksjekapitalen i selskapet. En kapitalforhøyelse gir selskapet mer penger, bedre kreditt og betalingsevne (soliditet). Selskaper med større aksjekapital har blant annet bedre sjansen for å få lån i banken, fordi det gir banken en større sikkerhet. 

Det finnes flere måter å øke aksjekapitalen i selskapet. De mest vanlige er å gjennomføre en emisjon

Hva er emisjon?

Emisjon betyr, enkelt forklart, å øke egenkapitalen i et selskap. Det er en form for finansiering som AS kan bruke for å lage flere aksjer og hente mer penger til selskapet.

En emisjon gjennomføres typisk slik:

  1. Generalforsamlingen vedtar emisjonen og henter inn en skriftlig bekreftelse på at pengene er innbetalt. Det kan du få fra en autorisert regnskapsfører, revisor, bank eller advokat. 
  2. Generalforsamlingen registrerer endringen i aksjekapitalen ved å sende inn protokollen og dokumentasjonen i en Samordnet registermelding via Altinn. 

Det finnes flere typer emisjon: 

Øke aksjekapitalen med nyemisjon

Ved en nyemisjon bestemmer generalforsamlingen hvor mange nye aksjer som skal lages, og hvor mye de skal koste. Disse aksjene selges til de som allerede eier aksjer i selskapet og/eller eksterne investorer. 

Du kan for eksempel tilby ansatte i selskapet å kjøpe aksjer, eller kjøpe flere aksjer privat eller via et investeringsselskap. 

Skal du investere i aksjer? Slik starter du et investeringsselskap

Det mest vanlige er at investorene betaler for aksjene med kontantinnskudd, altså med penger til selskapets bankkonto. Det er også mulig å kjøpe aksjer med tingsinnskudd, men det krever bekreftelse av revisor. 

Hva bestemmer prisen på aksjene i en nyemisjon?

Det vanligste er å øke antall aksjer ved emisjon. Generalforsamlingen bestemmer kurs (verdien på aksjene) når de setter i gang en emisjon. Basert på det, vet dere hvor mye som er aksjekapital og hvor mye som er overkurs. For eksempel:

Selskapet hadde 30 000 kroner i aksjekapital da de startet opp. I stiftelsesdokumentet til selskapet står det hvor mange aksjer det består av og hva verdien på disse er. I dette eksempelet har selskapet 300 aksjer som er verdt 10 kroner stykk. 

30 000 kr / 10 kr = 300 aksjer totalt.

I emisjonen bestemmer generalforsamlingen at de nye aksjene skal koste 240 kroner. Vi trekker fra den opprinnelige prisen på aksjene for å finne overkursen:

240 kr – 10 kr = 230 kr overkurs. 

Om det utstedes 100 nye aksjer, betaler aksjonærene totalt 24 000 kroner:

100 aksjer * 240 kr = 24 000 kr. 

Vi vet at den originale prisen per aksje var 10 kroner. Dermed øker aksjekapitalen med 1000 kroner og overkursen øker med 23 000 kroner.

I Conta bokfører du nyemisjon slik:

  • 24 000 kroner på konto 1920 Bankkonto
  • 1000 kroner på konto 2000 Aksjekapital
  • 23 000 kroner på konto 2020 Overkurs
bokføre emisjon

Det er også mulig å ha en emisjon der antall aksjer er likt og en bare øker prisen på aksjene som allerede er i selskapet. Da har selskapet de samme aksjonærene og samme antall aksjer som tidligere, men hver aksje koster mer. 

Når du gjennomfører en emisjon, må generalforsamlingen velge om de skal øke verdien på de eksisterende aksjene eller legge til flere aksjer til en ny pris. Det er ikke mulig å gjøre begge deler i samme emisjon.

Øke aksjekapitalen med fondsemisjon

Skal du gjennomføre en fondsemisjon, bruker du penger som selskapet har tjent (opptjent egenkapital) for å øke aksjekapitalen. 

Dette øker bundet kapital, som kan gjøre at selskapet ser mer solid ut og kanskje gjøre det lettere å få lån. Men i praksis vil ikke selskapet få mer penger, og det er derfor ikke vanlig å bruke fondsemisjon når du skal øke kapitalen i selskapet. 

Da flytter du bare pengene i regnskapet, slik at aksjekapitalen øker. 

Fondsemisjon må også vedtas i generalforsamlingen og bekreftes av en revisor. 

Vær obs på at overskuddet som flyttes til aksjekapitalen ikke kan tas ut som utbytte

Hvem kan kjøpe aksjene?

Aksjeloven sier at de som allerede eier aksjer i et selskap, skal ha fortrinnsrett på å kjøpe aksjene ved emisjon. Dette kalles fortrinnsrettet emisjon.

Det finnes også muligheter for å gå bort fra dette, og heller tilby aksjer til en liten, forhåndsbestemt gruppe. Dette kalles en rettet emisjon. En rettet emisjon må godkjennes av styret.

Finn investorer til selskapet

Mange tenker at investorer er personer med mye penger som jobber med å investere i selskaper. For de fleste nyoppstartede selskaper, er ikke det realiteten. 

De fleste bedrifter startes med oppsparte midler, lån eller hjelp fra familie og venner. Mennesker rundt deg som har tro på idéen din, kan være gode investorer for å få selskapet opp og gå. 

Det er også vanlig å la ansatte kjøpe aksjer i bedriften. Det hjelper til med finansieringen, og de ansatte får delta i veksten i selskapet. Ikke bare øker det kapitalen, men det gir også motiverte ansatte med eierskap til bedriften og resultatene! 

I dag er det også vanlig å starte en folkefinansiering (crowdfunding), der hvem som helst kan investere i selskapet ditt. Dette kan være veldig nyttig hvis du, for eksempel, skal lage et produkt og trenger penger for å sette i gang produksjonen. 

Få inn penger med lån til selskapet

Eierne av et aksjeselskap kan gi lån til selskapet. Det er en vanlig måte å få inn penger til selskapet på, uten å gjennomføre en kapitaløkning. 

Når du låner penger til selskapet, kan du ta dem ut igjen når du ønsker det, uten at det koster noe og krever mye papirarbeid.  

Da må du lage en låneavtale som forklarer nedbetalingsplan, rente, løpetid og eventuell sikkerhet. 

Lånet kan gjøres om til aksjekapital ved en gjeldskonvertering. Da får eierne som lånte penger til aksjeselskap tilbud om aksjer i bytte mot at gjelden slettes. Dette kalles også gjeldsemisjon. 

Gjeldsemisjon teller som et tingsinnskudd og krever bekreftelse fra revisor for å gjennomføres. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!