Marte Vasbotten

Når du arbeider i aksjeselskapet ditt kan du velge å ta ut lønn eller utbytte – eller du kan la alt overskudd stå i bedriften. Vi ser på hva dette har å si for skatten din.

Eiere i aksjeselskap kan velge selv om de vil ta ut lønn, utbytte eller begge deler. Det aller vanligste er å ta en kombinasjon med både lønn og utbytte ved overskudd. 

For å ta ut lønn må du være ansatt. Les mer om å være ansatt i eget selskap

Hva eiere velger å gjøre kommer an på om aksjeselskapet er fulltidsjobben dere, om de er medeiere eller om det er et selskap som drives på siden av noe annet. 

Lønn og utbytte beskattes ulikt

For selskap med ansatte, vil skattebyrden fordeles utover året fordi det blir trukket et forskuddstrekk på en egen skattetrekkskonto hver gang det kjøres lønn. Dette betales inn til staten annenhver måned. 

For selskap med ansatte, vil skattebyrden fordeles utover året fordi det blir trukket et forskuddstrekk på en egen skattetrekkskonto hver gang det kjøres lønn. Dette betales inn til staten annenhver måned. 

Hvis eiere velger å ta ut lønn, vil bedriften måtte betale arbeidsgiveravgift i tillegg til lønnen. Arbeidsgiveravgiften varierer etter geografisk lokasjon, men den ligger på 14,1 prosent de aller fleste stedene i landet. 

Ved utbytte blir skatten ofte utsatt til året etter, med mindre det er betalt inn i forskuddsskatten. for å betale utbytte som forskuddsskatt må du oppdatere skattekortet med det du forventer å få som inntekt. Hvis ikke, er det vanligste å betale utbytte som restskatt året etter. Bedriften må betale selskapsskatt på hele overskuddet til selskapet, inkludert det du tar i utbytte. 

Aksjeselskap skal skatte 37,8 prosent av overskuddet

NB! Selv om du skatter på overskuddet i selskapet, må du fremdeles betale skatt for utbytte og lønn privat. 

Er lønn eller utbytte best? 

Lønn og arbeidsgiveravgift er med på å redusere det skattepliktige overskuddet til bedriften. Bedriften får skattefradrag på pengene som utbetales til dette. 

Det er også viktig å huske på at lønnsinntekt gir grunnlag for rettigheter for ansatte hos Folketrygden, som for eksempel sykepenger, permisjonspenger og uføretrygd. Utbytte og sparing av penger gir ingen slike rettigheter. 

Skattesystemet er justert for at forskjellen på skatt mellom lønn og utbytte skal være minimal. Å ta ut jevnlig lønn vil gi deg som privatperson trygghet i form av sikker inntekt og trygghet hvis det skulle skje noe, men det gir også bedriften mindre kapital. Velger du å ta ut utbytte får du færre trygderettigheter, fordi rettigheter er basert på utbetalt lønn. 

De som starter aksjeselskap for å jobbe med det på fulltid, velger ofte å ta ut lønn for å ha en sikker inntekt. Blir det overskudd i bedriften kan du velge å ta det ut i utbytte. 
Regnskapsførere anbefaler gjerne å ta ut lønn tilsvarende seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (6G) for å ha maksimal dekning i tilfelle langtidssykdom. Sannsynligvis vil dette også gi det beste resultatet skattemessig.

LES OGSÅ: Utbytteskatt: Alt om skatt på utbytte (2024)

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!