Marte Vasbotten

Hvis du vil investere er det i grove trekk to måter å gjøre det på. Du kan enten investere som privatperson eller så kan du investere gjennom et eget investeringsselskap. 

Det blir mer og mer populært å investere. For mange betyr det å sette pengene sine i et aksjefond eller aksjesparekontoer som privatperson gjennom banken sin. I mange tilfeller vil du da slippe å spekulere mye, fordi banken kan hjelpe deg. Du kan da også velge risikonivå og hvor mye du vil investere for. Mange investeringer privat gjøres ved at du sparer i fond eller sparekontoer med hensikt om å få en avkastning over en lenger periode. 

For andre er investering en karrierevei eller en ekstrajobb på siden. Da kan det være lurt å starte et investeringsselskap. Da har du sikkerheten til et selskap og ved at du ikke eier privat, og det er lettere å reinvestere pengene sine. Et investeringsselskap faller under foretaksformen aksjeselskap. 

LES OGSÅ: Fordeler med aksjeselskap

Start investeringsselskap

Hva vil det si å være et investeringsselskap?

Det som kjennetegner et investeringsselskap er at den største delen av eiendeler er plassert i aksjer, obligasjoner, eiendom og lignende. Målet for en investering er å sette pengene i andre selskaper og prosjekter, fremfor å drive bedrift selv. Det finnes selvsagt bedrifter som driver både med investering og salg av varer og tjenester, men det er ikke uvanlig at dette da deles inn i to ulike selskaper.  

Et holdingselskap er en type investeringsselskap og fungerer slik at du eier aksjer i et eller flere andre selskaper. Et holdingselskap er ikke en egen selskapsform, så når du skal opprette et holdingselskap så oppretter du et aksjeselskap. 

LES OGSÅ: Dette trenger du vite før du starter holdingselskap

Et investeringsselskap kan gjøre både langsiktige og kortsiktige investeringer. Langsiktige investeringer kan være for eksempel eiendom eller kjøp av aksjer i selskap som du planlegger å beholde over lenger tid. Kortsiktige investeringer kan være kjøp og salg av markedsbaserte aksjer for å få gevinst. 

Er det andre regler selskapet må følge når det driver med investering? 

Et investeringsselskapet skal følge alle regler og frister som gjelder for aksjeselskap. Men det er likevel noe som skiller et investeringsselskap fra et vanlig AS. Når du eier eiendeler som investeringer er det ofte litt ulike regler for regnskapsmessig og skattemessig vurdering av verdier. Dette kan gjøre årsregnskapet litt mer komplisert. Har du ikke nok kompetanse selv, kan du få hjelp fra en regnskapsfører. 

Når du driver med investeringer gjennom et selskap, og ikke privat, har du også noen fordeler. Når du har et investeringsselskap, er gevinst og utbytte fritatt for skatt hvis investeringen er innenfor fritaksmetoden. I et investeringsselskap vil du også stå friere til å investere i flere ting enn i en aksjesparekonto du har privat. 

Hvordan etablerer jeg et selskap?

Siden et investeringsselskap et aksjeselskap fungerer registreringen helt likt som ved et vanlig aksjeselskap. Du må betale registreringsgebyr i Foretaksregisteret

Ved å bruke Starte-AS.no får du gratis registreringshjelp, og betaler kun gebyrene som uansett medfølger. Husk å oppgi at formålet er å eie aksjer.

Se hvor enkelt det er å etablere selskap med Starte-AS.no:

Start investeringgselskap nå

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!