Elisabeth Ulla Uksnøy

Ansatte har rett på sykepenger hvis de blir syk og får sykemelding, også hvis du er ansatt i eget AS.

Som ansatt har du rett på sykepenger hvis du blir syk og får sykemelding fra legen. Det gjelder også hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap. Her får du en gjennomgang av regler for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Når du driver ditt eget aksjeselskap, kan du ansette deg selv og få alle trygderettigheter som ansatte har, blant annet sykepenger. 

Start AS i dag →

Sykemelding regler for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver mottar du sykemelding fra de ansatte i innboksen i Altinn. Hvis bedriften har underenheter (flere avdelinger), vil sykemeldingen bli sendt til organisasjonsnummeret for underenheten som den ansatte jobber i. 

I sykemeldingen vil det stå

  • om den ansatte er helt eller delvis sykemeldt
  • hvilken periode sykemeldingen gjelder
  • eventuelle innspill for tilrettelegging

Den vil ikke inneholde medisinske opplysninger. 

I skjemaet i Altinn må virksomheten oppgi nærmeste leder for den ansatte som er syk. Deretter vil nærmeste leder få melding i «Dine sykemeldte» på nettsiden til NAV.

Det er nærmeste leder for den ansatte som logger inn og velger om bedriften skal forskuttere lønn etter arbeidsgiverperioden, eller ikke. Når bedriften forskutterer lønn, betaler de lønn til den ansatte og får deretter tilbakebetalt av NAV. Skal de ikke forskuttere lønn, er det NAV som betaler ut sykepenger direkte til den ansatte. 

Utbetaling av sykepenger

Når du som arbeidsgiver skal betale ut sykepenger til en ansatt, kjører du det som vanlig lønn. Du trenger ikke å merke lønnskjøringen på noen måte. 

Med Conta sitt lønnssystem kan du kjøre lønn fra pc eller mobil i enkle steg. 

Les også: Slik kjører du lønn

Ansette deg selv i eget aksjeselskap

Hvis du driver et aksjeselskap, har du mulighet til å ansette deg selv og få sykepenger på lik linje med andre ansatte. 

Dette er en av de mange fordelene med å starte aksjeselskap fremfor et enkeltpersonforetak, som ikke gir deg medlemskap i folketrygden. 

Les mer om fordelene med aksjeselskap, eller start AS nå →.

Sykemelding regler for ansatte

Legen din kan skrive ut sykemelding hvis den mener at du er arbeidsufør av medisinske grunner. I noen tilfeller kan du også få sykemelding av tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer. 

Du må møte opp fysisk hos legen for å få sykemelding, og kan i hovedsak bli sykemeldt i opptil 14 dager av gangen (lengre i noen tilfeller). Er du fortsatt arbeidsufør etter at sykemeldingen har gått ut, må du tilbake til legen for å få ny. 

Du må sende sykemeldingen til arbeidsgiveren din samme dag som du mottar den, slik at de kan registrere det i systemene sine og sette i gang utbetaling av sykepenger. Du mottar sykemeldingen i innboksen din i NAV og kan sende den direkte til arbeidsgiver derfra. 

Sykepenger regler

Hvis du blir syk i en lengre periode og ikke kan jobbe, skal sykepenger dekke inntekten din. 

Du kan få sykepenger hvis du 

  • er medlem av folketrygden 
  • er under 70 år
  • har fått sykemelding på minst 20 prosent av arbeidstiden din
  • har en jobb som gir deg pensjonsgivende inntekt (du får lønn og betaler skatt)

Altså, er du ansatt i en bedrift, har du stort sett rett på sykepenger hvis du blir syk. Det er likevel noen krav som gjelder for arbeidstakere:

  • Du må levere egenmelding eller sykemelding. 
  • Du må ha jobbet i minst fire uker rett før du ble sykemeldt. 
  • Årsinntekten din må være minst 59 310 kroner (2024). Det tilsvarer ½ G

Sykepengene dekker din vanlige inntekt, opptil 6 G. Det tilsvarer 711 720 kroner i 2024. NAV beregner vanligvis sykepengegrunnlaget gjennomsnittet fra de siste tre månedene før du ble sykemeldt, men overtid trekkes ifra. 

Sykemeldt i ferien

Har du blitt syk mens du er på ferie? Du har i utgangspunktet ikke rett på sykepenger mens du har ferie. Men, du kan kreve å få bruke feriedagene senere i året i stedet. 

For å få tilbake feriedager, må du levere legeerklæring til arbeidsgiver når du kommer tilbake fra ferie eller sykdom. 

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Det er ikke noen forskjell om du blir sykmeldt mens du er i oppsigelsestid. Du har fortsatt rett på sykepenger, og verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan kreve at oppsigelsestiden forlenges. 

Feriepenger av sykepenger

Har du fått utbetalt sykepenger direkte fra NAV, får du feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Har arbeidsgiver forskuttert sykepengene, betaler arbeidsgiveren ut feriepenger som vanlig, basert på lønnen du har fått.

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak)

Hvis du driver enkeltpersonforetak og er selvstendig næringsdrivende, er reglene for sykemelding og sykepenger litt annerledes. 

Du får ikke sykepenger fra første sykedag slik som ansatte får, men du har krav på sykepenger på 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag. Sykepengegrunnlaget for ENK beregnes fra gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten din de siste tre årene. 

Det finnes også forsikringer som kan gi deg mer sykepenger som selvstendig næringsdrivende. Les mer om sykepenger for enkeltpersonforetak

Ofte stilte spørsmål

Hvordan får man tak i sykemelding?

Hvis du tror du trenger en sykemelding, må du ta kontakt med legen din og bestille en time. Du må i de aller fleste tilfeller møte opp fysisk hos legen for å få sykemelding. 

Hvor lenge får man lønn ved sykemelding?

Du kan få sykepenger i maks 52 uker (ett år). Det er samme grense om du er helt eller delvis sykemeldt. 

Hva skjer etter 1 år med sykemelding?

Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt er syk når du når maksgrensen, kan du søke om arbeidsavklaringspenger (AAP). Du må selv søke om AAP i god tid før sykepengeperioden er over. 

Hvordan fortelle sjefen at du er sykemeldt?

Du får sykemelding i innboksen på nav.no, som du sender direkte derfra til arbeidsgiveren din. Sykemeldingen skal sendes samme dag. Sykemeldingen inneholder ikke grunnen til at du er sykemeldt, og arbeidsgiver har heller ingen rett til å vite grunnen. Du må derimot informere arbeidsgiveren din hvis sykmeldingen blir forlenget. 

Er sykepenger like mye som lønn?

Som ansatt får du like mye i sykepenger som du har i lønn, opptil 711 720 kroner (2024). Tjener du mer enn dette, får du mindre i sykepenger enn du får i lønn. Du får derimot ikke sykepenger som gjenspeiler overtid, provisjon og lignende. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!