Marte Vasbotten

Hva må du som arbeidsgiver gjøre når en ansatt skal ut i foreldrepermisjon? Hvordan fungerer det egentlig? Og hva har en arbeidstaker rett på? La oss ta en nærmere titt på foreldrepermisjon.

Som arbeidsgiver skal du tilrettelegge under graviditet, i tillegg til å melde inn foreldrepermisjon til Aa-registeret. Dette kan du som arbeidsgiver gjøre rett fra lønnssystemet. Arbeidstaker har rett på foreldrepermisjon, og å få komme tilbake til jobben etter endt permisjon. 

Vi forklarer nærmere hvordan det fungerer når en ansatt melder ifra om at de skal ha barn, hva du som arbeidsgiver må gjøre og hva den ansatte må gjøre. 

Hvor lenge har den ansatte foreldrepermisjon?

Foreldre har rett på til sammen 12 måneder fødselspermisjon. Det inkluderer mor sin rett på inntil 12 uker permisjon under svangerskapet, og seks uker permisjon som er reservert mor etter fødselen. Disse 12 ukene er frivillig og uten lønn, og forkorter permisjonen etter fødsel med tilsvarende uker. 

Hver av foreldre har rett til å ta en tilleggspermisjon på inntil tolv måneder. Ved uttak av tilleggspermisjon, vil ikke foreldre ha rett på foreldrepenger. Dette kalles ofte ulønnet permisjon, og er ofte brukt enten når foreldre ønsker mer tid hjemme med barnet eller mens de venter på barnehageplass. 

Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte som venter barn (om det er ved egen graviditet eller adopsjon) rett på foreldrepermisjon. Som arbeidsgiver må du derfor tilpasse deg, og fordele arbeidsoppgavene til den ansatte internt eller ansette en vikar. 

Les også: Ansette deg selv i eget AS.

Når må den ansatte si ifra om graviditet og permisjon på jobb? 

Det er ønskelig at arbeidstaker gir beskjed så fort som mulig til arbeidsgiver om foreldrepermisjon. Da får selskapet mulighet til å forberede seg på endret arbeidssituasjon, og eventuelt ansette en vikar eller gjøre om på arbeidsfordelingen. 

Arbeidsgiver skal varsles om foreldrepermisjon senest: 

  • En uke i forveien, dersom permisjonen skal vare i over to uker, 
  • fire uker i forveien, dersom permisjonen skal vare i over tolv uker og, 
  • tolv uker i forveien, dersom permisjonen skal vare i over ett år. 

Skjer uforutsette ting som at fødsel eller adopsjon skjer tidligere enn planlagt, skal ikke det hindre foreldre i å kunne ta ut foreldrepermisjon fra annen dato enn meldt inn. 

Hvordan melde inn foreldrepermisjon til Altinn? 

Du som arbeidsgiver melder inn arbeidsforhold hver måned gjennom a-meldingen. Ved permisjon, foreldrepermisjon, sykemeldinger og lignende meldes det inn i a-meldingen. Foreldre må selv søke foreldrepenger fra NAV, men da får også NAV en bekreftelse om arbeidsforholdene gjennom a-meldingen. 

Har du et lønnssystem, fyller du inn all informasjon der.

I lønnsprogrammet legger du inn permisjon under ANSATTE > trykk på den ansatte det gjelder > trykk på stillingen den ansatte ligger inne med > velg Permisjon og permitteringer. Velg PERMISJON MED FORELDREPENGER og fyll ut info om prosent, startdato og sluttdato. Informasjonen følger med i a-meldingen ved neste lønnskjøring.

A-meldingen skal leveres inn innen den 5. hver måned, og skjer samtidig som du kjører lønn. Foreldrepermisjonen blir meldt inn hver måned den ansatte er i permisjon. 

Hva skjer med lønn i foreldrepermisjon?

Alle ansatte skal ha utbetalt lønn for arbeidet de gjør. Når en ansatt er sykemeldt eller er i permisjon, så skal de ha sykepenger eller permisjonspenger. 

Les også: Alt om lønn

Er en ansatt sykemeldt, skal arbeidsgiver dekke sykepenger de første 16 dagene før NAV tar over. 

Ved foreldrepermisjon, må den ansatte søke foreldrepenger som er penger som skal dekke foreldrepermisjonen. Den ansatte får dermed ikke utbetalt noe lønn denne perioden, men foreldrepenger fra NAV. NB! Bedriften kan velge å betale ut vanlig lønn i permisjonstiden, også få refundert fra NAV senere. Dette er det egne regler for

Søk foreldrepenger hos NAV

Husk at den ansatte er fremdeles ansatt i bedriften, selv ved permisjon og sykemelding hvor de ikke får utbetalt lønn. Det skal fremdeles meldes inn i a-meldingen. 

Arbeidsgiver betaler ikke arbeidsgiveravgift når de ikke utbetaler lønn. 

Lurer du på om noe mer om å ha ansatte i bedriften? Les alt du trenger å vite her

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!