Redaksjonen

Som ansatt i eget selskap kan du få fradrag for kostnader til synsundersøkelse og databriller. For deg som privatperson er dette skattefritt.

Det er arbeidsmiljølovens forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (§14-4) som krever at ansatte som jobber foran en skjerm skal ha tilbud om synsundersøkelse og eventuelt arbeidsbriller hvis de trenger det.

Skatteetaten gir derfor arbeidsgiver rett til å føre slike utgifter som fradrag i regnskapet. Retten til å kjøpe arbeidsbriller for firmaets regning gjelder uansett om du driver ditt eget ENK, AS eller en annen type firma.

Les også:

Må få tilbud før jobbstart

Ifølge den nyreviderte forskriften plikter du som arbeidsgiver å gi dine ansatte mulighet til å ta en undersøkelse hos en optiker dersom de skal jobbe foran en dataskjerm. Du må tilby dette før de starter arbeidet. Du må også sikre at de får den oppfølgingen de trenger i ettertid.

Hvis resultatet av synsprøven viser at den ansatte trenger undersøkelse hos en øyespesialist, må arbeidsgiver å betale dette. Arbeidsgiver må også bekoste spesielle synskorrigerende hjelpemidler relatert til arbeid foran dataskjermen dersom dette skulle være nødvendig. Dette kan være briller eller andre hjelpemidler, men ikke kontaktlinser.

Må bare brukes på jobb

Det er fremdeles samme vilkår som tidligere som gjelder for å kunne kreve skattemessig fradrag for databriller:

  • Må være til bruk foran dataskjerm
  • Skal ikke brukes privat
  • Innfatningen skal være av en rimelig type uten bestemt design eller pynt

Glassene kan være dyre dersom det er behov for det. Det er ikke fastsatt noen grense for hvor mye selve brillen skal koste. Dette er det øyenlegen eller optikeren som vurderer i de enkelte tillfellene. Normalprisen på infatning er som regel på mellom 500 og 1500 kroner. Men større firma har som regel innfatning, glass og synsundersøkelse inkludert i en pakkepris.

Progressive glass i spesialtilfeller

Arbeidsbriller skal i utgangspunktet være av typen énstyrkebrille, men kan i spesielle tillfeller være progressive så lenge behovet på arbeidsplassen tilsier det. Behovet for progressive briller må dokumenteres av øyenlege eller optiker.

Et eksempel hvor du eller andre ansatte i firmaet ditt trenger progressive briller kan være i forbindelse med arbeid hvor dere jobber på flere dataskjermer samtidig, og hvor avstanden til de forskjellige skjermene varierer. Staten forutsetter at slike briller skal brukes på mindre enn ca. 2 meters avstand fra arbeidsplassen.

Firmaet plikter å dekke kostnader for jevnlig oppfølging og kontroll for både deg selv og ansatte. Dersom dine private briller eller arbeidsbriller blir ødelagt mens du er på jobb eller ute på oppdrag for firmaet, skal firmaet erstatte disse, og kan føre fradrag tilsvarende verdien av de gamle brillene.

Påbudene og rettighetene som omtales i denne artikkelen gjelder både for ansatte i AS og NUF, og for næringsdrivende i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper (DA, ANS).

Artikkelen har tidligere vært postet på Firmanytt.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!