Redaksjonen

Som arbeidsgiver har du den økonomiske risikoen når du skal forskuttere sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Du risikerer å tape det du har lagt ut hvis ikke alle skjema er levert innen fristen.

Når en ansatt blir sykemeldt, er det du som arbeidsgiver som betaler sykepenger de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Hvis sykemeldingen varer lenger enn dette overtar NAV ansvaret for utbetalingen.

Men noen arbeidstakere har en tariffavtale eller annen ordning som gjør at arbeidsgiver betaler ut sykepenger også etter de første 16 dagene. Deretter får arbeidsgiver refundert dette fra NAV.

Her er det viktig å passe på. For det er du som arbeidsgiver som har den økonomiske risikoen når du forskutterer. For å få tilbakebetalt fra NAV må du søke refusjon ved å levere inn skjema for inntektsopplysning og sykemeldingens del D (nedlasting fra NAV.)

Frist på tre måneder

Dersom dette ikke er gjort innen tre måneder fra arbeidsgiver startet å forskuttere sykepenger, går pengene som er forskuttert tapt. NAV legger nemlig vekt på at loven ikke pålegger arbeidsgiver noen plikt til å forskuttere sykepenger, og arbeidsgiver har dermed ikke større rett til refusjon enn arbeidstaker har til sykepenger. Er ikke alle skjema levert fra arbeidsgiver og den ansatte, risikerer du å ikke få tilbake det som er forskuttert.

Dette må arbeidsgiver huske på ved forskuttering

  • Før NAV kan ta over sykepengeansvaret må du sende inn skjema med inntektsopplysninger. Det sendes til NAV Forvalting i det fylket der den ansatte bor. I tillegg må du sende inn del D av sykemeldingen. Det er del D som regnes som selve kravet om sykepenger.
  • NAV kan ikke betale for lengre tid tilbake enn tre måneder fra den kalendermåneden de fikk kravet om refusjon fra arbeidsgiver. Du må derfor sørge for at del D av sykemeldingen er sendt innen fristen på tre måneder, og at skjema for inntektopplysninger er fylt ut.
  • Du må registrere bedriftens bankkontonummer hos NAV.

Tips: NAV har utviklet en egen app for oppfølging av sykefravær. Den skal gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å følge opp sykemeldte. App-en har en huskeliste med oppgaver og  tidsfrister, og en varslingsfunksjon som gir deg påminnelser om de ulike fristene. Du kan også legge inn egne varsler og påminnelser.

Saken ble opprinnelig postet på Firmanytt.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!