Marte Vasbotten

Alle aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn. I tillegg må de sende a-melding, spare pensjon og betale arbeidsgiveravgift. Vi går gjennom hva selskap med ansatte må huske på.

Aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn til de ansatte. Eiere i aksjeselskap kan også ansette seg selv, hvis de ønsker lønn fremfor å kun ta ut utbytte. 

I tillegg til å betale ut lønn, skal AS med ansatte sende ut lønnsslipp og årsoppgave med informasjon om lønn til de ansatte, betale arbeidsgiveravgift, spare pensjon, sørge for forsikringer og rapportere inn arbeidsforhold i en månedlig a-melding. Det kan høres ut som mye arbeid, men med et godt system er det lite ekstraarbeid.

Bruk lønnsprogram for lønnskjøring

Det er ingen krav om å bruke lønnsprogram for å kjøre lønn. Det kan likevel være en lur investering. Kjører selskapet lønn fra et lønnsprogram, vil du også kunne sende inn a-melding og få ut lønnsslipper fra systemet. 

Kjører bedriften lønn manuelt, blir det ekstraarbeid med rapporteringen i tillegg til at det krever mer struktur for å være sikker på at alt blir gjort riktig. Det er vanskeligere å få bokført manuell lønnskjøring i regnskapet, enn ved å bruke lønnsprogram.  

Ved å bruke et lønnsprogram, kan du være sikker på at du leverer det du skal og husker det som skal være med på lønningen til den ansatte.

Lønn til ansatte skal bokføres i regnskapet. Ansattes bruttolønn skal føres på konto 5000, men du må også huske å bokføre forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift på feriepenger. Les mer om hvordan du bokfører lønn

Husk at selskap med ansatte også er pliktig til å opprette en skattetrekkskonto i banken, der forskuddstrekket skal stå mellom utbetaling av lønn og innbetaling av forskuddstrekk. 

Les også: Skatt i aksjeselskap.

Pensjon i aksjeselskap 

Det er alltid lurt å spare til pensjon. De aller fleste aksjeselskap med ansatte er nødt til å opprette en tjenestepensjonsordning for de ansatte. 

Dette gjelder aksjeselskap som har

  • to ansatte i minst 75 % stilling, eller
  • minst én ansatt som ikke er eier i selskapet, og som har minst 75 % stilling, eller
  • ansatte som utgjør minst to årsverk, med minimum 20 % stilling per ansatt

Det er vanlig at selskap oppretter obligatorisk tjenestepensjon (OTP) når de skal spare pensjon. OTP vil si at arbeidsgiveren setter av en viss prosentandel av den ansattes lønn hvert år. Innskuddet må være minst 2 prosent av lønn opp til 12 G (grunnbeløp).

Sjekk grunnbeløpet i folketrygden.

Arbeidsgiver må også dekke alt av kostnader som er forbundet med pensjonen. Dette er for eksempel administrasjonskostnader og innskuddsfritak, som er en forsikring som sikrer sparingen for ansatte som blir uføre. Arbeidsgiver skal spare til pensjon for ansatte så lenge de jobber i bedriften. Slik ordner du pensjon i aksjeselskap.

Prøv Tritt

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no