Marte Vasbotten

Alle aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn. I tillegg må de sende a-melding, spare pensjon og betale arbeidsgiveravgift. Vi går gjennom hva selskap med ansatte må huske på.

Aksjeselskap med ansatte må kjøre lønn til de ansatte. Eiere i aksjeselskap kan også ansette seg selv, hvis de ønsker lønn fremfor å kun ta ut utbytte. 

I tillegg til å betale ut lønn, skal AS med ansatte sende ut lønnsslipp og årsoppgave med informasjon om lønn til de ansatte, betale arbeidsgiveravgift, spare pensjon, sørge for forsikringer og rapportere inn arbeidsforhold i en månedlig a-melding. Det kan høres ut som mye arbeid, men med et godt system er det lite ekstraarbeid.

Bruk lønnsprogram for lønnskjøring

Det er ingen krav om å bruke lønnsprogram for å kjøre lønn. Det kan likevel være en lur investering. Kjører selskapet lønn fra et lønnsprogram, vil du også kunne sende inn a-melding og få ut lønnsslipper fra systemet. 

Slik kjører du lønn fra lønnssystemet til Conta:

Kjører bedriften lønn manuelt, blir det ekstraarbeid med rapporteringen i tillegg til at det krever mer struktur for å være sikker på at alt blir gjort riktig. Det er vanskeligere å få bokført manuell lønnskjøring i regnskapet, enn ved å bruke lønnsprogram.  

Ved å bruke et lønnsprogram, kan du være sikker på at du leverer det du skal og husker det som skal være med på lønningen til den ansatte.

Hvordan kjøre lønn i et aksjeselskap

Conta har et eget lønnsprogram som er integrert med regnskapsprogrammet. Det gjør lønnskjøringen både rask og enkel for bedrifter med ansatte.

For å kjøre lønn i lønnsprogrammet, går du til LØNNSKJØRING > OPPRETT NY > LØNNSUTBETALINGER. Her går du gjennom seks steg for å kjøre lønn til de ansatte.

1. Legg til en arbeidsplass

arbeidsplass conta tritt

Velg hvilken arbeidsplass du skal kjøre lønn for. En arbeidsplass er det fysiske stedet hvor bedriften eller avdelingen holder til, noen kaller det også for «virksomhet». Hvis du har flere arbeidsplasser, oppretter du en lønnskjøring for en av gangen.

2. Legg til dato

dato conta tritt

Velg hvilken dato lønnen skal betales ut, når opptjeningsperioden startet og hvor lang den er. Det er mest vanlig å betale ut lønn for en måned av gangen.

3. Legg til pensjon

pensjon conta tritt

De fleste AS må spare pensjon til de ansatte. Velg beløpet som er betalt til pensjonstilbyderen til bedriften samme måned som du kjører lønn for.

4. Velg lønnsmottakere

lønnsmottakere conta tritt

Velg alle ansatte som skal få lønn for perioden. Lønnsutbetalingen blir basert på det som ligger inne i stillingsbeskrivelsen til den enkelte. Feriepenger og arbeidsgiveravgift blir beregnet automatisk.

Du kan også legge til flere lønnslinjer, med for eksempel overtid, helgetillegg, bonus eller naturalytelser.

Slik legger du til flere ansatte.

5. Send inn a-melding

a-melding conta tritt

Send inn a-melding til Altinn samtidig som du gjør lønnskjøringen. Du kobler kontoen til Altinn underveis.

6. Sammendrag

sammendrag lønnskjøring

Du er ferdig! Nå gjenstår det bare å sende ut lønnsslippene og bokføre lønnskjøringen.

I konteringssammendraget finner du alle beløper med tilhørende regnskapskonto. Her kan du også velge å bokføre i Conta for å slippe manuelt arbeid. Tid spart!

Bokføre lønn i aksjeselskap

Lønn til ansatte skal bokføres i regnskapet. Ansattes bruttolønn skal føres på konto 5000, men du må også huske å bokføre forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift på feriepenger.

Med regnskap og lønn i Conta gjøres dette så å si automatisk. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på «Bokfør med Conta» i konteringssammendraget, så havner alt på riktig sted i regnskapet.

Les mer om hvordan du bokfører lønn

Husk at selskap med ansatte også er pliktig til å opprette en skattetrekkskonto i banken, der forskuddstrekket skal stå mellom utbetaling av lønn og innbetaling av forskuddstrekk. 

Les også: Skatt i aksjeselskap.

Pensjon i aksjeselskap 

Det er alltid lurt å spare til pensjon. De aller fleste aksjeselskap med ansatte er nødt til å opprette en tjenestepensjonsordning for de ansatte. 

Dette gjelder aksjeselskap som har

  • to ansatte i minst 75 % stilling, eller
  • minst én ansatt som ikke er eier i selskapet, og som har minst 75 % stilling, eller
  • ansatte som utgjør minst to årsverk, med minimum 20 % stilling per ansatt

Det er vanlig at selskap oppretter obligatorisk tjenestepensjon (OTP) når de skal spare pensjon. OTP vil si at arbeidsgiveren setter av en viss prosentandel av den ansattes lønn hvert år. Innskuddet må være minst 2 prosent av lønn opp til 12 G (grunnbeløp).

Sjekk grunnbeløpet i folketrygden.

Arbeidsgiver må også dekke alt av kostnader som er forbundet med pensjonen. Dette er for eksempel administrasjonskostnader og innskuddsfritak, som er en forsikring som sikrer sparingen for ansatte som blir uføre. Arbeidsgiver skal spare til pensjon for ansatte så lenge de jobber i bedriften. Slik ordner du pensjon i aksjeselskap.

Prøv lønnssystemet gratis

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!