Elisabeth Ulla Uksnøy

Aksjeselskap (holdingselskap) som har investeringer i andre aksjeselskaper er fritatt for skatt ved utbytte og salg av aksjer. Slik fungerer fritaksmetoden. 

Å eie bedriften din gjennom et holdingselskap kan gi mange fordeler. En av de største fordelene er at du slipper å betale skatt på investeringer (utbytte og gevinst) i andre selskaper. 

Selskapet unngår ikke å betale skatt, men skatten utsettes til eierne tar utbytte av overskuddet. 

Dette kalles fritaksmetoden. 

Forskjellen på holdingselskap og privat

Når du eier et aksjeselskap privat, må du betale 37,8 prosent skatt av fortjeneste – for eksempel når du tar utbytte eller selger bedriften din. 

Har du derimot et holdingselskap som eier driftsselskapet, kan du bruke fritaksmetoden. Da kan holdingselskapet ta utbytte og gevinst fra driftsselskapet uten å betale skatt for det. 

Skatten utløses når eieren av holdingselskapet eventuelt tar ut utbytte privat. 

Les også: Lønn eller utbytte?

Er selskapet innenfor fritaksmetoden?

Gevinsten eller utbyttet er innenfor fritaksmetoden, hvis det eier aksjer i et annet selskap som omfattes av fritaksmetoden. 

Har du et norsk aksjeselskap kan andre selskaper også bruke fritaksmetoden hvis de eier aksjer i selskapet ditt. 

Hva omfattes av fritaksmetoden?

De fleste investeringer i aksjer er innenfor fritaksmetoden:

Salg av aksjer

Selskapet slipper å betale skatt på aksjer som selges med gevinst.

Selger selskapet derimot aksjer med tap, kan det ikke få skattefradrag for tapet

Utbytte fra aksjer

Hvis selskapet ditt eier minimum 90 prosent av et annet selskap, kan det ta utbytte helt skattefritt. 

Eier selskapet en mindre andel, betaler selskapet skatt på 3 prosent av inntekten. Den vanlige skattesatsen på utbytte er 22 prosent (2023). I praksis betyr det at selskapet bare betaler 0,66 skatt på utbytte. 

Andre inntekter

Fritaksmetoden omfatter også investeringer i aksjefond, allmennaksjeselskap og egenkapitalbevis i sparebanker. 

Hva er utenfor fritaksmetoden?

Fritaksmetoden kan ikke benyttes for absolutt alle inntekter – noen ting kommer utenom. Når selskapet ditt gjør investeringer utenfor fritaksmetoden, må det betale 22 prosent skatt på utbytte og gevinst. 

Da kan du i tillegg få skattefradrag ved tap.

Disse inntektene er utenfor fritaksmetoden:

Børsnoterte selskaper utenfor EØS

Hvis selskapet ditt eier mindre enn 10 prosent av et børsnotert selskap utenfor EØS, kan du ikke benytte fritaksmetoden. Det gjelder uansett om selskapet er børsnotert i Norge eller ikke. 

Selskap i skatteparadis

Det samme gjelder investeringer i selskaper i skatteparadis utenfor Europa, for eksempel Caymanøyene, Hong Kong og Singapore. 

Ulovlig utbytte

Fritaksmetoden kan heller ikke benyttes hvis selskapet ditt har investert i bedrifter som betaler ut ulovlig utbytte. Det kan for eksempel være at selskapet tar ut utbytte selv om de ikke har nok fri egenkapital til å betale ut. 

Andre verdipapirer

Investeringer i noen typer verdipapirer er også utenfor fritaksmodellen. Det gjelder for eksempel obligasjoner eller andre verdipapirer som betaler ut renter. 

Her bør du også passe på fond som er en kombinasjon av aksjefond og rentefond, siden rentefond er skattepliktige.  

Hvorfor fritaksmetoden?

Fritaksmetoden gjør at et selskap slipper å skatte av samme inntekt flere ganger. Dette kalles kjedebeskatning. 

La oss se på et eksempel:

Snekkerens snekkerier AS eies 50/50 av Snekker Holding AS og Ole Johansen (privatperson). 

Generalforsamlingen bestemmer at det skal tas ut utbytte fra Snekkerens snekkerier AS. Begge eierne får 100 000 kroner hver. 

Ole Johansen, som er en privatperson, må betale 37,8 prosent skatt på utbyttet og sitter igjen med 62 200 kroner. 

Holdingselskapet Snekker Holding AS skatter kun 0,66 prosent på utbyttet. Snekker Holding sitter igjen med 99 340 kroner etter skatt. 

Hvis eieren av Snekker Holding AS tar ut utbytte fra holdingselskapet, vil de skatte tilsvarende som Ole gjorde da han tok ut utbytte fra Snekkerens Snekkerier AS.

Dermed slipper eieren av Snekker Holding AS å dobbeltbeskattes. 

Med fritaksmetoden betaler du først skatt når det blir betalt ut penger til en privatperson. Det gjør at selskap kan beholde penger til reinvestering av ubeskattede midler.

Start holdingselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!