Redaksjonen

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag fra staten, som sikrer aksjeeiere en avkastning på aksjene sine tilsvarende det de ville fått hvis de heller hadde satt pengene i banken.

Alle som eier aksjer i eget eller andres selskap, spekulerer på børs, eller investerer i aksjefond og kombinasjonsfond, får skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget er enkelt sagt en liten skattelette for alle som velger å investere penger i aksjer.

Skatteletten kommer i form av renter, med en sats som fastsettes av Finansdepartementet hvert år (skjermingsrente). Kjøpsverdien på aksjene blir justert opp ved nyttår med denne renten. Dette gir deg som er aksjeeier en renteinntekt, som skal sikre såkalt finansnøytralitet på investeringen din.

Det vil si at skjermingsrenten skal gi deg omtrent det andre folk får i renter fra en vanlig høyrentekonto i en bank, minus skatt. Målet er at aksjeeiere ikke skal bli skattlagt for hele verdiøkningen av en aksje, og dermed bli forskjellsbehandlet i forhold til de som velger å sette pengene i banken og få renter der.

Skjermingsfradrag samles opp

Skjermingsfradraget samles opp årlig, så lenge du eier aksjene. Selger du aksjer med en gevinst som er lavere enn totalen av skjermingsfradraget, slipper du å skatte av gevinsten. Selger du med gevinst som er høyere, skatter du for overskuddet minus skjermingsfradraget.

Rentene utløses først etter nyttår. Det lønner seg derfor kanskje ikke å selge aksjeposter like før nyttår, fordi du går glipp av et helt år med skjermingsrente.

Ingen utbetaling i cash

Hvis du selger aksjene dine etter å ha eid dem i 10 år, og du i denne perioden har samlet opp kr 12 000 i skjermingsfradrag (inntekt fra skjermingsrenten), vil du kunne trekke denne summen fra totalgevinsten på salget. Dette gjør at du betaler mindre skatt av aksjegevinsten. De 12 000 er en skattelette du får i «gave» fra staten.

Merk at du ikke får utbetalt oppspart skjermingsfradrag som rene penger. Siden det er en skattelette får du ikke skjermingsfradrag dersom du taper på aksjesalget (men du får vanlig skattefradrag for tapssummen).

Les også: Slik selger du aksjer i private selskaper

Eksempel på utregning

Du har aksjer pålydende 100 000 kroner, kjøpt i 2015. I 2021 skal du selge aksjene og realisere gevinsten. Det siste skjermingsfradraget du får med deg blir da det fra 2020.

La oss tenke oss at verdien på aksjene i eksempelet er kr 140 000 i 2020. Gevinsten var altså på 40 000 kroner. Som du ser under varierer renten fra år til år:

2015: 100 000 + 2,1 % = kr 102 100

2016: 102 100 + 3,3 % = kr 105 469

2017: 105 469 + 3,8 % = kr 109 477

2018: 109 477 + 1,3 % = kr 110 900

2019: 110 900 + 1,6 % = kr 112 674

2020: 112 674 + 1,5 % = kr 114 364

Du kan bruke Skatteetaten sin kalkulator til å regne ut skjermingsfradraget for aksjene dine. 

Skatt av gevinsten

Du skal betale skatt av gevinsten du får av aksjene. Den skattbare gevinsten oppjusteres med 1,44 og så skatter du 22 prosent av det beløpet. Slik finner du den skattbare gevinsten:

140 000 kroner – 114 364 kroner = 25 636 kroner i gevinst

For å finne ut hvor mye du skal skatte, bruker du dette regnestykket:

25 636 kroner x 1,44 = 36 916 kroner

36 916 kroner x 22 % = 8 121 kroner

Du skal altså betale 8 121 kroner i skatt for gevinsten. 

Sist oppdatert 23. februar 2021.

Artikkelen har tidligere vært postet på Firmanytt.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!