Marte Vasbotten

Dette er reglene du må vite for å permittere deg selv eller ansatte i ditt eget AS. 

Har bedriften din behov for å permittere de ansatte? Eller lurer du på hvordan du som daglig leder skal forholde deg til permittering? La oss ta en nærmere titt på hva det vil si å permittere i eget AS. 

Når du driver bedrift kan du havne i en situasjon hvor du ender opp med å måtte permittere deg selv eller de ansatte. Ved permittering så mottar arbeidstaker fremdeles lønnskompensasjon i form av dagpenger.

Før vi går gjennom hva det vil si å permittere seg selv i eget AS, kan vi se nærmere på hva det vil si å være permittert. 

Hel og delvis permittering 

En ansatt kan enten bli permittert 100 prosent (hel permittering) eller at det innføres redusert arbeidstid (delvis permittering). Den som blir permittert er fortsatt regnet som ansatt i bedriften. En permittering kan være et tiltak for å unngå en konkurs. 

Et eksempel kan være servitører som ble permittert grunnet korona og stengte restauranter. Da hadde restaurantene både driftsstans og null inntekt. Et annet eksempel kan være en fabrikk hvor de ikke har mottatt materialene de trenger for å kunne produsere produktene sine, som fører til driftsstans. 

Permitteringslengde

En arbeidsgiver kan normalt permittere de ansatte i en periode på inntil 26 uker i løpet av 18 måneder. Permitteringer grunnet korona har litt andre regler. Hvis du permitterte ansatte før 1. juli 2021, kan permitteringen vare i inntil 49 uker. Ansatte som 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av den maksimale permitteringsperioden, kan da være permittert frem til 31. oktober 2021. 

Varsel om permittering

Som arbeidsgiver har du plikt til å sende ut et skriftlige permitteringsvarsel til de ansatte. Du skal også sende ut til deg selv, selv om du er eneste ansatte i bedriften din. Det skal som regel komme senest 14 dager før permitteringen starter. Ved uforutsette hendelser er fristen på 2 kalenderdager.

Permitteringer som kommer som følge av koronapandemien regnes som uforutsett. Dette er fordi bedriften kan bli påvirket av smittetall eller nasjonale og lokale tiltak. Det kan også være forsinkelser i leveranser eller markedet som hindrer arbeidet å bli gjennomført.   

Et permitteringsvarsel skal blant annet inneholde informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, varighet for permitteringen og hvor mange dager arbeidsgiver betaler ut lønn. Etter arbeidsgiver slutter å betale ut lønn, skal dagpenger utbetales av NAV. Dette skal den ansatte innrapportere selv. I tillegg skal denne informasjonen være en del av a-meldingen bedriften leverer inn. For at den ansatte skal ha rett på dagpenger må den samlede arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent.

Permittering når du er ansatt i eget selskap

Er du ansatt i eget AS, gjelder altså de samme regler for deg som for andre ansatte. Det vil si at du normalt har rett på dagpenger hvis du blir permittert og du skal også ha mottatt et permitteringsvarsel. 

Er du som eier av aksjeselskapet også den eneste ansatte, og permitterer deg selv på over 80 prosent, vil det oppstå en tvil om selskapet gjør nok for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag eller jobber for å komme ut av permitteringen. Hvis det ikke er noe drift i selskapet i det hele tatt, vil det fremstå mer som en avvikling enn driftsstans. 

Situasjonen rundt koronapandemien har imidlertid gjort at det ikke er mulig for alle bransjer å jobbe som følge av nasjonale tiltak. Er du eneste ansatte kan du da fremdeles motta dagpenger ved hel permittering, men dette vil bli vurdert individuelt. 

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!