Redaksjonen

Stortinget har vedtatt endringer som skal gjøre aksjeloven enklere å følge. Dette er de viktigste endringene for deg som skal starte eller driver aksjeselskap.

I 2019 ble det innført endringer i aksjeloven som skal senke terskelen for å drive AS i Norge. De fleste endringene var gjeldende fra 1. januar eller 1. mars 2019.

Firer på krav til vedtektene

Etter 1. mars 2019 trenger ikke aksjeselskapets vedtekter å oppgi kommunen selskapet skal drive forretninger i. Det har så langt vært et krav å inkludere dette når selskapet stiftes.

Firmaet vil slippe å oppdatere vedtektene ved, for eksempel, kommunesammenslåinger eller hvis de flytter til en annen kommune.

Forretningsadressen registreres uansett i Foretaksregisteret, og endringen faller dermed i stil med forenklingsarbeidet forøvrig, som jobber mot at offentlige etater skal snakke bedre sammen.

Målet er at offentlige etater ikke skal behøve å hente inn samme informasjon fra firmaer flere ganger.

Enklere å kommunisere i selskapet

Ifølge aksjeloven § 6-15 må daglig leder informere styret om hvordan det går med selskapet minst hver fjerde måned. Nå er loven oppdatert slik at den daglig lederen ikke trenger å kalle inn til et møte eller sende skriftlig dokumentasjon.

Informasjonen kan også deles digitalt, og det åpner for større frihet innad i firmaet. Dette er en del av arbeidet med å senke de formelle kravene for å drive aksjeselskap. Lignende tiltak inkluderer å åpne for digital lagring og digital signering, og for at generalforsamlinger kan avholdes via Skype eller lignende tjenester.

Ingen revisjon av mellombalanser

Mellombalansen er selskapets regnskap mellom to årsregnskap, for eksempel et regnskap for første halvdel av 2019.

Selv om selskapet mellom januar – juni går med overskudd, kan forrige års årsregnskap vise at det ikke er nok fri egenkapital igjen til å ta utbytte.

Mellombalansen vil reflektere de nåværende frie midlene i firmaet, og kan derfor brukes som grunnlag for å regne ut det som da kalles ekstraordinært utbytte.

Senere i 2019 inntrådte det en lov om at mellombalansen kan brukes som grunnlag uten å revideres, så lenge selskapet har valgt bort revisjon. Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret, hvor den blir offentlig tilgjengelig på lik linje med årsregnskapet.

Enklere å avvikle AS

Det er nå blitt enklere å legge ned aksjeselskap. Styret fikk fra 1. mars 2019 ansvar for å avvikle selskapet, i stedet for at det skal utnevnes et eget avviklingsstyre.

Hvis eierne har valgt bort revisjon av årsregnskapet trengte de fra 1. januar 2019 heller ikke å revidere avviklingsregnskapet. Dette ble videre forenklet etter 1. mars samme år, når heller ikke avviklingsbalansen, fortegnelsen eller sluttoppgjøret måtte revideres.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!