Redaksjonen

Det kan være både rimeligere og enklere å bruke privatbil i stedet for næringsbil i firmaet ditt, uansett om du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Men hva som er best for deg, enten det er å bruke privatbilen din eller ta bilen inn i regnskapet som firmabil avhenger til sist av kjørelengden og hvilke behov du har i jobben din.

Privatbil i AS

Som eier av et aksjeselskap kan du som velge om en bil skal kjøpes av privatpersoner eller av selskapet, uavhengig av hvor mye du som ansatt i eget AS, eller andre ansatte, kjører per år. 

Ansatte i AS, inkludert deg selv, kan derfor velge å motta den samme skattefrie kjøregodtgjørelsen som innehavere av enkeltpersonforetak får. Det tas med i lønnskjøringen til den ansatte, og føres så på konto 7100 i regnskapet.

Firmaet får også skattefradrag for godtgjørelsen. 

Kjører du mer enn 10 000 kilometer per år med en privatbil i aksjeselskapet, kan du motta opptil 35 000 kroner skattefritt. Dette skal rapporteres som lønn. Firmaet får en skattereduksjon på rundt 7700 kroner (22 %).

Å velge kjøregodtgjørelse fremfor fradrag for faktiske kostnader kan være lønnsomt fordi kostnadene du har med å kjøre bilen som regel er lavere enn 3,50 kroner per kilometer. 

Ved å bruke privatbil slipper du også ekstra regnskapsføring med å ta bilen inn i regnskapet, og bedriften trenger ikke å føre opp tap eller gevinst hvis bilen selges. Du slipper også å tilbakeføre og skatte for privat kjøring, slik du må med firmabil.

Ulempen med denne løsningen er at du må dekke alle drifts- og vedlikeholdsutgifter privat uten å få fradrag. Hvis du for eksempel bruker mye penger på reparasjon på bilen i løpet av året, kan det bli dyrt med kilometersats. 

Det er heller ikke sikkert at kilometersatsen dekker den faktiske kostnaden ved kjøring hvis du har en middels ny og dyr bil.

Du kan finne info om satser på Skatteetaten.no.

Privat bil i ENK

Hvis du bruker privatbil i firmaet ditt har du krav på det som heter kjøregodtgjørelse. Det vil si at du får skattefradrag på et visst kronebeløp per kilometer du kjører i forbindelse med jobben. 

Bruker du privatbilen din i et enkeltpersonforetak, kan du føre fradrag for inntil 6000 kilometer årlig, med en kilometersats på 3,50 kroner (2024).

Så lenge du kjører mindre enn 6000 kilometer i året i et enkeltpersonforetak, regnes bilen du bruker som en privatbil og ikke som en næringsbil. Det vil si at du kun kan få kilometergodtgjørelse, og ikke fradrag for faktiske kostnader.

I regnskapet føres kjøregodtgjørelsen på konto 7080 Bruk av privat bil i næring og mot uttak på konto 2060. Dette skal også føres i næringsspesifikasjonen.

Les mer om fradrag for bruk av bil i enkeltpersonforetak.

Skiller mellom arbeidsreiser og yrkesreiser

Skatteetaten skiller mellom arbeidsreiser og yrkesreiser.

Arbeidsreise er kjøring mellom hjemmet ditt og jobben. Slike reiser er ikke kvalifiserte til kjøregodtgjørelse. Men de kan føres som fradrag i din personlige skattemelding (selvangivelse) slik at du får fradrag på personinntekten din. Det gjelder uansett om du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Yrkesreise er turer mellom hjemmet ditt og et midlertidig arbeidssted (ikke en fast arbeidsplass), eller mellom fast arbeidsplass og ikke fast arbeidsplass. Denne type kjøring gir deg rett på skattefri kjøregodtgjørelse.

Næringsbil i AS

Hvis du har næringsbil i et aksjeselskap kan du føre alle kostnader i regnskapet, uansett hvor mye du kjører per år. I ENK regnes bilen som regel som privatbil så lenge du kjører mindre enn 6000 kilometer i året.

AS har ingen slik grense for når bilen kan regnes som en næringsbil, og du kan få skattefradrag på kostnader til bensin, vedlikehold og lignende så lenge bilen er i selskapets regnskap.

Merk at du som privatperson må skatte på muligheten til å bruke næringsbilen utenfor jobben. Bare det å ha tilgang til den på fritiden, selv om du ikke bruker den, er nok til at du skal skatte på fordelen. 

Les også: Disse skattefradragene kan du få i aksjeselskapet ditt.

Arbeidsgiver må også betale arbeidsgiveravgift på den delen av bilverdien som blir sett på som en «privat fordel». Derfor er ofte rimeligere at du velger å benytte deg av kilometergodtgjørelse.

Unntaket er hvis du kan vise at du ikke bruker bilen privat. Da må du installere en elektronisk kjørebok for å dokumentere at bilen kun brukes i jobbsammenheng.

Du må på lik linje med enkeltpersonforetak, bruke mer tid på administrasjon med å føre opp alle kostnadene i regnskapet og tilbakeføre og skatte på privat fordel. For å unngå å skatte må du bruke tid på å dokumentere kjøringen din.

Se også: Starte transportfirma i 7 enkle steg

Næringsbil i ENK

6000 kilometer er grensen som skiller næringsbil og privatbil i enkeltpersonforetak.

Kjører du mer enn 6000 km i snitt per år over tre år regnes bilen din som næringsbil, og du kan ikke velge å få kilometergodtgjørelse. Merk at det ikke gjør noe om du kjører litt mindre ett år, så lenge du kjører mer de to andre.

Kjører du mindre, kan du fortsatt få godkjent bilen som en næringsbil hvis du demonstrerer at det er nødvendig å bruke bilen i næringsdriften, eller viser at du forventet å kjøre mer i forbindelse med jobben de tre årene.

Når du har en næringsbil får du fradrag på utgiftene du har på bilen i stedet for en fast kilometersats. Kostnadene føres på kontogruppe 70, slik som drivstoff (konto 7000), verksted (7020) eller forsikring (7040).

Pssst! Visste du at Conta sin kunstige intelligens velger regnskapskonto for deg? Prøv det ut helt gratis →.

Samtidig må du skatte på privat bruk hvis du bruker næringsbilen utenfor jobben. Det må tilbakeføres i regnskapet ditt. 

Bilen må også føres inn i regnskapet, og avskrives hvert år. Da kan bedriften få 20 prosent skattefradrag på verdien.

Krav til dokumentasjon

Uansett hvilken løsning du velger, bør du føre en kjørebok som inneholder datoen, formålet, hvor du kjørte fra og til og antall kilometer per kjøretur. Hvis du bruker privat bil og ikke har kjørebok kan Skatteetaten skjære gjennom på fradraget du krever og fastsette det ved skjønn. 

Du finner mal til kjørebok på altinn.no

Kjørebok kan også brukes til å dokumentere at en næringsbil ikke brukes privat, slik at du ikke trenger å skatte på privat bruk, og aksjeselskapet slipper å betale arbeidsgiveravgift på fordelen.  

Selv om det ikke er et absolutt krav fra Skattedirektoratet at du må føre kjørebok, er det absolutt en fordel at du kan klare å bevise hvor og når du har kjørt, og hvor langt. Dette er spesielt nødvendig for å vise skillet mellom kjøring i næring og privatkjøring. Skal du forhindre en skattesmell må du alltid ha dokumentasjonen i orden.

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!