Redaksjonen

Aksjeselskap er en av de mest populære foretaksformene i Norge, og gir deg fordeler på mange områder. Dette er fire gode grunner til at du bør velge aksjeselskap.

Aksjeselskap og enkeltpersonforetak utgjør rundt 96 prosent av foretakene som blir etablert hvert år. Selv om det fortsatt er flest enkeltpersonforetak som startes i Norge, finnes det langt flere aktive aksjeselskaper. Det viser tall fra SSB:

Terskelen for å starte ENK er lavere, men AS gir deg noen fordeler du ikke får med enkeltpersonforetak. Derfor er det viktig å se på hvilken foretaksform som vil passe deg best.

Vi har samlet alt du må vite for å både starte og drive AS!

Her er 4 gode grunner til å velge aksjeselskap.

1. Du er ikke personlig ansvarlig

I et aksjeselskap står du ikke personlig inne for selskapets forpliktelser. Aksjeselskapet regnes nemlig som en egen juridisk enhet, og er ansvarlig for å gjøre opp for seg selv.

Hvis selskapet skulle skylde penger, har kreditorer kun mulighet for å rette krav mot selskapet. Du risikerer altså bare å miste de pengene du har investert i selskapet.

Denne ansvarsfordelingen gjør et AS bedre egnet for vekst og investeringer enn, for eksempel, et enkeltpersonforetak.

2. AS blir regnet som seriøst

Aksjeselskap blir ofte sett på som mer seriøse enn andre foretaksformer. Det er fordi det stilles krav til oppstartskapital, og fordi AS er regulert av et eget lovverk – aksjeloven.

AS har også mulighet for å ta inn nye eiere og mer kapital etter hvert. Det skiller seg fra enkeltmannsforetak, hvor annet eieren og selskapet, for eksempel, regnes som én enhet.

På grunn av dette, er aksjeselskapet mer egnet for vekst.

3. Du kan ansette deg selv

Som eier av et AS kan du ansette deg selv. Det gir deg rett på sosiale goder, slik som sykepenger, dagpenger og pensjonssparing, på lik linje med andre ansatte.

Når du er ansatt har du også krav på minstefradraget som alle lønnsmottakere får. I tillegg er trygdeavgiften du må betale på lønnsinntekten lavere enn for næringsinntekt – 8,2 prosent mot 11,4 prosent.

Merk at pensjon, dagpenger og sykepenger er basert på hva du tar ut i lønn, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift på lønna. Men begge utgiftene er med på å redusere overskuddet bedriften din må skatte av.

4. Mulighet for å la overskudd stå i bedriften

I et AS har du mulighet for å la overskuddet ligge i bedriften, og kun betale selskapsskatt på pengene.

I et AS utsettes altså personbeskatningen til du tar ut lønn eller utbytte. ENK-innehavere, derimot, må skatte på alt overskuddet sammen med annen inntekt, uavhengig av om overskuddet blir tatt ut eller ikke.

Denne muligheten gir deg bedre forutsetninger for å investere, enten i selskapet ditt eller i andre selskap.

Enkelt å starte AS

Mens det tidligere kunne være komplisert å starte et aksjeselskap, har det i dag blitt veldig enkelt! Aksjekapitalen er kun 30 000 kroner, og styrearbeid, rapportering og regnskapsføring har i stor grad blitt helt papirløst.

Flere retningslinjer for driften er også med på å gi deg bedre kontroll over bedriften, og større muligheter for å satse på vekst.

starte-AS.no hjelper vi deg med å registrere aksjeselskapet ditt. Du fyller ut et enkelt skjema og så gjør vi det om til de lovmessige stiftelsesdokumentene du trenger.

Start aksjeselskap

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!