Jostein Hakestad

Vil du bli din egen sjef? En gründer er noen som satser sine egne penger og sin egen tid på å gjøre sine idéer til virkelighet.

Ordet gründer kommer fra tysk og betyr «grunnlegger». På norsk bruker vi det som regel om noen som starter sin egen virksomhet, ofte med sikte på å fylle det de ser som et hull i markedet eller som en løsning på et problem som mange har. 

Så er det dette med idéer da. En ting er å ha en idé til en tjeneste eller et produkt, en annen er å sette den ut i live som noe man kan tjene penger på. Hvordan går du fram, hvor begynner du? 

Hva trenger du for å bli gründer?

Hvis du har en god idé og du har skaffet informasjon om markedet du vil tjene, gjerne i form av en markedsundersøkelse, og kanskje en forretningsplan –- vi har tidligere skrevet om Business Model Canvas –- så er du kommet ganske langt på vei.

En forretningsmodell som Business Model Canvas er nyttig fordi den gir deg og potensielle investorer en lett forståelig og oversiktlig måte å kommunisere hva oppstartsbedriften skal drive med.

Velg organisasjonsform

Ettersom det er såpass enkelt å komme i gang med et enkeltpersonforetak kan det være fristende for mange å gå for denne organisasjonsformen.

Aksjeselskaper har riktignok litt mer administrasjon forbundet med seg, samt krav til kapital, men en av fordelene med aksjeselskap er at det er en fleksibel organisasjonsform som gjør det enkelt å både starte og eie sammen med andre.

Den økonomiske risikoen er også begrenset, stort sett, til aksjekapitalen du først bidro med. I tillegg kan du skaffe investorer senere ved f.eks. kapitalforhøyelse.

Du kan altså velge å starte AS-et ditt alene, hvor du selv er både eneste eier og styreleder, eller starte sammen med forretningspartnere. For å sette i gang med dette bruker dere uansett bare skjemaet her på starte-as.no, hvor dere får alle de nødvendige papirene ferdig utfylt og klar til å gi både til banken og til Brønnøysundregistrene.

Kjenn målgruppen

Jo mer du kjenner markedet du vil selge til, desto bedre er du rustet til å ta de rette avgjørelsene og bruke ressursene på f.eks markedsføring mest fornuftig. 

Du vil også enklere kunne identifisere en nisje i det markedet og dermed etablere en posisjon der. 

Se også på hva eventuelle konkurrenter gjør, og se hvordan du kan tilby noe som skiller deg fra mengden. Kanskje det er noe så enkelt som branding, men det kan også være et prisspørsmål, eller hvor bra du klarer å skreddersy tjenestene dine til hver kunde. Uansett handler det om å fylle et behov.

Som gründer bør du lære deg å pitche

Har du investorer med fra starten vil dette kunne gi deg et uvurderlig forsprang. Derfor er det å kunne selge andre på idéene dine viktig, både med tanke på å skaffe investorer og det å selge selve tjenesten eller produktet ditt. 

Vet hvem du pitcher til, hva de er interessert i å høre, vær bevisst på hvordan du presenterer både deg selv og ideen din. Øv deg gjerne!

De beste pitchene har en historie å fortelle, og overbeviser lytteren om at du kan løse et problem eller en utfordring som mange har.

Skaff nok penger

Som gründer trenger du minimum 30 000 kroner i aksjekapital for å starte et AS, enten som penger du skaffer selv, eller sammen med andre medstiftere. Det er dog en grunn til at dette er et minimum, og det kan være lurt å starte med mer kapital enn dette. De løpende kostnadene kan raskt balle på seg i oppstarten.

Eiendeler kan også inngå som en del av aksjekapitalen, men dette er ikke likvide midler og det er likviditet du trenger aller mest i oppstarten. 

En gründer bruker nettverket sitt

Kjenner du personer med spisset kompetanse, eller folk som kan hjelpe til på andre måter? En del av å være gründer er å vite når man burde lene seg på folks ekspertise, og vite når det kan være nyttig å innhente hjelp, enten fra bekjente eller proffe aktører. 

Lag budsjett

I en oppstartsperiode vil ofte utgiftene overstige inntektene. Et oppstartsbudsjett vil kunne bidra til å minimere de negative konsekvensene av dette ved å kartlegge de reelle behovene for kapital, slik at du kommer over kneika.

Du bør også prioritere å lage et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett for å gjøre bedriften bedre rustet og driften mer forutsigbar.

Et resultatbudsjett er en oppstilling over inntekter minus kostnader, og vil kunne gi et bilde av hvor firmaet realistisk sett vil befinne seg økonomisk etter en viss tid har gått.

Les mer om likviditetsbudsjett og resultatbudsjett her. 

Før regnskap helt fra starten, og vurder å skaffe hjelp

Ikke vent med å begynne på regnskapet. Før du har solgt en eneste ting bør du ha tenkt på hvem som skal føre regnskap – om du vil gjøre det internt eller legge ut tjenesten til en regnskapsfører

Skippertak kan føre til problemer senere, som f.eks manglende dokumentasjon, skyhøye kostnader og ikke minst stress for deg! For mange vil kostnaden det innebærer å hyre inn en regnskapsfører være mer enn verdt det i lengden. 

Regnskapsprogram for alle bedrifter
Med Conta sitt smarte faktura- og regnskapsprogram kan du føre regnskapet selv, eller få hjelp av regnskapsbyråene vi samarbeider med. Vår kunstige intelligens hjelper deg på veien. Det følger også med en mobilapp for kvitteringer og enkel bokføring! Conta følger med i startpakken når du registrerer AS med Starte-AS.no. Prøv regnskapsføring med Conta.

Kjenn grensene dine

Å være gründer kan være ganske arbeidsintensivt, og det kan bli mange sene kvelder. Og når du er ung tenker du kanskje at det går helt greit, men det kan være lurt å prøve litt grensesetting med deg selv. Hvis du blir totalt utkjørt vil det ikke gagne hverken deg selv eller folk du har rundt deg.

Ta vare på din egen helse og forsøk å sette grenser mellom jobb og fritid, selv om det kan være utfordrende når du er din egen sjef, og spesielt når du har ansvar for egne ansatte i tillegg.

Lykke til som gründer!

Start ditt AS her

94,5 % av kundene våre sier at de ville anbefalt å starte AS gjennom Starte-AS.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Nyhet! Kjøp et hylleselskap og få et ferdig AS på 24 timer!